Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Halkla İlişkiler Yazarlığı Google

Ekonomik rekabetin arttığı, her alanda yeni yatırımların, yeni atılımların, hızlı değişme ve gelişmelerin birbirini izlediği bir çağda tüm kurumlar için önem kazanan faaliyetlerden birisi de halkla ilişkilerdir. Halkla ilişkiler, organizasyon ile ilgili çevreler (hedef kitleleri) arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabulü ve iş birliğini sağlayıp sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonu olarak tanımlanır. Halkla ilişkiler, kamu ve […]

Halkla İlişkiler Yazarlığı – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Basın bültenleri kurumun elinden çıktıktan sonra, stili medyada yerleştirilmesi, zamanlaması ve editörlüğü medyanın inisiyatifine kaldığı için kontrol edilemeyen bilgilerdir. Sıra Sizde 2 Gazeteci hedef kitlesini olabildiğince objektif bir biçimde bilgilendirme amacı taşır. Halkla ilişkiler yazarı ise hedef kitlesini hem bilgilendirmek hem de ikna ve motive etmek amacındadır. Bu […]

Halkla İlişkiler Yazarlığı – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Bir adım önde Uluslararası Af Örgütü’nün, Çin Başkanı’nın Ekim 1999’da İngiltere’yi ziyaretini kullanarak mesajını iletmesi bu konuya iyi bir örnektir. Dünyanın en büyük insan hakları organizasyonu olan örgüt, bu ziyaretin doğurduğu olanağı değerlendirerek Çin’deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmiştir. Başkan Jiang Zemin geldikten sonra basının bütün ilgisi bir hafta boyunca bu ziyarete odaklanacağından, […]

Halkla İlişkiler Yazarlığı ve Etkili Mesaj Oluşturma Google

İletişim sürecinde kaynak (halkla ilişkiler yazarı), hedef kitlesine ulaşabilmek için öncelikle mesajının (iletinin) taşıyacağı bilgi, duygu, düşünceleri bir iletişim kanalı aracılığıyla gönderilebilecek biçimde kodlar. Başka bir deyişle, mesajımızı karşımızdaki kitleye, onun duygularını, düşüncelerini, davranışlarını, kendi algıladığımız veya onun algılamasını istediğimiz biçimde etkilemek, ikna etmek için kodlamalıyız. Bu kodlamayı sözcükleri, resimleri, simgeleri, tabloları vb. seçerek gerçekleştirebiliriz. […]

Halkla İlişkiler Yazarlığı ve İkna Süreci Google

Çağımız iletişim çağı. İnsanın olduğu her yerde iletişim kaçınılmaz. Böyle bir ortamda kitle iletişim araçlarının etkisi de yadsınamaz. Çeşitli meslek grupları, kitle iletişim araçları aracılığıyla hedef kitleyi ikna etmeye çalışırlar. Halkla ilişkiler yazarları da hedef kitleyi etkilemek için bu yolu seçer. Amaçları, hedef kitleyi ikna yoluyla tutum ve düşüncelerini değiştirme, davranışlarını yönlendirmedir. Halkla ilişkiler yazarı […]

Halkla İlişkilerde Araştırma – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Bu araştırmanın ikincil verilerle gerçekleştirilmesi oldukça güçtür çünkü bu araştırma geniş çaplı bir araştırmadır ve 9 farklı sanayi kolu için ayrı ayrı toplanıp karşılaştırılmıştır. Sıra Sizde 2 Niceliksel araştırmaların yapıları gereği cevap vermekte zorlanacakları deneklerin iç dünyası ve davranış biçimlerini açıklamaya yönelik daha fazla bilginin toplanması ve analiz […]

Halkla İlişkilerde Araştırma – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Türkiye’deki geçmişi 1960’lara dayanan halkla ilişkiler sektöründe sürekli olarak araştırma verisi eksikliği yaşandığını gözlemleyen Uluslararası İletişim Danışmanlığı Birliği ICCO’nun Türkiye temsilcisi PRCI bu konuda STRATEJİ/GfK araştırma şirketi ile birlikte iş dünyası, medya ve halkla ilişkiler şirketleri olmak üzere üç farklı grup nezdinde yürütülen bir araştırma yaptırdı. Bu araştırma PRCI üyeleri olan Bersay İletişim […]

Halkla İlişkilerde Araştırma Süreci ve Önemi Google

Problemin doğru, yalın ve eksiksiz belirlenmesi, araştırma sürecinin başlangıç noktasıdır. Araştırmanın, bu problem ekseninde şekilleneceği gerçeği, problem tanımını önemli kılmaktadır. Yukarıda belirtilen içsel ve dışsal faktörler de hangi araştırma modelinin uygulanacağını belirlemekte rehber niteliğindedir. Halkla ilişkiler kampanyalarında araştırma dizaynı, biçimsel ve biçimsel olmayan araştırma yöntemleri olmak üzere iki ana başlık altında tasarlanır. Unutulmamalıdır ki hangi […]

Halkla İlişkilerde Durum Analizi Google

Durum analizi, kuruluşun güçlü yanlarını, zayıflıklarını, rakiplerini ve geçmişteki faaliyetlerinin bütününü kapsayan tanımlayıcı bir analiz yönetimi olarak ifade edilebilir. Bir durum analizi genel olarak şu sorular ve benzerlerinin yanıtlarını vermek şeklinde ele alınabilir: – Kurum kimdir? – Kurumun hedefleri, çabaları nelerdir? Gelişimi nasıl olmuştur? – Yönetim politikası nasıldır? – Kurumun kimliği nasıl tanımlanmaktadır? – Kurumun […]

Halkla İlişkilerde Etkinlik Planlaması Google

Etkinlik planlaması yapabilmek için gereken bazı unsurlar akış ya da rol dağılımı, prova veya test çalışması, delegasyon, motivasyon, analiz, problem çözme, karar verme ve soğukkanlılık olarak sıralanabilir. Akış/Rol Dağılımı: Etkinliğin akış planının yapılması önceliklidir. Hangi plana göre kimler rol alacaktır ve o rolün gereği olan çalışmalar nelerdir? Bunlar detaylı planlanmalı ve ilgili kişiler yedekleri ile […]