Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

Bileşik İskonto Google

İskontoyla ilgili detaylı açıklamalar basit iskontoyla ilgili kısımda verilmişti. Burada ise genellikle uzun vadeli işlemlerde kullanılmakta olan, ancak günümüzde kısa vadeli işlemlerde de kullanımı hızla yaygınlaşan bileşik iskonto üzerinde durulacaktır. Kısa vadeli iskonto işlemlerinde daha çok basit dış iskonto kullanılırken, bileşik faizde dış iskontonun kullanımı hemen hemen yok gibidir. Dolayısıyla bileşik faizle ilgili iskonto işlemlerinde […]

Bilgi İşleme Yöntemleri Google

Verilerin, işletmeye yararlı bilgilere dönüştürülmesi, titizlikle yürütülmesi gereken çok önemli bir süreçtir. Çağın teknolojik düzeyi ile orantılı olarak gelişen bilgi işleme yöntemleri, aşağıdaki gibi sıralanabilir: – Elle Bilgi İşleme Yöntemi – Mekanik Bilgi İşleme Yöntemi – Elektromekanik Bilgi İşleme Yöntemi – Elektronik Bilgi İşleme Yöntemi Elle bilgi işleme, en eski bilgi işleme yöntemidir. Verileri bilgiye […]

Bilgi Politikası Google

İşletmelerin, kurumların bilgi politikalarını saptayabilmek Küreselleşme sürecinin hızla sürdüğü günümüzde bilginin değerini bilmek ve onu gereği gibi sağlıklı bir şekilde kullanabilmek kişilere, işletmelere ve ülkelere çok büyük bir rekabet avantajı sağlamaktadır. YBS kullanan işletmeler, tasarımından uygulamaya, uygulamadan geribildirime kadar tüm süreçte, YBS tarafından kendilerine sunulan bilgi her zaman işletmelerin en önemli kaynağı olmaktadır. Bilgi politikası […]

Bilgi Saklama Yöntemleri Google

Bilgiler YBS’lerde manyetik ortamlarda saklanmaktadır. Bilgisayar donanım ve yazılımdaki gelişmeler çerçevesinde bilgi saklama ortamları da değişmekte ve gelişmektedir. Sizlerle bu konuda iki temel kavramı göreceğiz. Bunlardan birinci kütük (file) yapısı diğeri ise çağdaş yaklaşım olarak kullanılan veri tabanı (database) kavramıdır. Kütük (File) Yapısı Bilgisayarların işletmelerde kullanılmaya başladığı yıllarda bilgiler Kütük (file) yapısında saklanırdı. Bu kütüklerde […]

Bilgi Sistemi Yaklaşımları Google

Bilgi sistemi yaklaşımlarını tanımlayabilmek Bilgi sistemleri üzerine incelemeler, bilgi sistemi çalışmalarının disiplinlerarası bir alan olduğunu göstermektedir. Şekil 1. 4, bilgi sistemi çalışmalarına katkısı olan ana disiplinleri ve yaklaşımları göstermektedir (Laudon ve Laudon, 2002, s. 14). Bilgi sistemi yaklaşımları, genel olarak teknik ve davranışsal yaklaşımlar olmak üzere ikiye ayrılmasına rağmen, her ikisinin dengeli karışımı olan sosyoteknik […]

Bilgi Sistemi Yazılımı – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı 1. Bir işletim sisteminin en temel görevleri kısaca şunlardır: a) Bilgisayarı hem donanım hem de yazılım olarak yönetmek b) Bilgisayarın kaynaklarını kullanıcıları arasında paylaştırmak c) Kullanıcılarını verdikleri komutları anlayıp gereklerini yerine getirmek. d) Kullanıcıları kendi içinde öncelik ve yetkilerini kontrol etmek, denetlemek. 2. İşletmeler kendi faaliyet amaçları çerçevesinde paket programlar kullanabilirler. […]

Bilgi Sistemi Yazılımı – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Geleceğin ofisleri Bilgisayar ve İnternetteki gelişmeler ofislerde değişim rüzgârı estiriyor. Yeni nesil ofislerde trend ilginç tasarımlı mobilyalar, ayaküstü bilgisayarlar ve mobil ekranlar ABD kökenli Future@work firması, daha rahat çalışma ortamının sağlanması ve verimliliğin artırılması amacıyla birçok tasarımcının görüş ve önerilerini alarak ‘geleceğin ofisleri’ni oluşturdu. Gelecekte kullanılacak ofislerdeki şık tasarımlı eşyalar ve yüksek teknoloji […]

Bilgi Sisteminin İşletme İçindeki Yeri ve Rolü Google

Bilgi sistemlerinin işletme içindeki yeri ve önemini açıklayabilmek Bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin başarılı yönetimi, işletmeler açısından büyük fırsatlar ve avantajlar sağlamaktadır. Ürün geliştirme süresinin kısalması ve yeni ürünün pazara hızlı sunulması, pazarın genişlemesi, ürün çeşitliliğinin artması, maliyetlerin azalması, değişen ekonomik koşullara çabuk uyum sağlanması ve değişen müşteri istek ve gereksinimlerini doğru ve zamanında karşılanabilmesi, örnek […]

Bilgi Sistemlerinin Sınıflandırılması Google

Bilgi sistemlerini sınıflandırabilmek Bilgi sistemleri, işletmelerin işletim ve yönetim açısından desteklenmesinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle bilgi sistemleri işlem ve yönetim destek sistemleri olarak sınıflandırılabilir. Bilgi sistemleri, Şekil 1. 3’teki gibi sınıflandırılarak işletme işlemleri ve yönetimindeki ana rolleri ortaya çıkarılmaktadır (O’brien, 2002, s. 25). Bilgi sistemlerine, işletme işlemlerinde kullanılan ya da yaratılan verilerin süreçlenmesinde […]

Bilgi Sistemlerinin Tarihsel Gelişimi Google

Bilgi sistemlerinin tarihsel gelişimini açıklayabilmek 1960’lı yıllara kadar bilgi sistemlerinin rolü kayıt işleme, kayıt saklama, muhasebe ve diğer elektronik veri işleme uygulamalarından ibaretti. Daha sonra, bilgi sistemlerine yönetim bilgi sistemiyle farklı bir görev daha ilave edildi. Bu yeni görevle yöneticilerin karar vermelerine yardımcı olmak için daha önceden tanımlanmış işletme raporlarını yöneticilere sunmak amaçlanmıştır. 1970’li yıllar […]