Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Toplum ve İletişim

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2421 – Toplum ve İletişim Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Bireyden Kitleye Google

Geçenlerin çoğu hallerinden memnun ve ayakları yere sağlam basan insanlar gibiydiler. Sanki tek düşündükleri kalabalığın arasında kendilerine yol açmaktı. Kaşlarını çatıyor ve bakışlarını her yanda gezdiriyorlardı; üstlerini başlarını düzeltip koşuşturmaya devam ediyorlardı. Daha başkalarının-bunlar da kalabalıktı düzensiz hareketleri ve kıpkırmızı kesilmiş suratları vardı; etraflarını alan, sayısız insandan oluşma kalabalıkta sanki kendilerini yalnız sanmışlar gibi, kendi […]

02. Habere İlk Adım Gazete Google

Gazete, yazınsal, toplumsal ve kültürel açılardan basılı kitaptan daha önemli bir buluştur. Diğer kültürel iletişim biçimleriyle karşılaştırıldığında gazetenin farklılığı birey olarak okura yönelmesine, kaynağını gerçeklikten almasına, kullanışlılığına, atılabilirliğine, dînî olmayışına ve meslek sahipleri ile kent merkezli iş dünyasından oluşan yeni sınıfın ihtiyaçlarına uygunluğuna dayanmaktadır. Gazetenin üstünlüğü teknolojisinden ya da dağıtım olanaklarından değil, değişmekte olan ve […]

03. Her Yerdeki Ses: Radyo Google

Bir gün, çok ileride bir gün, dönüp içinde yaşadığımız döneme bakıldığında, gündelik hayatımızın akışını etkileyen en önemli araçların başında Radyo’nun yer almasına bilmem torunlarımızın torunları akıl sır erdirebilecek mi? Bu büyülü “kutu”nun, tıpkı benzerleri (telefon, televizyon, sonra da bilgisayar) gibi XX. yüzyıl insanını hızla geçmişin koşullarından uzaklaştırmış olması, bütün açıklığıyla kavranabilecek bir olgu olarak okunabilecek […]

04. Düş mü, Gerçek mi?: Sinema Google

… filmler, sosyal gerçekliğin şu ya da bu şekilde inşa edilmesine zemin hazırlayan psikolojik duruşları, dünyanın ne olduğuna ve ne olması gerektiğine ilişkin ortak düşünceyi yönlendirerek toplumsal kurumları ayakta tutan daha geniş bir kültürel temsiller sisteminin parçasıdır. Michael Ryan ve Douglas Kellner Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – bir kitle iletişim aracı olarak sinemanın özelliklerini […]

05. Evdeki Dünya: Televizyon Google

Eğer yakın çevremizdeki insanları izleyip dinleyebiliyorsak, televizyonu da izleyip dinleyebiliriz. Radyo ve televizyonun yaygın çekiciliği büyük ölçüde, bu aracısız erişim duygusundan kaynaklanır. Gerçek aracılara dikkat edilmelidir, ancak, çoğu kez onları gözden kaçırmak kolaydır. Bize sunulan, bir alıcı ve düğmeden oluşan televizyondur: biz onu açabilir, kapatabilir ya da kanalları değiştirebiliriz. Tarihi boyunca yayıncılık olağan tanınabilir sosyal […]

06. Becerikli Fareyle Uzaklara: İnternet Google

Video, etkileşimli ekran, multimedya, internet, sanal gerçeklik: Karşılıklı etkileşim bizi her yandan tehdit ediyor. Her yerde mesafeler birbirine karışıyor, her yerde mesafe ortadan kaldırılıyor: Cinsiyetler arasında, zıt kutuplar arasında, sahneyle salon arasında, eylemin başkahramanları arasında, özneyle nesne arasında, gerçekle gerçeğin sureti arasında bir mesafe yok artık. Jean Baudrillard Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yeni […]

07. Markalarla Konuşmak: Reklam Google

Madonna ve Michael Jackson değişik kişilere göre değişik anlamlar taşır. Bir ileti­şimci mesajına hangi anlamlan yüklerse yüklesin, tüketici bu tercih edilmiş anla­mı kabul edebilir ya da değiştirir, daha az bir olasılıkla mesaja direnç gösterebilir, arada bir de tam anlamıyla sıra dışı bir anlamı kendisi üretebilir. Bu yeniden sa­hiplenme, yalnızca televizyon haberleri ve eğlence için değil, […]

08. İmajlarla Konuşmak: Halkla İlişkiler Google

Bugün tüm sanayi işletmeleri, bütün meslek toplulukları kamuyu kendi istedikleri yönde güdümlemek için ”kanaat biçimlendirme ve oluşturma sanayinden” yarar­lanmakta; bu sanayinin en büyük müşterisi olmuş bulunmaktadır…. Kurumların hacmi arttıkça, kurumlar gitgide merkezileştirilmiş kurumlar haline geldikçe ka­naat imalatçılarının da gitgide daha büyük alanlarda, daha yoğun şekilde çaba göstermeleri gerekmiştir. Gerçekten de, kanaat imalatında kullanılan araçlar bile, […]

09. Sınırlar Ne İçin? Medyada Düzenleme Google

…bir kültürdeki mevcut iletişim araçlarının o kültürün entelektüel ve toplumsal meşguliyetlerinin şekillenmesinde başat bir etki yaptığının mantıklı ve özellikle ge­çerli bir varsayım olduğuna inanıyorum. Neil Postman Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra; – medya düzenlemesini tanımlayabilecek ve nedenlerini açıklayabilecek; – siyaset ile medya düzenlemesi arasında ne tür bir etkileşim olduğunu tartışabilecek; – medya düzenlemesinin kimin sorumluluğu […]

10. Mobil İnsana Doğru: Yeni Medya Google

Ekrana karşı ekranın savaştığı bu dönemde ev bilgisayarının terminali ile televizyo­nun monitörü, küresel algı piyasasına egemen olmak için çarpışmaktadır. Bu piya­sanın kontrolü yakın gelecekte hem etik hem de estetik açıdan yepyeni bir çağın ka­pılarını açacaktır… .Gezegenimizin tümünü saran bir interaktifliğin sabırlı bir şe­kilde inşa edilmiş olmasından yararlanan enformasyon savaşı, dünya ölçeğinde ilk zaman savaşına, daha […]