Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İslam Dininin Temel Kaynakları

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1325 – İslam Dininin Temel Kaynakları Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Kur’an’ın Tanımı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Kur’ân’dan önceki ilâhi kitapların indirildiği ortamların özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – Kur’ân’ın indiği şartları belirtebilecek, – Vahiy kelimesinin sözlük ve terim anlamlarını ayırdedebilecek, – Vahyin mahiyetini anlatabilecek, – Kur’ân, sûre ve âyet terimleri arasındaki işlevsel bağıntıları sıralayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Kur’ân’ın Diğer Vahiyler Arasındaki Yeri Vahiy Kavramı Kur’ân […]

Âyet Google

Âyet’ Kelimesinin Sözlük ve Terim Anlamları Âyet terim olarak Kur’ân’ın en küçük parçalarına verilen isimdir. Âyetlerin uzunluğu bazen birkaç harf kadar iken, bazen da bu uzunluk bir sayfaya kadar çıkmaktadır (2/Bakara 282). Kur’ân’ın kendisi ‘âyet’ kelimesini kullanmaktadır. Kelime ‘ima’, ‘işaret’, ‘alamet’ anlamına gelmektedir (3/AI-u İmran 13). Kur’ân-ı Kerim’de kelime Allah’ın varlığına işaret eden, ona bir […]

Kur’an Google

Önceki Kitapların İsimleri ve Kur’ân Yazılan her kitabın doğal olarak bir ismi vardır. Allah’ın indirdiği kitapların da birer ismi olmuştur. Bunlardan mesela, tabii olarak İbranice olan Tevrat aslında, ‘eğitim’, ‘öğretim’ ve ‘öğreti’ anlamlarına gelmektedir. İncil kelimesi ise. ‘müjde’ anlamına gelen Yunanca evangelion kelimesinden gelmektedir. Bu sözcüğün Sami dillerinde, özellikle Süryanicedeki telaffuz şekli İncil olmuştur. Zebur […]

Kur’ân’ın Diğer Vahiyler Arasındaki Yeri Google

Kur’ân ve Vahyedilmiş Diğer Kitaplar Kur’ân bilindiği gibi, Müslümanların mukaddes kitabıdır. Bu bakımdan Kur’ân İslam dininin en temel kaynağıdır da. Allah Kur’ân-ı Kerim’den önce yine vahiy yoluyla başka kitaplar da göndermiştir. Bu yüzden Kur’ân insanlık tarihinin bir döneminde, bir anda ortaya çıkmış, tarih içinde önceki bir örneği bulunmayan bir kitap değildir. Başka bir deyişle Allah’ın […]

Sûre Google

Sûre’ Kelimesinin Terim Anlamı Bildiğiniz gibi, ‘Sûre’ bir terim olarak Kur’ân’ın ana bölümleri için kullanılmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’de bu anlamda 114 Sûre bulunmaktadır. Bu şekilde Kur’ân’ın bir kısmı diğer bir kısmından bölünmüş, Kur’ân metni, başlangıcı ve sonu bulunan birimlere ayrılmıştır. Âyetler gurubunu içeren bölümler anlamında ‘Sûre’ Kur’ân’ın kullandığı bir kelimedir. (2/Bakara 23; 10/Yunus 38) Kur’ân’ın Bölümlendirilmesi/Sûrelere […]

Vahiy Kavramı Google

Kur’ân, Vahiy ve Diğer Vahiyler Kur’ân-ı Kerim kendisini, vahyedilmiş bir kitap olarak tanımlar: “(Ey Muhammed) Böylece ana kenti (Mekke) ve çevresinde bulunanları uyarman ve hiçbir şüphe bulunmayan toplanma günü ile uyarman için, sana Arapça bir Kur’ân vahyettik. …”.(42/Şura 7) Kur’ân, önceki peygamberlere de vahiy geldiğini açıkça belirtiyor: “Nuh’a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana […]