Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

02. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi Google

21. yüzyılın ilk yıllarında yüzüncü yaşını kutlayan halkla ilişkiler diğer disiplinlerin yanında hala genç bir alandır. Halkla ilişkilerin bu göreli gençliği, alanın her geçen gün gelişiyor olması anlamına gelmektedir. Uygulamaların gücü, açık ve demokratik bir toplumda bulunmayla ilişkilidir. Kamuoyunun öneminin artması, internet ve web ortamının olağanüstü yükselişi ile dünya çevresindeki milyonlarca insanın sınırsız bir iletişimle […]

02. İknaya Tarihsel Bakış ve İknanın Toplumsal Hayattaki Yeri Google

Antik Yunan’da en büyük araştırmacılardan birisi olan ve iknanın günümüze değin uzanan hikayesinde en çok adı geçen kuramcılardan biri olan Aristo’dan başlayarak ikna kavramı iletişim sürecindeki yerini almıştır ve çağdaş iknanın temelleri Antik Yunan’da atılmıştır. Bu bölümde Aristo’nun ikna ile ilgili olarak geliştirdiği artistik kanıtlara değinilmektedir. Bunun yanı sıra alanında uzman olmak isteyen ya da […]

02. İletişim Süreci ve Öğeleri Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – İletişimi bir süreç olarak tanımlayabilecek, – İletişimin birey ve toplum açısından önemini ve işlevlerini açıklayabilecek, – İletişim sürecinin kaynak, mesaj, kodlama-kod açma, alıcı, geribildirim ve gürültü öğelerini tanımlayarak, özelliklerini açıklayabileceksiniz. Yetmişli Yılların Sonunda Bir Kütüphanede Yapılmış Bir Araştırma Kütüphaneden çıkan bazı insanların, kitapları kontrol için kütüphane görevlisine uzatırken, gizli […]

02. Kurumsal Dizayn, Kurumsal Kültür, Kurumsal İmaj Google

Kurum kimliğini, kurum kültürünü oluşturmamış bir kurumun olumlu imaj yaratması mümkün değildir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz: – Kurumsal dizayn nedir? Kurumsal dizaynın öğeleri nelerdir? – Kurumsal dizayn ile kurumsal kimlik arasındaki ilişki nedir? – Kurumsal kültür nedir? Kurumsal kültürün sembolleri nelerdir? – Kurumsal imaj nedir? […]

03. Basın Bülteni Google

Halkla ilişkilerin görevi, söylenmek istenilen şeyin içindeki haber değerini ortaya çıkarmak ve bunu ulaşılmak istenilen kitlenin en çok ilgisini çekecek, en çarpıcı şekilde sunmaktır. Hesap için çarpım cetveli ne önem taşıyorsa, basın bülteni de halkla ilişkiler için aynı anlamı ifade eder. Basın bülteni halkla ilişkiler yazarı tarafından kaleme alınmasına karşın son onayı basın editörleri verir. […]

03. Halkla İlişkilerde Hedefler Google

Bir fikrin, bir ürünün, bir hizmetin veya tüm bir şirketin formasyon değişimindeki yaratıcı dönüşüm, geleceği önemli bir şekilde etkileyebilir. Geleceğin kesin ayrıntılarını tahmin edemesek de cesaretimiz, kendimizi bu işe adamamız ve ne istediğimizi ortaya koyan hedefler bize yardımcı olur. Hedef belirlemek, önce karşımızdaki kişi ya da kurumların ne istediklerini iyi anlamak, daha sonra yapabilirliklerimizin farkına […]

03. Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler Google

Herhangi bir uğraşı alanının meslek haline gelebilmesi için; o alanda biçimsel eğitim veriliyor olması, çalışanların geçimlerini bu meslekle sağlamaları, mesleki dayanışma, iletişimi sağlayacak biçimsel bir organizasyonun ve periyodik bir yayının olması ve son olarak da meslekle ilgili ahlak kurallarının varlığı gereklidir. Bu koşullar altında incelendiğinde halkla ilişkiler bir meslektir. Başta ABD olmak üzere diğer ülkelerde […]

03. Her Yerdeki Ses: Radyo Google

Bir gün, çok ileride bir gün, dönüp içinde yaşadığımız döneme bakıldığında, gündelik hayatımızın akışını etkileyen en önemli araçların başında Radyo’nun yer almasına bilmem torunlarımızın torunları akıl sır erdirebilecek mi? Bu büyülü “kutu”nun, tıpkı benzerleri (telefon, televizyon, sonra da bilgisayar) gibi XX. yüzyıl insanını hızla geçmişin koşullarından uzaklaştırmış olması, bütün açıklığıyla kavranabilecek bir olgu olarak okunabilecek […]

03. İknaya Karşı Koyma Google

Günlük hayatımızda her birimiz sayısız ikna edici iletilerle karşılaşmaktayız. Bunların her birini aynı şekilde algılayıp bu iletiler sayesinde ikna olmamız ve sonucunda istendik yönde tutum geliştirmemiz zordur; çünkü, zaten bu kadar çok ileti arasında hepsi ile ilgilenmemiz imkansızdır. Genelde toplumsal ortamlarda insanlar bilerek ya da bilmeyerek de olsa ikna edici iletilere karşı koymaktadırlar. Bu bölümde […]

03. Kişilerarası İletişim Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Özkişisel iletişimi tanımlayarak, kişilerarası iletişim açısından önemini açıklayacak, – Kişilerarası iletişimin kavramsal çerçevesini ve sınıflamasını yapabilecek, – Etkin ve sağlıklı bir kişilerarası iletişim becerisini geliştirebilmek için iletişimin düşünsel analizine ilişkin temel unsurları kavrayacak, – Kişilerarası iletişimde etkinliği sağlamanın koşullarını açıklayabileceksiniz. Çocuğunuzla Bir Sorun Yaşadığınızda Sorunun Ne Olduğunu ve Kimde […]