Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Halkla İlişkilerde Planlamanın Önemi Google

Halkla ilişkiler sorunun çözülmesini sağlayacak olan ve şu anda ne olduğu ile ilgili soruya cevap alınan aşamanın ardından halkla ilişkiler çalışmalarının planlanması gelir. Planlama aşamasında halkla ilişkilerle ilgili stratejiler geliştirilir ve ne söylemeli, ne yapmalı ve niçin? sorularına yanıt aranır. Halkla ilişkiler çalışmalarında bir plan hazırlamak başarıyı garantilemez ancak, başarılı olma olasılığını artırır. Halkla ilişkiler […]

Halkla İlişkilerde Problem Belirleme Google

Hayatımızın büyük bölümünü problemlerimize çözüm bulmakla geçirdiğimizi söylemek yanlış olmaz. Bu problemlerin çözümüne yönelik sarf edilen çabaların boyutu, problemin ne kadar ciddi olduğunu ortaya koymaktadır. Problemimizin ne kadar ciddi olduğunu anlamak ise problem tanımını gerçekleştirmekle anlaşılır. Örneğin evimizden okula en kısa zamanda ve en az maliyetle nasıl gideceğimize karar verirken sorunu belirlemiş oluruz. Amaç, okula […]

Halkla İlişkilerde Reklamların Kullanım Biçimleri ve Amaçları Google

Halkla ilişkiler reklamların kullanılma biçimleri ve amaçları temelde şu noktalarda karşımıza çıkar: – Kurumsal imaj geliştirmek – Kriz dönemi stratejilerinde kamuoyuna kurumun görüş ve düşüncelerini iletmek – Açılış, yıldönümü vb. kutlamalara ilişkin duyuru – Sosyal sorumluluk ya da benzeri bir konuda kurumun rolünü açıklamak. Kurumsal İletişim Yönetimi adlı kitapta reklamcıkla ilgili ünitedeki bilgilerinizi gözden geçirmeniz, […]

Halkla İlişkilerde SWOT Analizi Google

İçsel ve dışsal faktörlerin detaylandırılması, araştırma verilerinin incelenmesi ve sonuçlarının raporlaştırılması sonucunda, organizasyonun güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönleri ile dışsal çevrelerden kaynaklanan fırsatlar (Opportunities) ve tehditler (Threats) bir araya getirilerek değerlendirilir. SWOT analizi, durum analizinin özeti niteliğindedir. Güçlü (strengths) ve zayıf (weaknesses) yönler, içsel faktörlerin neticesinde şekillenirken, fırsatlar (opportunities) ve tehditler (threats) dışsal faktörlerin […]

Halkla İlişkilere Yakın Diğer Kavramlar Google

Dünyada her konuda yaşanan hızlı gelişmeler, beraberinde yeni değişimleri de getirmektedir. Dolayısıyla kurumlarda bu hızlı gelişmelerin ve değişimlerin yaşandığı ortama uyabilmek için yoğun bir rekabet içindedirler. Bu durumda kurumlar, reklam, halkla ilişkiler, satış geliştirme, kişisel satış gibi kitlesel ya da kitlesel olmayan iletişim yöntemlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. Ancak halkla ilişkiler, kendisiyle bazı konularda benzer işlevler […]

Halkla İlişkilerin Gelişimi Google

Halkla ilişkiler deyiminin ilk kez Amerika Birleşik Devletleri başkanı Thomas Jefferson’un 1807 yılında Kongre’ye gönderdiği mesajda kullanıldığı bilinmektedir (Kazancı, 1982). 1882 yılında Yale Üniversitesi’nde “Halkla İlişkiler ve Hukukçuların Yükümlülükleri” adlı bir konferansta terim olarak geçmiş, 1897 yılında Amerikan demiryolları ile ilgili olarak çıkarılan Demiryolu Yıllığı’nda kullanılmıştır (Ertekin, 2000). Görüldüğü gibi, halkla ilişkiler kavramının ilk ortaya […]

Halkla İlişkilerin Gelişimi – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası PR Eskisine Göre Daha Zor Önümüzdeki dönem IPRA Başkanı Charles van der Straten Waillet, İstanbul’da düzenlenecek ‘Dünya Kongresi’ organizasyonu için Türkiye’deydi. Waillet ile Türkiye ziyareti sırasında halkla ilişkilerin tüm boyutlarını tartışma imkanı bulduk. Geçmişte PR sadece medya iletişim aracı olarak düşünülürdü. Ancak geçirdiği değişimler sonucunda artık PR bir pazarlama aracı olarak görülüyor. Siz […]

Halkla İlişkilerin Gelişimi – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Büyük şirketlerin gelişmesi, toplumdaki değişim, çatışma ve yüzleşmenin artması, iletişimde yaşanan teknolojik yeniliklerin sonucu olarak dünya üzerindeki insanların farkındalıkları ve düşüncelerinin artması, 21. yy da kamuoyunun gücünün artması, Internet ve World Wide Web’in olağanüstü gelişimi halkla ilişkilerin gelişimini sağlayan dinamikler olarak ele alınabilir. Sıra Sizde 2 Halkla ilişkilerin […]

Halkla İlişkilerin Gelişimi – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Halkla İlişkiler Sektörü Nereye Gidiyor? İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz ve politik çalkantılar döneminde iletişim danışmanlığı sektörü kendini ispatladı, küresel çapta büyük bir iş haline geldi. Uluslararası platformda, pazarlama ve reklama ayrılan bütçeler azalırken, PR bütçeleri artıyor. Halkla ilişkilerin, diğer pazarlama bileşenleri içinde, giderek daha iyi pozisyonda yer alacağı düşünülüyor. Türkiye’de de benzer bir […]

Halkla İlişkilerin Hedef Kitlesi Google

Halkla ilişkiler açısından hedef kitleyi Robert Ross; “kuruluşun dikkate alması gereken, ortak beklentileri olan, kuruluşla doğrudan ya da dolaylı bağı olan insan toplulukları” olarak tanımlamaktadır (Aktaran; Peltekoğlu, 2001, s. 143). Diğer bir deyişle, işletmenin iletişim kurup mesajlarını iletmek istediği kişi ve kuruluşlar hedef kitleyi oluştururlar. Kısacası faaliyetleri ile kuruma olumlu ya da olumsuz yönde etkilemesi […]