Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İşletme / Yönetim

Genel İşletme, Girişimcilik, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik, Yönetim Bilgi Sistemleri Dersleri

13. Çalışma İlişkileri Google

[Audio clip: view full post to listen] Bir işletmede personel-işveren ilişkilerini düzenleyen ve bu ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlayan İnsan Kaynakları Bölümleri, bu ilişkileri bireysel düzeyde ele aldığı gibi toplu ilişkiler düzeyinde de yürütmektedir. İşe başlarken hizmet sözleşmesinin yapılması, ücret, çalışma saatleri, izin ve tatil günleri sağlık ve iş güvenliği gibi konuların düzenlenmesi, İnsan […]

13. Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma Google

[Audio clip: view full post to listen] Ünitede sermaye piyasasında kamuyu aydınlatmanın önemi, kamuyu aydınlatma yöntemleri ve ülkemizde bu konuda sermaye piyasasını düzenlemeyle ilgili mevzuat hakkında bilgiler verilecektir. Kamuyu aydınlatmanın birinci yöntemi yatırımcıların şirketlerin finansal verilerini incelemelerine olanak vermektir. Finansal verilerin sunuluş şekli ve doğru bilgiler verip vermedikleri doğru bilgilenme için büyük önem taşır. Burada […]

13. Stratejilerin Değerlendirilmesi ve Kontrolü Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede stratejik kontrolün tanımı ve önemi, geleneksel ve çağdaş stratejik kontrol yaklaşımları, stratejik kontrolde örgütsel düzeyler, stratejik kontrolde kullanılan niceliksel ve niteliksel ölçütler, stratejik kontrolde motivasyonun önemi ve başarı ölçülmesiyle ilgili konular anlatılmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi okuduktan sonra; – Stratejik kontrol sürecinin kapsamı ve içeriği nasıl ifade […]

13. Uluslararası Yatırım Kararları Google

[Audio clip: view full post to listen] İşletmelerin rekabet üstünlüklerin korumalarında iyi bir finansal yönetimin önemli rolü vardır. Önceki ünitede uluslararası işletmelerin finansal yönetimiyle ilgili olarak finansal piyasalar ve uluslararası işletmelerin finansmanı konuları üzerinde durulmuş idi. Bu ünitede ise uluslararası işletmelerin uluslararası yatırım kararlarıyla ilgili konulara odaklanılacaktır. Bu ünite kapsamında işletmelerin ne tür uluslararası yatırımlar […]

13. Üretim Sistemleri ve Yönetimi Google

[Audio clip: view full post to listen] – Sistem kavramının karşıtı olarak hangi kavramı önerebilirsiniz? Sistemsizlik, kargaşa, kaos, anarşi veya düzensizlik, sistem kavramı karşıtı kavramlar olarak kullanılabilir mi? – Ekmek elde etmek için yaklaşık kaç çeşit üretim sistemi önerebilirsiniz? Sobada ekmek pişirme, ev fırınlarında ekmek pişirme, tandırda ekmek pişirme, odunla ısınan fabrikalarda ekmek pişirme, buharla […]

14. İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Google

[Audio clip: view full post to listen] İnsan kaynakları bilgi sistemi önemli iş kararlarının verilmesine analitik ve sistematik bir yaklaşım getirdiği için insan kaynaklarının daha etkin kullanılmasına neden olacaktır. İnsan kaynakları bilgi sistemi, daha etkili bir personel grubunun oluşmasını sağlayarak insan kaynakları işlevinin daha etkili yürütülmesine yardımcı olur. Gelişmiş fonksiyonlara sahip bir insan kaynakları bilgi […]

14. Stratejik Yönetim Terimler Sözlüğü Google

A Anahtar Ülke Matrisi: Ülke portföy değerlendirmesinin ülke çekiciliği ve rekabet gücü boyutları açısından ele alınması. Ayarlamalar: Çevresel tarama ve incelemelerinde rakiplerin sürekli olarak kontrol altında tutulmaları ve işletmenin stratejisine tehdit oluşturan hususların hedefler, stratejiler ve politikalar üzerindeki etkilerini saptama ve gerekirse bazı düzeltmeleri sağlama. B Basık ve Sivri Yapılar: Genellikle bir işin yapılmasında çok […]

14. Uluslararası İşletmelerde Üretim Sistemi Google

[Audio clip: view full post to listen] Uluslararası üretimle ilgili çalışmaların çoğunda ilk olarak, ülkelerin büyüme amaçlarının elde edilmesinde etkili olan endüstrileşme sürecinde uluslararası işletmelerinin rolünün ve hükümetlerin, uluslararası işletmelerin kâr amaçlarına ulaşmasını sağlayan uluslararası üretimde hükümetlerinin rolünün ne olduğu araştırılmaktadır. Uluslararası işletme ve yatırım yapan ülke karşılıklı bağımsız olarak değerlendirildiği zaman, vurgu üretim stratejisine […]

14. Uluslararası Para ve Sermaye Piyasaları Google

[Audio clip: view full post to listen] İletişim ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ve küreselleşme, finansal piyasalar arasındaki mesafeleri ve zaman farklarını ortadan kaldırarak, uluslararası para ve sermaye piyasalarının hızla gelişmesini sağlamıştır. Bu ünitede, uluslararası para piyasaları ve uluslararası sermeye piyasaları kapsamında uluslararası tahvil ve hisse senedi piyasaları konulan işlenecektir. Bu üniteyi tamamladığınızda aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: […]

14. Üretim Sistemlerinin Tasarım, Kuruluş ve İşleyişi Google

[Audio clip: view full post to listen] – Tasarım kavramı, size neleri çağrıştırıyor? Gerçekleşmesi olası olmayan bir hayali mi? Yoksa gerçekleşmesi olası bir projeyi mi? Ya da bir şekil çözme çalışmasını mı? – “Araştırma”, “Geliştirme” ve “Tasarım” kavramları arasında herhangi bir ilişki var mıdır? – Tasarım çalışmalarında bilgisayardan yararlanılabilir mi? Nasıl? – Üretim süreci tasarımında […]