Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

15. Çokuluslu İşletmelerde Global Strateji Geliştirme Google

[Audio clip: view full post to listen] Bir işletmenin aldığı kararlardaki başarı derecesi, o işletmenin yaşamasına, gelişmesine veya işletmenin faaliyetlerinin sona ermesine neden olabilmektedir. Sürekli değişen bir çevrede faaliyet gösteren bir işletmede yöneticiler, işletmenin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebilecek kararlar alıp işletmenin uzun süreli varolmasını ve gelişmesini amaçlamaktadır. Stratejik yönetim adı da verilen bu süreçte, […]

15. İnsan Kaynakları Yönetimi Terimler Sözlüğü Google

A Adil Ücret: Kendilerine ücret ödenenlerin adil ve doğru olduğuna inandıkları ücret düzeyi. Ahlâk: İnsanların toplum içinde uymaları gereken kuralları ve ilkeler bütünü. Anahtar İş: Değerlenecek işleri temsil etme özelliği taşıyan iş. Ana-kök Ücret: Bir üretim birimi başına ya da bir zaman birimi başına ödenmesi gereken ya da kararlaştırılan ücret miktarı. Arabuluculuk: Tarafların anlaşamamaları durumunda […]

15. İşletme Bilgi Sistemi Google

[Audio clip: view full post to listen] – İşletme Bilgi Sistemi kavramı, size neleri çağrıştırıyor? Bilgi üretilen bir fabrikayı mı? Bilgilerin düzene konulduğu bir bölümü mü? Yoksa, bilgili insanların bulunduğu bir üretim birimini mi? – İşletmelerde karar alırken, ne tür bilgilere gereksinme duyulur? – İşletmeler, gereksinim duydukları bilgileri, hangi kaynaklardan alırlar? – Çağdaş işletmecilikte, kağıt […]

16. Muhasebe Google

[Audio clip: view full post to listen] – Muhasebe yalnızca kayıt işlemi midir? – Muhasebe işletme yönetiminin hangi işlevlerine yardımcı olur? – Muhasebe işlevinin işletmelere katkısı nedir? – Muhasebe işletmenin yönetimini, ortaklarını ve işletme ile ilgili üçüncü şahısları nasıl bilgilendirir? – Muhasebe bilgileri alınacak ekonomik kararlarda doğrudan kullanılabilir mi? MUHASEBE UZMANI Beş kişi bir araya […]

16. Uluslararası İşletmecilik Terimler Sözlüğü Google

A Ad Valorem Tarife: İthal edilenlerin değeri üzerinden alınan vergi. Anahtar teslim proje: İşletmenin yabancı bir müşteri için bir tesis kural faaliyete hazır hale getirmesi ve anahtarını teslim etmesi. Andrean Paktı: Bolivya; Şile, Ekvator, Kolombiya ve Peru arasında Gümrük Birliği konusunda 1969 yılında oluşturulan birlik. Arbitraj: Fiyat farklılıklarından yararlanmak üzere finansal varlık veya finansal olmayan […]

17. Finansal Yönetim Google

[Audio clip: view full post to listen] – Finans yöneticisi ile muhasebecinin ne tür farklı fonksiyonları olabilir? – Bir işletmenin başarısında yatırım kararlarının mı, finansman kararlarının mı önemi daha büyüktür? – Finansal piyasaları tanımanın işletmelere neler kazandırabileceğini düşündünüz mü? – Risk ve karlılık arasında ilişki var mıdır? – Son yıllarda para yönetiminin, üretim yönetiminin önüne […]

18. Finansal Sistem ve Kurumlar Google

[Audio clip: view full post to listen] – Finansal piyasaları tanımanın ve anlamanın finansal yönetime olan katkıları nelerdir? – Finansal kurumların olmadığı bir ekonomide para arz ve talebi nasıl karşılaşabilecektir? – Sermaye piyasasının gelişmediği ekonomilerde finansal kurumların temel özellikleri nelerdir? – Faiz oranlarının para ve sermaye piyasası üzerine etkileri neler olabilir? – Nominal ve reel […]

19. Çokuluslu İşletmeler Google

[Audio clip: view full post to listen] – Çokuluslu işletme kavramı size neleri çağrıştırıyor? – Çokuluslu işletmeler nasıl bir çevrede faaliyet sürdürür? – Çokuluslu işletmeleri, ulusal işletmelerden ayıran belirgin özellikleri nelerdir? – Ülkesi dışında faaliyet gösteren her işletme çokuluslu sayılabilir mi? – İşletmeler, uluslararası girişimlerinde neleri dikkate alırlar? – Çokuluslu bir işletmenin yönetimi hangi yönleriyle […]

20. Genel İşletme Terimler Sözlüğü Google

A Amaç: İşletmenin ulaşmak istediği durum. Aracı kuruluş: Mali piyasa araçlarının çıkarımı, alımı, satımı ve pazarlamasıyla uğraşan kuruluş. Araştırma, geliştirme ve tasarım: Yürürlükteki uygulamaların özelliklerinde güncel değişiklikler yaparak işletme kârını artırmaya yönelik çalışmalar. Aranmayan mal: Tüketicilerin haberdar olmadığı ya da haberdar olsalar da satın almayı düşünmediği, aniden ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldığı mal. […]

Amaçların Tanımı ve Özellikleri Google

Amaçlar mevcut hareketleri ve tepkileri yönlendiren kişisel ya da sosyal olarak saptanmış değerdirler. Her insan sosyal bir varlık olarak yaşamını sürdürürken, bazı maddesel ve tinsel değerleri elde etmek için çalışır. Bunlara ulaşmak için hareket ve davranışlarını düzenler. Bazılarınca “durumlar” bizimse “değerler” olarak ifade ettiğimiz amaçlar, maddesel yani parasal değerde olabilir ya da maddesel olmayan sosyal […]