Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Halkla İlişkilerde Etkinlik Tasarımı Google

Etkinliği oluştururken öncelikle tasarımı yapabilmemiz önem kazanır. Bu aşamada şu soruları kendimize sormalıyız: Neden: Böyle bir etkinliğe neden gerek duyuyoruz, hedefimiz nedir? Kim: Bu etkinliğin kime, ne faydası olacak? Etkinliğe kimler katılacak? Ne zaman: Bu etkinliğin ne zaman olması gerekiyor? Nerede: Etkinlik nerede yapılacak? En uygun yer, sahne, salon hangisi? Ne: Etkinlik hangi kriterleri taşıyacak? […]

Halkla İlişkilerde Etkinlik ve Başarılı Olma İlkeleri Google

Etkinliklerde başarı için bazı kriterlerin göz önünde tutulması gerekir. Etkinlikler söz konusu olduğunda ilk akla gelen kriter, markanın/kurumun iletişim stratejisiyle tutarlılıktır. Etkinliğin amacına ulaşması ve marka/kurum açısından olumlu sonuçlar yaratabilmesi açısından, stratejik iletişim planının bir parçası olması büyük önem taşır. Bu şekilde etkinlik, marka/kurum mesajlarını doğru ve etkili bir şekilde iletebilir. Etkinlik sonrasında yapılan başka […]

Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi Google

Halkla ilişkiler sektörü çok hızlı bir değişim içinde. Çok yakın zamana kadar yalnız kokteyl, davet organizasyonu veya en fazla basına bülten göndermek olarak bilinen/algılanan mesleğimiz artık nihayet farklı bir noktada. Bugünkü duruma baktığımızda bir yanda faaliyet alanını sadece organizasyon ve etkinliklerle sınırlayan halkla ilişkiler şirketleriyle karşılıyoruz. Ancak diğer yanda ise halkla ilişkileri marka iletişiminin önemli […]

Halkla İlişkilerde Hedef Kavramı Google

Genel bir plan dahilinde hareket edilmeye başlandığında kurumdaki tüm çalışanların konu hakkında bir bilgiye sahip olmalarından doğan bir sinerjiyle hareket edilmeye başlanır ki, bu da işlerin daha hızlı ve daha çözüm odaklı ilerlemesine katkı sağlar. Hedefler vizyona ulaşmaktaki en önemli ara istasyonlardır, ölçümlenmediği takdirde, kurumun geleceğine doğru giden yolu değiştirip, değiştirmeme kararını veremeyiz. Ölçümlenebilir hedefleri […]

Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Analizi Google

Hedef kitle için yapılan bölümleme analizi, ulusal ve uluslararası pazarları bir sır olmaktan çıkarmaktadır. Analiz sayesinde elde edilen “pazar haritası”nı kullanan bir şirket veya girişimci, uzmanların “niş” diye adlandırdığı pazar boşluklarını daha kolay bulabiliyorlar. Halkla ilişkiler programları spesifik ve tanımlanmış hedef kitlelere veya kamuya yönelik olmalıdır. Bazı sosyal sorumluluk kampanyaları topluma yönelik olabilir. En yaygın […]

Halkla İlişkilerde Hedef Kitle Tayini Google

Hedef kitle tayini yaparken hedef kitle ile ilgili toplayabildiğimiz kadar çok bilgi toplamamız gerekir. Bireysel özellikler, iş durumu, sosyal kimlik ve gelir durumu önemli noktalardır. En önemli bilgilerden biri de hedef kitlenin sıklıkla kullanıldığı iletişim araçlarıdır. Günümüzün bireyi ve dolayısıyla hedef kitle ile birlikte mesajlar, teknoloji ve ekonomik yapı şekil değiştirmiştir. Örneğin internet bir iletişim […]

Halkla İlişkilerde Hedef Kitlelerle İletişim Google

Kuruluşun ilgili çevresi, halkla ilişkilerin de hedef kitlesidir. Halkla ilişkilerin, olumlu kurum imajı yaratma ve sürdürmeye katkısı, bu hedef kitlelerle iletişimindeki başarısına bağlıdır. Halkla ilişkiler, hedef kitlelere yönelik sürekli ve olumlu iletişim temeline dayanır. Genel olarak kuruluşların hedef kitlesi, iç ve dış hedef kitle olmak üzere iki grupta toplanır. Sözgelimi, kuruluş çalışanları ve ortaklar kurumun […]

Halkla İlişkilerde Hedef Kitlenin İnanç Dinamiği Google

İnsanları neyi mutlu ettiği bilmek, ürünün nasıl işlediğinden daha önemlidir. Tüketici tutumları, inançlar üzerine kurulmuştur. İnsanların davranışlarını anlamak için inançlarını anlamak gereklidir. İnsanların davranışını değiştirmek için de inançlarını değiştirmek veya kuvvetlendirmek gerekir. Bu anlamda önemli inançların içerdikleri, kişinin kendi hakkında düşünceleri, tüketiciyi etkileyen kişilerle ilişkiler hakkındaki fikirleri ve marka hakkındaki düşünceleri çok önemlidir. Örnek Hedef […]

Halkla İlişkilerde Hedef Kitlenin Özellikleri Google

Yüzyıllar içerisinde insan dürtüleri değişikliklere uğradı. 21. yüzyıla girerken, 300 yıl önce atalarımızın yaptığı kadar sevmeye, nefret etmeye, hayranlık duymaya, yeme ve barınma ihtiyaçlarımız için çalışmaya, ailelerimizi korumaya ve komşularımızın ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz. Halkla ilişkiler çalışanları için bu temel duygulara başvurmanın ne kadar gerekli olduğu bilinmektedir. Bu dürtülere rağmen, hedef kitlenin sabit, belirli […]

Halkla İlişkilerde Hedef Kitlenin Yapısı Google

Halkla ilişkiler uzmanlarının mesajlarını odakladıkları hedef kitle tek olsaydı, işleri çok daha kolay ve özendirici olurdu. Oysa hedef kitle çeşitli etnik, dini, ekonomik ve kültürel nitelikleri içinde barındıran karmaşık bir gruptur. Halkla ilişkiler uzmanlarının hedef kitlelerin dinamizmi hakkında bilgi sahibi olmaları gereklidir. Başarılı bir halkla ilişkiler programı, belirlenmiş bir amaç için en istekli hedef kitleyi […]