Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Halkla İlişkiler – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden (1) Halkla İlişkiler Nedir? (. . . ) IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) üyeleri arasında halkla ilişkilerin ne olduğu tartışıldı. Sektörün globalleşmesinin pek imkân dâhilinde olmadığını gözler önüne seren, sizlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm bu tartışmadaki bazı yanıtları aşağıda sizlerle paylaşmak istiyorum. Larry Osai (ABD) İçinde çalıştığımız, gittikçe daha da globalleşen dünyada çoğunlukla […]

Halkla İlişkiler Açısından Kamuoyu ve Gündem Oluşturma Google

Kamuoyu, gündem oluşturma ve eşik bekçileri kavramlarım halk­la ilişkiler bağlamında tartışmak Halkla ilişkiler faaliyetleri, büyük ölçüde kitle iletişim araçlarım kullanarak hedef­ledikleri kitleyi ikna etme amacındadır. Özellikle duyurum faaliyetleri, kitle iletişim sistemi ile her açıdan yakın bir ilişki içindedir. Kamu yönetimindeki kuruluşlardan, özel mal ya da üreticilere, çeşitli profesyonel meslek gruplarına kadar hemen her alanda kamuoyunda […]

Halkla İlişkiler Alanında Yapılan Araştırma Türleri Google

Halkla İlişkiler alanında gerçekleştirilen altı temel araştırma kategorisi mevcuttur. Bunlar, Çevreyi İzleme Amaçlı Araştırmalar, Halkla İlişkiler Çalışmalarının Takibi, İletişim Takibi, Sosyal Sorumlulukla İlgili Araştırmalar, Eşik Bekçisi Araştırması, Çıktı Analizleri ve Değerlendirme Araştırmalarıdır. Çevreyi İzleme Amaçlı Araştırmalar Halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak için yapılan araştırmalardan biri, kurum üzerinde etkili olabilecek sosyal olayları ve kurumun çevresini oluşturan kamuoyundaki […]

Halkla İlişkiler Bir Süreçtir Google

Temeli iletişime dayanan halkla ilişkilerde iyi ve etkili bir iletişim kurulabilmesi için, işletmenin hedef kitlesini iyi tanıması ve onlara ulaşmada kullanılacak araçların buna göre belirlenmesi gerekir. Tanımada yapılması gereken ilk iş, karşımızdaki kitlenin eğitim seviyesi, kültür düzeyi, gelir durumu, mesleki dağılımları, yaşları, kurumla ilgili istekleri, şikayetleri gibi bilgilere ulaşılarak hedef kitlenin tanınmasıdır. Anketler, toplantılar, basını […]

Halkla İlişkiler Çalışmalarında Ölçümleme ve Değerlendirme Unsurları Google

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin ne kadar etkin olduğunun bilinmesiyle ilgili tartışmaların artmasından sonra çabaların hedef kitle üzerinde yarattığı değişikliklerin değerlendirilmesine yönelik ölçütler oluşturulmaya başlandı. Halkla ilişkiler alanındaki bilim insanları ölçümleme unsurlarını, prensiplerini oluşturmaya çalıştılar. Yaklaşık olarak aynı unsurları özetleyen çalışmalar yapıldı. Fakat IPR’nin, halkla ilişkiler ölçümlemesine ilişkin unsurları ele aldığı ve 1999 yılında yayınladığı kitapçık, konuya […]

Halkla İlişkiler Çalışmalarının Bütçelenmesi Google

Diğer ticari faaliyetlerde olduğu gibi, halkla ilişkiler programları da sağlam bir bütçeye dayanır. Hedefleri ve stratejileri belirledikten sonra, halkla ilişkiler çalışanları bu hedeflere ulaşacak belirli taktikleri detaylandırmalıdır. Hiçbir kuruluş rastgele harcama yapamaz. Gerçekçi bir bütçe olmadan hiçbir kuruluş başarılı olamaz. Aynı şekilde, halkla ilişkiler etkinlikleri bütçeye dayalı olarak disipline edilebilir. Bütçeleme ile ilgili kilit nokta […]

Halkla İlişkiler Değerlendirme Modelleri Google

Halkla ilişkiler değerlendirmesi konusunda çeşitli modellerden yararlanılır. Bu modelleri, Cutlip, Centre ve Broom’un Modeli, IPRA’nın (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) Değerlendirme Modeli ve Macnamara’nın Macro Modeli olarak sıralayabiliriz. Cutlip, Centre ve Broom’un Modeli Cutlip, Centre ve Broom’un Modeli, bir dizi değerleme aşaması sunar. Aslında, bütün bir değerlendirme programının farklı seviyelerini -hazırlık, uygulama ve etki- temsil etmektedir. […]

Halkla İlişkiler Etkinlik Ölçümünde Yer Alan Ölçüm Çeşitleri Google

Halkla ilişkiler etkinlik ölçümü, halkla ilişkiler programlarının çıktı ve sonuç olarak ifade edilen etkilerini belirlemeye çalışır. Çıktı ölçümü, sonuç ölçümüne göre nispeten daha kolay ve pratiktir. Bu nedenledir ki uygulamada sonuç ölçümüne nazaran daha çok tercih edilmektedir. Çıktılar, daha somut ve her zaman kolayca elde edilebilir veriler sunar. Kurum içi yazışmalar, broşürler, afişler, medyada yer […]

Halkla İlişkiler Hedeflerinde “Değer Yaratma” Kavramı Google

Kurum içindeki pazarlama bölümleri şirketin hem finansal açıdan gelirlerini artırmasını, hem pazar payı kazanmasını hem de beğeni kazanmasını direkt etkileyecek en önemli departmanlardan biridir. Burada koyulacak hedeflerle uygulama alanına inildiği için daha kısa vadede sonuca gidilir ve değerlendirmeler de genel itibarıyla bu bölüm odaklı yapılır.Yapılan ölçümler sonucunda, kurumun hedef değişikliğine kadar giden bir süreç yaşanır. […]

Halkla İlişkiler Kavramı Google

Halkla ilişkileri tanımlamak, halkla ilişkilerin yönetim ve pazar­lama işlevlerini açıklamak Halk, Türkçede geniş insan yığınlarını ifade ederken halkla ilişkilerdeki halk çeşit­li etkileşim gruplarını, daha dar insan topluluklarım da içermektedir. Bir halkla iliş­kiler çalışmasında hedef kitle niteliği taşıyan birçok halk ya da etkileşim grubu söz konusu olabilir. Halkla ilişkiler uzmanlarının uygulamalarına bakıldığı zaman etki­leşim grubu ya […]