Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Girişimcilik

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4202 – Girişimcilik Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Girişimcilik ve Girişimcinin Özellikleri Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede; girişimcilik ve girişimci kavramları anlatılarak, girişimcinin özellikleri, girişimcilik süreci, girişimci düşüncenin temelleri ve girişimcinin işlevleri konuları üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – girişimcilik kavramını tanımlamak, – girişimcilik sürecini açıklamak, – girişimcinin işlevlerini belirlemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. Örnek Olay Gökkuşağı Çikolata A. […]

02. Girişimcilikte Yaratıcılık Google

[Audio clip: view full post to listen] Yaratıcılık son yıllarda en çok aranan yetenek olmuştur. İnsanların daha sorunsuz ve kolay yaşayabilmeleri için ihtiyaçlarını, sınırlı olan kaynakları iyi kullanarak ve koruyarak gidermesi gerekmektedir. İhtiyaçları karşılamaya yönelik fayda sağlayan mal ve hizmetlerin bulunması, bunların üretim ve dağıtımı için her zaman insanların yaratıcılıklarına gerek duyulmuştur. Hatta son yıllarda […]

03. Girişimcilikte Yenilik Google

[Audio clip: view full post to listen] İlk aşamasını yaratıcılığın oluşturduğu yenilik; tüm girişim için lider, ilk, tek ve var olabilmenin yoludur. Bu nedenle yenilikçi girişimler yenilik kaynaklarını daha verimli kullanma ihtiyacı duymuşlardır. Drucker’in dediği gibi yeniliğin de diğer işlevler gibi yönetilmesi gerekmektedir. Çünkü ona olan ihtiyaç kesik kesik değil süreklidir. İşletmelerde yeniliğin sadece Ar- […]

04. İç Girişimcilik Google

[Audio clip: view full post to listen] İç girişimcilik, teori ile uygulama arasındaki eksiklikleri kapatmaktadır. İşletmelerin var olan iş yapıları genellikle finansman, üretim ve pazarlama açısından başarıya ulaşabilecekleri bir düzeydedir. Ancak, bürokratik yapılar, kısa dönem karlarına verilen önem ve fazlasıyla katılaşmış organizasyon yapıları yaratıcılığı engellemekte, yeni ürün ve işlerin gelişmesini önlemektedir. Bu engelleyici faktörleri göz […]

05. Girişim Finansmanı Google

[Audio clip: view full post to listen] Yeni kurulan işletmeler açısından önemli konulardan birisi de ihtiyaç duyulan finansmanın belirlenmesidir. İşletme amaçları doğrultusunda, farklı finansal kaynakların belirlenmesi, bunların sağlanması, seçilmesi, planlanması ve yönetimi girişimcinin üzerinde önemle durması gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde, işletmelerin ve girişimcilerin finansman kararlarını etkileyebilecek birçok gelişme söz konusudur. Girişimcinin bu gelişmelerden […]

06. İş Planı Google

[Audio clip: view full post to listen] Girişimcinin risk alarak, yeni bir fikri hayata geçirmesi ve diğer bir anlatımla iş fikrini ticarileştirilmesi için planlama oldukça önemlidir. İş planı, girişimcinin o işi neden ve nasıl başaracağını gösteren ve bununla birlikte kurulacak olan işletmenin tüm unsurlarını içeren detaylı bir çalışmadır. Bu anlamda iş planı girişimcinin yol haritası […]

07. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik Google

[Audio clip: view full post to listen] Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde girişimciler, ekonomik gelişme sürecinde önemli roller üstlenmektedirler. Kriz ortamından kolaylıkla sıyrılabilmeleri, büyük işletmeler için birer uyarıcı olmaları ve şiddetlenen uluslararası rekabetle birlikte girişimciler büyük öneme sahiptirler. Küçülmenin ve büyümeyi yavaşlatmanın daha iyi olacağı ve değişimin temel dinamiğinin buradan geçtiği konusundaki fikirler yaygınlaşarak girişimciliğin […]

08. Girişimcilik ve Ekonomik Gelişme Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede girişimciliğin iktisat teorisindeki yeri anlatılarak girişimciliğin ekonomik gelişmedeki rolü üzerinde durulmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – klasik teoride girişimciliğin yerini açıklamak, – neoklasik teoride girişimciliğin yerini belirlemek, – girişimciliğin iktisadi gelişmedeki önemini belirlemek, – girişimciliğe dayalı ekonomik gelişme modelini değerlendirmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip […]

09. Türkiye’de Girişimciliğin Değerlendirilmesi Google

[Audio clip: view full post to listen] Ülkemizde girişimcilerin karşılaştığı sorunlar bazen uygulanan ekonomi politikalarındaki aksamalardan bazen de girişimcilerin kendilerinden kaynaklanmaktadır. Bu ünitede Türk girişimciliğinin dar boğazları, sorunları ve öncelikleri belirlenerek bu konulara ilişkin öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – Türkiye’de girişimciliğin darboğazlarını, güçlü ve zayıf yönlerini tanımlamak, – Türkiye’de girişimciliğin sorunlarına çözüm […]

10. Türk Girişimciliğinin Genel Profili Google

[Audio clip: view full post to listen] Bu ünitede Türk girişimcilerinin ortak özellikleri ve nitelikleri ortaya konarak bu özelliklerin ve niteliklerin girişimcilik üzerindeki olumlu ve olumsuz sonuçları belirlenmeye çalışılmıştır. Olumlu sonuçlardan daha etkin bir şekilde yararlanılması, olumsuz sonuçların mümkün olduğu ölçüde giderilebilmesi konularında görüş ve öneriler geliştirilmiştir. Türk girişimciliği konusunda şimdiye kadar yapılan bilimsel çalışmaların […]