Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Uygulama Planına Genel Bir Bakış Google

Halkla ilişkiler programında yer alan etkinliklerin başarıya ulaşmasının koşulu, işi iyi bilen uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesidir. Bu bakımdan hangi etkinliğin, en iyi kimin tarafından gerçekleştirileceği önceden hesaplanmalıdır. Planlama aşamasında son derece iyi tasarladığımızı düşündüğümüz bir etkinliğin, uygulamaya sıra geldiğinde istediğimiz sonucu hiç vermediğini görebiliriz. Kâğıt üzerinde yapılan planlar, uygulamaya gelince tam anlamıyla gerçekleşmeyebilir. Hayal kırıklığı yaşamamak […]

Uygun Sponsorluk Seçimi Google

Kuruluşlar, kurumsal iletişimleri çerçevesinde bir uygulama alanı ya da iletişim aracı olarak sponsorluğu belirli bir planlama ve strateji ile uygulamalıdır. Gelişigüzel, hedefleri belirsiz sponsorluk uygulamalarının kuruluşlara istenilen yönde olumlu etkilerinin ne ölçüde olacağı kuşkusuz bir tartışma nedenidir. Bu nedenle kuruluşların sponsorluğu kullanıp kullanmayacaklarına karar verme aşaması önemlidir. Herhangi bir kuruluş sponsorluk teklifine evet demeden önce, […]

Vatandaş Memnuniyeti ve Toplum Yönelimlilik Google

Ünitenin ilk paragrafından itibaren kamu yönetiminin özel sektöre dair kavram ve yaklaşımları benimsemeye, hayata geçirme gerekliliklerinden söz edildi. Vatandaş memnuniyeti olarak adlandırdığımız bu bölümde, toplam kalite yönetiminin ana ilkelerinden biri olan müşteri odaklılık kavramına paralel değerlendirmelerde bulunacağız. Müşteri odaklılık günümüz rekabetçi ortamında ticari mal ve hizmet üreticileri için en önemli rekabetçi üstünlük öğelerinden biridir. Rekabetin […]

Yaşam ve İletişim Google

İletişim kavramını, iletişim sürecini ve ögelerini tanımlamak. İlk insanın yaşantısında neler vardı? Her halde ilk sıraya beslenmeyi yerleştirmek gerekir. Beslenen, karnını doyuran insanın bir sonraki ihtiyacı ise korunmaktır. Kontrol edemediği doğa olaylarından, vahşi hayvanlardan kendisini korumasıdır. İnsan, yaşamaya başladığı ilk günden beri yaşantısını tek başına değil, kendi gibi başka insanlarla birlikte sürdürmüştür. İnsanın diğer insanlarla […]

Yazılı İletişim Google

Yazılı iletişim, insanın zaman ve mekândaki iletişim olanaklarını genişletmede en etkin iletişim biçimidir. Yazının ortaya çıkışı ve geçirdiği değişim ve evrimler kül türel evrimin sonucu olmuştur. Ekonomik ilişkilerin ortaya çıkardığı ihtiyaçlara bağlı olarak ortaya çıkan yazı, toplumsal ve kültürel kurumların ve bunlar arasındaki ilişkilerin gelişmesinde de çok önemli rol oynamıştır. Buna karşılık bu kurumlar da […]

Yeni İletişim Teknolojileri, Yeni Medya ve Değişim Google

Yeni iletişim teknolojilerinin, yeni medyanın yarattığı iletişim bi­çimlerini açıklamak, ekonomik örgütlenmeleri ve bu örgütlenmele­rin toplumsal yapıyı nasıl değiştirdiğini tartışmak. Aydınlanma çağından bu yana gelen ve Marksizm’in de güçlendirdiği süreç, tarım toplumlarından sanayi toplumuna ve nihayetinde de sanayi sonrası/enformasyon/bilgi toplumuna doğru hareket eder. Bu hareket, aynı zamanda toplumsal ha­yatın ve toplumsal organizasyonların da değişimini ifade eder. […]

Yeni Medya Google

Yeni medya kavramım tanımlamak. Tarihsel süreç içerisinde bakıldığında bilginin akışının ve kullanımının geçirdiği değişim, her dönem, iletişimin kendine (araca) ait özelliklerini de içerisinde barın­dırmıştır. Sözlü iletişimin egemen olduğu ilk dönemler kişisel ve yerel özellikler ta­şırken yüz yüze iletişime dayalıydı. Bu da bireysel iletişimde yüksek düzeyde “et­kileşim” ve “geri bildirim” sağlıyordu. Ancak bilgi, yerel ve dışarı […]

Yeni Medyanın Özellikleri Google

Yeni medyayı geleneksel medyadan farklılaştıran özellikleri sıralamak. Yeni medyayla birlikte, hızı ve kapsama alanı geleneksel medyanın önüne geçen; düzeyi ve etkinliği sözlü iletişimdeki kadar olmasa bile, bilginin istenildiği anda seçilebildiği, adreslenebildiği, paylaşılabildiği ve geri bildiriminin anında yapılabildi­ği bir “sanal” etkileşim çerçevesi sunan; bilginin kolayca depolanabildiği çok bü­yük miktarlarda bir belleğe sahip yeni bir iletişim biçimi […]

Yıllık Raporlar Google

Yıllık raporlar, halkla ilişkiler bölümü ya da halkla ilişkiler hizmeti alınan şirketin hazırlaması gereken çok önemli bir iletişim aracıdır. Şirketler tarafından her yıl düzenli olarak çıkarılan bu raporlar, bir kurumun vitrini gibi işlev görürler. Müşteri ya da hedef kitle önce vitrini görür, eğer beğenirse mağaza ya da dükkândan içeri girer. Bununla birlikte yıllık raporlar, kurumun […]

Yönetim ve Halkla İlişkilere Bakış Google

Kurumsal iletişimde halkla ilişkilerin etkili olabilmesi, öncelikle yöneticilerin halkla ilişkilerin önemini anlamış olmasına bağlıdır. Yöneticilerin, halkla ilişkileri, kurum imajının oluşturulması ya da kurumun iç ve dış çevreye karşı temsil edilmesi açısından üstlenmek zorunda oldukları bir görev olarak görmesi gerekir. Günümüzde yöneticiler, yönetim işlevlerini – planlama, örgütleme, yöneltme, koordine etme ve denetleme- yanında, yönetsel rollerini de […]