Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

05. Halkla İlişkiler Google

Halkla ilişkiler, kurumsal iletişimde, kurum kimliğini biçimlendiren, kuruluşların benimsenebilir ve savunulabilir belirgin bir imaj yaratmasında en temel görevlerden biridir. Bu açıdan halkla ilişkiler, uzun dönemli bir yatırım, sürekli varolması gereken bir iletişim ve karşılıklı anlaşma çabasıdır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz: – Kurumsal iletişimde halkla ilişkiler […]

05. Halkla İlişkilerde Araştırma Google

Bugünün Halkla İlişkiler uygulamacısı eskiye nazaran çok daha talepkar bir iş ortamında çalışıyor. Artık günümüzde Halkla İlişkiler ajanslarına başvuran müşteriler istekleri doğrultusunda altına girdikleri maliyetlerin karşılığında tahmin değil delil istiyorlar, risk almak istemiyorlar. Dolayısıyla halkla ilişkiler alanında çalışanlar, müşterilerine iletişim stratejileri önerirken, iletişim problemlerine yönelik danışmalık yaparken ve en önemlisi müşterilerini en iyi halkla ilişkiler […]

05. Halkla İlişkilerde Etkinlik Stratejileri Google

Halkla ilişkilerde etkinlik kavramı, kuruluşların genel iletişim stratejisi çerçevesinde planlanan çalışmaların uygulanma sürecinden oluşur. Etkinlikler, kuruluşların hedef kitlesi ve kamuoyuyla buluşma noktasıdır. Bu nedenledir ki, kuruluşun itibarında önemli bir etkendir ve çok iyi yönetilmesi gereken bir süreçtir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – İletişim stratejilerinde etkinliğin önemi nedir? – Etkinlik yönetimi nedir? – Etkinliğin kuruluşlar […]

05. Konuşma Türleri Google

Etkili konuşma türleri arasında bilgilendirici konuşma ve sunuş konuşmaları, anma konuşmaları, yemek sonrası konuşmalar v. b. gibi özel durumlardaki konuşmalar yer almaktadır. Bu bölümde, bilgilendirme amaçlı konuşmanın türleri ve ilkeleri, bilgilendirme amacıyla yapılan konuşmalarda dikkat edilmesi gereken unsurlar anlatılmaktadır. Konuşma türlerinin ve gerekliliklerinin yanı sıra bu bölümde bireyin mensubu olduğu grupla olan ilişkisine ve grup […]

05. Sözlü, Yazılı ve Sözsüz İletişim Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Sözlü ve yazılı iletişimin özelliklerini kavrayacak, – Sözsüz iletişimin, kişiler arası iletişimdeki rolü ve önemini tanımlayacak, – Beden dilini ve bu dili oluşturan öğeleri tanıyacak, – Ses tonu, temas ve mekânın sözsüz iletişim açısından anlamlarını açıklayabilecek, – Kılık-kıyafetin, kişiler arası iletişim ve özellikle kişisel imaj açısından taşıdığı anlamları kavrayacak […]

06. Becerikli Fareyle Uzaklara: İnternet Google

Video, etkileşimli ekran, multimedya, internet, sanal gerçeklik: Karşılıklı etkileşim bizi her yandan tehdit ediyor. Her yerde mesafeler birbirine karışıyor, her yerde mesafe ortadan kaldırılıyor: Cinsiyetler arasında, zıt kutuplar arasında, sahneyle salon arasında, eylemin başkahramanları arasında, özneyle nesne arasında, gerçekle gerçeğin sureti arasında bir mesafe yok artık. Jean Baudrillard Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yeni […]

06. El İlanı, Doğrudan Postalama, Yıllık Rapor, Davetiye, Hatırlatma Notu Google

Bilgisayar çağında yaşıyor olmamıza rağmen, halkla ilişkiler yazarlığı, kilit öneme sahip olmaya devam ediyor. Halkla ilişkiler pratiği, profesyonel iletişimcilerle amatörleri birbirinden ayırır. Herkesin, nasıl yazılacağı ve nasıl konuşulacağına dair aşağı yukarı bilgisi olmasına rağmen, halkla ilişkiler profesyonelleri, meslektaşlarından daha iyi yazıp konuşmak zorundadırlar. Halkla ilişkiler uygulamalarının temelini oluşturan iletişim, etkili yazma ve konuşma becerisini gerektirir. […]

06. Halkla İlişkilerde Planlama ve Yönetim Google

Toplumun dinamik bir parçası olan kuruluşlar, kendilerine ait bir çevre içinde yaşar ve onunla karşılıklı ilişkiler içerisinde bulunur. Günümüzde kuruluşların etkileşim içerisinde olduğu çevreler sürekli değişim göstermektedir. Bu nedenle işletmelerin de kapsamı ve etki alanı giderek genişlemektedir. Bütün bu değişiklikler işletmelerin hedef, yapı ve davranış tarzlarını gözden geçirmelerine hatta değiştirmelerine neden olmaktadır. Kuruluşlar bu etkileşim […]

06. İletişimde Empati ve Dinleme Becerisi Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – İletişimde empati kavramını tanımlayacak, – Benlik analizi modelini tanıyacak, çeşitli benlik rolleriyle empatik iletişim becerisi arasındaki ilişkiyi açıklayacak, – Empatik iletişim açısından iletişim türleri ve davranışlarına ilişkin örnek uygulamaları tartışabilecek, – Dinleme becerisinin iletişimdeki önemini, etkin dinleme tür ve tekniklerini açıklayabileceksiniz. Evlilikte en önemli sorun ‘iletişimsizlik’ Ondokuz Mayıs Üniversitesi […]

06. Konuşmanın Yapısını Oluşturma ve Konuşmayı Etkili Kılma Google

İknacının konuşmasını yaparken öncelikli olarak geçerli ve etkili bir başlık seçmesi, genel amacını hedefleri doğrultusunda belirlemesi, özel amaçları öncelik sırası dahilinde betimlemesi gerekmektedir. Dinleyicilerin analizi sürecinde, konuşmacının izleyici merkezli bir perspektifte düşünerek, kendisine sorması ve yanıtını kesinleştirmesi gereken bazı temel sorular bulunmaktadır. İzleyici analizinde demografik ve psikografik analiz türüne ve durumsal izleyici analizine başvurulmaktadır. Bu […]