Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

06. Mesaj ve Medya Stratejileri Google

İletişim stratejilerinin belirlenmesi ve uygun sıra ile düzenekte uygulanması, halkla ilişkiler çalışmalarının temel yapı taşını oluşturmaktadır. İletişim kavramının, kaynak-mesaj-hedef kitleŽ düzeneğinden meydana gelen en basit yapısı, halkla ilişkiler uygulayıcısının etkili iletişim stratejileri geliştirmesi ve kullanması sayesinde, kurumun halkla ilişkiler yönetimi anlayışını yerleştirir ve öte yandan da kurumsal itibarı yaratmaya/pekiştirmeye yönlenir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, […]

06. Sponsorluk Google

Kurumların, sanattan eğitime, spordan sağlığa her alana destekleri, sponsorluğun gittikçe önem kazandığının bir göstergesi… Kurumsal iletişim bütünlüğünde, diğer araçlar gibi sponsorluğa da ciddi adımlarla yaklaşılması gerekir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve beceriye sahip olabilirsiniz: – Sponsorluk kavram olarak nasıl tanımlanabilir? – Sponsorluğun diğer iletişim araçlarıyla ilişkisini değerlendirebilecek özellikler nelerdir? […]

07. Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri Google

Halkla ilişkiler uzmanlarının başlıca görevlerinden biri, kurum ya da kuruluşun mesajlarını en doğru kanalla hedef kitlelerine iletmektir. Bu görevi başarmanın yolu ise medya ile ilişkilerin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve yönetilmesine bağlıdır. Lobi faaliyetlerinden basın bültenlerinin medyada yer almasına kadar birçok halkla ilişkiler faaliyetinin amacına ulaşması, haber kaynağı ile kanal arasındaki bu önemli bağın sağlam temeller üzerine […]

07. Halkla İlişkilerde Uygulama Planları Google

Uygulama planları, halkla ilişkiler hedeflerine ulaşmayı sağlayacak strateji ve taktiklerin uygulanmasından önce, etkinlik bazında en küçük detaya kadar, neyin, hangi sıra ile ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili noktaların tasarlanmasını gerektiren bir süreçtir. Kuşkusuz, halkla ilişkiler hedeflerini gerçekleştirmek üzere birçok kişinin, birçok etkinliği, belli bir zaman dilimi içinde yapması zorunludur. Bu etkinliklerin birbirleri ile […]

07. İkna Edici Konuşma Google

İkna edici konuşma bir sanattır ilkesinden yola çıkılarak bu bölümde, ikna edici konuşma perspektiflerine ve bu tarz bir konuşma planı hazırlanırken üzerinde düşünülmesi gereken konulara değinilmektedir. İkna edicinin konuşmasını yaparken üstlendiği sorumluluklar, izleyiciye sunması gereken imkânlar konuşmanın istendik yönde etki yaratmasını sağlayan etmenler arasında yer almaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – ikna edici konuşma kavramını […]

07. Kurum İçi İletişim Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Kurum içi iletişim ve işlevlerini tanımlayacak – Kurum kültürü ve iletişim ilişkisini açıklayabilecek – Biçimsel ve biçimsel olmayan iletişimin özelliklerini tartışabilecek – Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişimin etkinliğini artırma yollarını açıklayabilecek – Kurum içi iletişimin araç ve yöntemlerini tanıyacaksınız. Alman Ustabaşı ve Türk İşçi Bir Türk işçi yeni […]

07. Kurumsal Tanıtım Yazarlığı Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Reklam aracının halkla ilişkilerdeki kullanım biçimleri nelerdir? – Reklam yaratıcı stratejisine ilişkin analiz türleri hangileridir? – Reklam yaratım sürecindeki temel öğeler ve ilkeler nelerden oluşmaktadır? – Çeşitli medyalarda reklam yazarlığının değişen özellikleri nelerdir? – Reklamların kurum açısından değerlendirme ölçütleri nelerdir? sorularına cevap verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Örnek […]

07. Markalarla Konuşmak: Reklam Google

Madonna ve Michael Jackson değişik kişilere göre değişik anlamlar taşır. Bir ileti­şimci mesajına hangi anlamlan yüklerse yüklesin, tüketici bu tercih edilmiş anla­mı kabul edebilir ya da değiştirir, daha az bir olasılıkla mesaja direnç gösterebilir, arada bir de tam anlamıyla sıra dışı bir anlamı kendisi üretebilir. Bu yeniden sa­hiplenme, yalnızca televizyon haberleri ve eğlence için değil, […]

07. Satış Tutundurma Google

Satış tutundurma etkinlikleri günümüzde alışverişin ayrılmaz bir parçasıdır. Birer tüketici olarak yapılan bir indirim, ürünle birlikte verilen bir armağan ya da sonucunu merakla beklediğimiz bir yarışma satın alma kararlarımızı önemli ölçüde etkiler. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıtlar verebilir, birer tüketici olarak zaman zaman tanık olduğunuz satış tutundurma etkinliklerini sistematik bir biçimde değerlendirebilirsiniz. […]

08. Etkili Sunuş Teknikleri Google

Etkili bir sunuş yapmanın doğuştan gelen bir yetenek olduğu ve öğretilemeyeceğine ilişkin bir inancınız olabilir. Ama bu inanç yanlıştır! Eski Yunan döneminde bile bu inancın yanlış olduğuna ilişkin çalışmalar yer almaktadır. Örneğin Aristo, M. Ö. 350 yıllında yazdığı kitabında etkili bir sunuşun nasıl yapılabileceğine ilişkin ipuçları vermektedir. Gelin bu tür ipuçlarına bir göz atalım! Amaçlarımız […]