Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Genel İşletme

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1002 – Genel İşletme Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. İşletme Kavramı Google

[Audio clip: view full post to listen] – İşletme kavramı size neleri çağrıştırıyor? Makine seslerinin duyulduğu bir fabrika mı? Bir banka mı? Yoksa bir tiyatro salonu mu? Bir hayvanat bahçesinde diğer işletmelerde gözlemlediğimiz işlevler geçerli midir? – İşletmelerin yaşamımızdaki rolü nedir? – İşletmeler ekonomik sistem içindeki hangi unsurlarla ilişkidir? – Üretim faktörleri nelerdir? – Mal […]

02. İşletmelerin Özellikleri Google

[Audio clip: view full post to listen] – Gereksinmelerimizi karşılayan işletmelerin özelliklerini bilmenin yaşamınızı kolaylaştıracağını hiç düşündünüz mü? – İşletmeler hangi amaçlarla kurulurlar? – İşletmelerde ne tür işlevler gerçekleştirilir? – İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen çevre unsurları nelerdir? – Yaşamınızda önemli bir yer tutan işletmeler, hangi özellikleri ile benzerlik ve farklılıklar gösterir? GENÇ GİRİŞİMCİLER İki genç girişimci […]

03. İşletmelerin Kuruluşu Google

[Audio clip: view full post to listen] – Bir işletme kurmak isteseniz, işe nereden başlanacağını biliyor musunuz? – İşletmelerin kuruluşunda özellikle dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? – Fizibilite çalışmaları ne ifade eder? – İşletmelerin hangi bölgede kurulduğu önemli midir? Başarısını etkiler mi? – Kuruluş yeri seçiminde hangi etkenler dikkate alınmalıdır? GÜZEL HOLDİNG Güzel Holding’in başarılı […]

04. İşletmelerin Büyümesi Google

[Audio clip: view full post to listen] – Büyüme, işletmeler için neden temel amaçtır? Büyüme her çeşit işletme için gerekli midir? – Büyüme, işletmelere neler sağlar? – Büyüme kavramı, yalnızca faaliyet boyutlarının genişlemesi midir? – İşletmelerde küçülme gerekli midir? – Küçülme kavramı, çalışanların sayıca azaltılmasını mı ifade eder? AKIN URAZ’IN YÜKSELİŞİ Otuz iki yaşındaki Akın […]

05. İş Ahlakı ve Toplumsal Sorumluluk (Etik-Töresel Kurallar) Google

[Audio clip: view full post to listen] – İş ahlâkı ya da etik hangi tür ortamlarda geçerli bir kavramdır? – İşletmelerin etik kavramı ile bağlantısı nedir? – İş ahlâkının ya da etik kuralların geliştirilmesi işletmeler için ne anlam ifade eder? – İşletmelerde etik değerlerin gelişmesi yasalarla zorlanabilir mi? – İşletmelerde iş ahlâkına ilişkin ne tür […]

06. Yönetim Kavramı Google

[Audio clip: view full post to listen] – Yönetim kavramı sizce ne anlam ifade ediyor? – İşletmelerde yönetim basamakları nasıl şekillenmiştir? – İşletmelerde gördüğümüz yönetim tipleri nelerdir? – Farklı basamaklarda görev yapan yöneticiler hangi niteliklere sahip olmalıdır? – Yöneticilerin yerine getirdiği yönetim fonksiyonlarından başka üstlendiği roller nelerdir? – Eski çağlardan günümüze kadar yönetim kavramı değişikliğe […]

07. Yönetim İşlevleri Google

[Audio clip: view full post to listen] – Yönetim bir süreç midir, yoksa plânsız bir uygulama mı? – Yönetici, yönetme işini görürken hangi işlevleri yerine getirir? – Plânlamadan ve bir düzen oluşturmadan yönetmek mümkün müdür? – Örgütleme işletmeler için ne kadar önemlidir? – Lider ve yönetici aynı içerikli kavramlar mıdır? KİMYADAN TEKSTİLE Kauçuk A. Ş. […]

08. İnsan Kaynakları Yönetimi Google

[Audio clip: view full post to listen] – Ülkemizde, bazı günlük gazetelerin çıkarmaya başladıkları insan kaynakları eklerinin amacını hiç düşündünüz mü? – İnsan kaynakları yöneticiliği mesleği, neden günümüzün en popüler ve saygın meslekleri arasında yer almaya başlamıştır? – Personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi (İKY) arasında, belirgin bir fark var mıdır? – Bir işletmede insan […]

09. İnsan Kaynakları Yönetim İşlevleri Google

[Audio clip: view full post to listen] – Çağdaş bir işletmede İnsan Kaynakları Bölümü hangi işlevlerden sorumlu olmalıdır? – Hangi tür sorunlar, hangi İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) işlevinin doğru uygulanmamasından kaynaklanır? – İş analizleri, işletmeler için neden önemlidir? – Doğru masalarda, doğru insanlar çalıştırabilmek için ne yapmak gerekir? – Bir iş görüşmesinde ne tür sorular […]

10. Pazarlama İlkeleri Google

[Audio clip: view full post to listen] – Pazarlama kavramı size neleri çağrıştırıyor? Pazarlama satış yapmak mıdır? Üretim işletmeleri dışında kalan diğer işletmeler de pazarlama faaliyetlerini yerine getirirler mi? – Kâr amacı güden ve gütmeyen işletmelerin pazarlamayı nasıl uyguladıklarını düşündünüz mü? – Pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesiyle insanların hayat standartlarının yükseleceğini hiç düşündünüz mü? – Pazarlamanın […]