Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

03. Kurumsal İletişimde Stratejik Yönetim ve Planlama Google

Stratejik yönetim, ezici bir rekabetle yüz yüze bulunan kuruluşların rakipleriyle yarışabilmeleri için ne yapmaları, ne tür stratejiler izlemeleri gerektiğini inceleyen bir araştırma alanıdır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz: – Kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmesinde rol oynayan kurum felsefesi ve vizyonu nedir, neleri kapsar? – Strateji, stratejik yönetim […]

04. Basın Makalesi, Haber Mektubu, Röportaj Google

Basın Makaleleri, Haber Mektupları ve Röportajlar halkla ilişkiler etkinliklerin önemli bir çalışma boyutunu oluşturmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Basın makalesi nedir? Hangi amaçlara yönelik hazırlanır? – Halkla ilişkiler amaçlı makale çeşitleri nelerdir? – Haber mektubu (bülten) nedir? Hangi özellikleri taşımalıdır? – Haber mektupları hangi amaçlara yönelik hazırlanmalıdır? – Röportaj nedir? – Röportajı niteleyen […]

04. Düş mü, Gerçek mi?: Sinema Google

… filmler, sosyal gerçekliğin şu ya da bu şekilde inşa edilmesine zemin hazırlayan psikolojik duruşları, dünyanın ne olduğuna ve ne olması gerektiğine ilişkin ortak düşünceyi yönlendirerek toplumsal kurumları ayakta tutan daha geniş bir kültürel temsiller sisteminin parçasıdır. Michael Ryan ve Douglas Kellner Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – bir kitle iletişim aracı olarak sinemanın özelliklerini […]

04. Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Google

Halkla ilişkiler çalışmalarında, tüm iletişim çalışmalarında olduğu gibi, hedef kitle çok önemlidir. Amaçları iyi belirlenmiş iletişim çalışmalarının ulaştırılacağı kitlenin doğru yöntemlerle belirlenmesi hedeflenen iletişimin etkinliğini artıracaktır. Birçok iletişim kampanyasının hedef kitle belirleme yöntemleri ile yapılmaması nedeniyle önemli iletişim kayıpları gerçekleşmektedir. Profili ve kişisel özellikleri, sosyal yapısı, satın alma davranışları iyi belirlenmiş bir hedef kitleyi anlamak […]

04. Halkla İlişkilerde İletişim ve Kamuoyu Google

İletişim ve halkla ilişkiler ilişkisi, tarihsel gelişimde sürekli ayrılmaz iki kavram ve olgu olarak yol aldı. Halkla ilişkiler temelde kitle iletişim araçlarının artan etkisi ile varlığını somutladı, işlevini pekiştirdi. Bu açıdan kitle iletişimin gelişimi, halkla ilişkilerinin varoluşunun kaçınılmaz bir nedeni. Kamuoyunun ve gündemin oluşumunda haber medyasının etkilerini kurum ve kuruluşlar adına yönetme en önemli görev […]

04. Konuşma ve Dinleme Becerileri Google

İkna edebilmek için iknacı, nasıl konuşması ve dinlemesi gerektiğini iyi bilmelidir. İnsan iletişiminde, etkili konuşma ve dinleme, olmazsa olmazlar arasında yer alır. Bu bölümde, etkili satışın inceliklerinden; bir satış elemanında bulunması gereken özelliklere, güzel ve akıcı konuşmanın ve etkili dinlemenin yollarına kadar sürecin tüm aşamaları açıklanmaktadır. Konuşmacının konuşma yapacağı ortamı, izleyicileri tanıması ve haklarında önceden […]

04. Kurumsal Reklamcılık Google

Kurumsal iletişimde reklamcılığın en sık kullanılan biçimlerinden biri, kamuoyuna yönelik bilgilendirmedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz: – Kurumsal iletişim uygulamalarında reklamcılığın işlevlerini nelerdir? – Kurumsal reklamcılık türleri ve amaçlarını nasıl sınıflandırılır? – Kurumsal reklamcılığın kurum imajı oluşturma ve geliştirmeye olan etkisini nedir? – Bütünleşik kurumsal iletişim, […]

04. Stres Kaynakları, Sonuçları ve Başa Çıkma Yolları Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Stres kavramını tanımlayabilecek, – Stres ve kişilik ilişkisini açıklayabilecek, – Stres kaynaklarını, sonuçlarını ve başa çıkma yöntemlerini tanıyacak, – Örgütsel stres kaynaklarını ve stresi önlemede örgütsel önlemleri açıklayabileceksiniz. Güvenceli Hayat İş dünyasının yüksek basamaklarında hayat hiçbir zaman güvenceli değildir. Her hafta önceden sezilmemiş tehlikelerle ve kararsızlıklarla doludur. Fakat bu […]

05. Broşür, Basın Kiti, Kitap, El Kitabı, Gazete ve Dergi Google

Basılı ya da görsel malzemeler için metin yazımı, halkla ilişkiler uygulamasının kalite işareti gibidir. Basılı materyal yazımı halkla ilişkiler profesyonelleri için, en güçlü alanlar olarak düşünülür. Yıllar önce, birçok halkla ilişkiler çalışanı, bu işe, gazetecilikten başlamıştır. Kuşkusuz, bugün, halkla ilişkiler için gazetecilik geçmişine sahip olmak bir koşul değildir, ancak iyi bir halkla ilişkiler çalışanı, hem […]

05. Evdeki Dünya: Televizyon Google

Eğer yakın çevremizdeki insanları izleyip dinleyebiliyorsak, televizyonu da izleyip dinleyebiliriz. Radyo ve televizyonun yaygın çekiciliği büyük ölçüde, bu aracısız erişim duygusundan kaynaklanır. Gerçek aracılara dikkat edilmelidir, ancak, çoğu kez onları gözden kaçırmak kolaydır. Bize sunulan, bir alıcı ve düğmeden oluşan televizyondur: biz onu açabilir, kapatabilir ya da kanalları değiştirebiliriz. Tarihi boyunca yayıncılık olağan tanınabilir sosyal […]