Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Basın Makalesi – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Münih yalnızca gelenek bilincine kültür zenginliğine sahip, dünyaya açık ve yaşama sevinci aşılayan bir şehir değil. O, aynı zamanda Federal Almanya’nın en büyük endüstri şehridir. I sar kıyısındaki milyonluk köy Taksi şoförümün bu “ruhu olan metropole” pek bir düşkünlüğü yok. Homurdanarak, bisikletle Münih’te yol almanın bugünlerde daha kolay olduğunu söylüyor. Bisiklet sürücüsü olarak […]

Basın Sözcülüğü/Duyurum Google

Bu anlayış, 1850 ve 1900 yılları arasında popüler olan bir anlayıştır. Amaç propagandadır ve iletişim dinleme yerine anlatma üzerine odaklanmıştır. Basın sözcülüğü, bir birey ya da bir kurum için duyurum elde etme işidir. Basın sözcüsü, kahramanların etrafını çevreleyen mitleri yapılandıran kişidir. Halkla ilişkiler basın sözcülüğü formundan gelişmiştir. Bu uygulamada yapılan, bir tür propagandadır. Gerçekten çok […]

Başlıca Etik Yaklaşımları Google

Neyin doğru, neyin yanlış olarak değerlendirileceği, temel alınan ahlak yaklaşımına göre değişebilir. Bu konudaki temel yaklaşımlar: Teleolojik Yaklaşım, Deontolojik Yaklaşım ve Relativizm başlıkları altında incelenir. Teleolojik Yaklaşım Teleolojik yaklaşım, bir davranışın ahlakiliğine, doğru-yanlış olup olmadığına, o davranışın sonuçlarına bakarak karar verilmesi gerektiğini ileri sürer. Yapılan davranışın sonucu iyi ise, davranışın arkasındaki niyet ve güdülere bakmaya […]

Benlik Analizi Google

Kişiler arası iletişim çatışmalarında “Transaksiyonel Analiz” olarak bilinen model, em patik iletişim becerisini geliştirmede oldukça yararlı ipuçları sağlamaktadır. Transaksiyonel analize göre, insanın kişiliği üç bölümden oluşur. Bunlar ana baba, çocuk ve yetişkin benlik durumlarıdır. Bu benlik durumlarına kişisel roller de diyebiliriz. Bir in san, kişiler arası iletişim sırasında bu üç temel rolden birini ya da […]

Biçimsel İletişim Kanalları Google

Kurum amaçlarına en etkin ve en kısa zamanda ulaşılması, üst basamaklarla alt basamaklar arasında emir ve bilgi akışını sağlayan dikey iletişim kanallarının sağlıklı işlemesine bağlıdır. Bu kanallar yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya olmak üzere iki yönlü çalışır. Yukarıdan Aşağıya Doğru İletişim Kurumun yönetimi ve bunun için gerekli olan otoritenin gerçekleşmesi, yukarıdan aşağıya mesaj iletiminin sağlıklı […]

Biçimsel Olmayan İletişim Kanalları Google

Biçimsel iletişim, kurumun faydacı ihtiyaçlarını karşılarken, biçimsel olmayan iletişim, çalışanların insani amaçlarla iletişim kurma ihtiyaçlarının sonucunda gerçekleşir. Biçimsel olmayan iletişim sistemi, biçimsel olarak yapılandırılmış bir organizasyonda, biçimsel düzenlemelere bağlı olmayan iletişimi kapsar. Kurumun iletişim ihtiyacını, biçimsel iletişim sistemi tek başına karşılayamaz. Biçimsel organizasyon yapısının bu eksikliğini biçimsel olmayan iletişim sistemi tamamlar. Biçimsel yapı “olması gerekeni”, […]

Bilgilendirici Konuşma İlkeleri Google

Öncelikle bilgilendirici konuşmanın üç temel ölçütünü vurgulayarak konuya başlamak gerekir. Bu ölçütleri aşağıdaki sorularla belirlemek mümkündür: Bilgilendirici konuşmada; – Bilgi doğru bir şekilde iletiliyor mu? – Bilgi açık bir şekilde iletiliyor mu? – Bilgi, alıcı için anlamlı ve ilgi çekici bir hale getirilmiş mi? Bu aşamada, yukarıda sıralanan temel ölçütler ışığında bilgilendirici konuşmanın ilkelerini ele […]

Bilgilendirici Konuşma Türleri Google

Bilgilendirici konuşmayı sınıflandırmanın birçok yolu vardır. Burada bu konuşma türü şöyle sınıflandırılacaktır: – Objeler hakkında konuşma – Süreçler hakkında konuşma – Olaylar hakkında konuşma – Kavramlar hakkında konuşma Bilgilendirici konuşma türlerini sınıflandırabilir misiniz? Objeler Hakkında Konuşma Burada obje kelimesi görünür, dokunulabilir bir şekil olarak durağan, sabit olan her şeyi içermektedir. Objelerin hareketli parçaları olabilir, objeler […]

Bir Kurumda Etiksel Bir İklim Yaratılması Google

Bir kuruluşta karar ve eylemlerin toplumsal sorumluluk ve etik anlayışına uygun bir biçimde gerçekleşmesi için yöneticilere önemli görevler düşer. Yöneticiler bunun için gerekli koşulları yaratmalı, bunu sürekli kılmalıdır. Bu amaçla yöneticilerin yararlanabileceği yöntemler şöyle sıralanabilir: – Bir yönetici toplumsal sorumluluk ve etik konularındaki öncelikleri diğerlerine, en etkili biçimde kendi iletir. Toplumsal sorumluluğu kurum kültürü ve […]

Bir Propaganda Aracı Olarak Radyo Google

Radyonun bir propaganda aracı olarak nasıl kullanıldığını ayırt edebilmek. Tarihte Bir Gün Tarih 31 Ağustos 1939, Almanya’nın Polonya sınırında yer alan Gleiwitz adlı küçük bir kasabada, bazı yerel programları ve Berlin’den yayın yapan Alman radyosunun yayınlarını aktaran bir radyo istasyonu bulunmaktadır. Saat 19:00 sularında Polonya üniforması giymiş iki Alman askeri radyodan içeri girer ve istasyon […]