Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İnsan Kaynakları Yönetimi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4193 – İnsan Kaynakları Yönetimi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi Google

[Audio clip: view full post to listen] İnsan kaynakları yönetimi, örgütün bugün ve uzak gelecekte rekabet üstünlüğü elde etmesini mümkün kılacak insan kaynaklarına sahip olmasını ve insanların örgütü amaçlarına ulaştıracak şekilde yönetilmesini amaçlar. Bu bağlamda insan kaynakları yönetimi, insan kaynaklarının elde edilmesi, örgütte kalmalarının sağlanması ve performanslarının artırılması için gerekli politikaların, stratejilerin ve programların tasarlanmasını […]

02. İş Analizi Google

[Audio clip: view full post to listen] İş analizi, İnsan Kaynakları yönetimiyle ilgili faaliyetlerin neredeyse tümünün temelini oluşturur. İşgücü planlaması, uygun personelin alınması, işi yapması için gerekli eğitimin verilmesi, performansın değerlenmesi, alacağı ücretin adil biçimde belirlenmesi hep iş analizi bilgilerini gerektirir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – İş analizi sürecinde toplanan bilgiler ve kullanım alanları […]

03. İnsan Kaynakları Planlaması Google

[Audio clip: view full post to listen] İnsan kaynakları yönetimi, organizasyona en önemli desteği sağlayan fonksiyonların başında gelmektedir. İşletmenin amaçları doğrultusunda doğru insanın, doğru yerde, doğru zamanda bulunmasını sağlamak insan kaynakları yönetiminin önde gelen amacıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesinde en önemli rol insan kaynakları planlamasına düşmektedir. Kısacası insan kaynakları planlaması insan kaynakları yönetiminin merkezini oluşturmaktadır. Amaçlarımız […]

04. Personel Bulma ve Seçme Google

[Audio clip: view full post to listen] Prens’in zekasına ilişkin ilk tahminimiz, etrafında tuttuğu adamların karakterine göre olacaktır. Eğer yetenekli ve sadık iseler, akıllı olduğu düşünülecektir, çünkü onların yeteneklerinin farkında olduğunu ve kendisine sadık kalmalarını sağladığını göstermiş olacaktır. Eğer bunun tersi durumdaysalar, değerlendirme olumsuz olacaktır, çünkü bir yönetici yapabileceği ilk hatayı birlikte çalışacağı kişilerin seçiminde […]

05. Oryantasyon Google

[Audio clip: view full post to listen] Yapılan araştırmalar gösteriyor ki; göreve yeni başlayan personelin ilk üç ayı değerlendirildiğinde % 25′ inin üç ayı tamamlamadan ayrıldığı, % 25′ inin düşük performansla çalışmakta olduğu, ancak % 50′ sinden istenilen verimin alındığı dikkati çekmektedir. Bu olumsuz durumun temel nedeni personelin işe alınma sürecinde yapılan hatalardır. İşe alıştırma […]

06. Personel Eğitimi Google

[Audio clip: view full post to listen] Eğitim bir işletmede pek çok amaca hizmet eden önemli bir insan kaynağı işlevidir. İşe eleman seçerken sağlıklı bir seçim gerçekleşse bile, her alanda görülen sürekli değişim ve gelişim gerek işletmeleri gerekse çalışanları yenilenmeye zorlamaktadır. Ayrıca eğitim bir işletmenin yaratıcı gücünün ve verimliliğinin motorudur. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; […]

07. Kariyer Yönetimi Google

[Audio clip: view full post to listen] Kariyer Yönetimi, kişinin kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalığı artırarak kariyer amaçları belirlemesini, geribildirim almasını ve kariyerindeki ilerlemeyi ele alan bir süreçtir. Kariyer yönetiminin aşamalarından olan ve işletmeler açısından hayati önem taşıyan kariyer planlama ise çalışanların değerleri ve ihtiyaçları ile iş deneyimleri ve fırsatları arasında en uygun ilişkiyi […]

08. Performans Değerlemesi Google

[Audio clip: view full post to listen] Değerleme sistemlerinin önemi, ölçülemeyenin yönetilemeyeceği gerçeğinden kaynaklanır. Bu gerçekten hareketle performans yönetimi sürecinin önemli aşamalarından biri olan performans değerlemesi, tüm işletmeler açısından büyük önem taşır. Performans değerlemesiyle personelin performansı örgütün stratejik amaçlarını gerçekleştirecek şekilde planlanır, yönlendirilir, desteklenir, ölçülür ve değerlenir. Değerleme sonucunda performans yetersizliklerinin nedenleri araştırılır ve iyileştirici […]

09. Ücret Yönetimi Google

[Audio clip: view full post to listen] Bir ücret sisteminin tasarlanması, kurulması ve etkili bir şekilde işletilmesi insan kaynakları yöneticilerinin sorumlu oldukları en önemli ve en karmaşık işlevlerden birini oluşturur. Nitelikli işgücü yaratmayı, performansı geliştirmeyi, adil ve dengeli bir ücret yapısı oluşturarak personelin moral ve tatmin düzeyini yükseltmeyi, işletmeye bağlılığı artırmayı, örgüt kültürlerini desteklemeyi ve […]

10. İş Değerlemesi Google

[Audio clip: view full post to listen] İşe dayalı ücret sistemlerinin temel hareket noktası ve ortak analiz birimi işlerdir. Adil bir ücret yapısının kurulabilmesi için işler hakkında ayrıntılı bilgi elde edilmeli, işlerin her biri tanımlanmalı, bu işleri yapacak personelde bulunması gereken nitelikler saptanmalıdır. Daha sonra işler tanımlarına, gereklerine ve işletmeye katkılarına göre değerlendirilmelidir. İş değerlemesinin […]