Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Haber Nedir? Google

Günlük koşuşmalarımıza başlamadan önce birçoğumuz evlerinde televizyonlarını açar ve yeni günde kendilerini nelerin beklediğini, geçmiş günden veya günlerden kalan önemli olayların neler olduğunu takip etmeye çalışır. Sabahları vakti olmayanlar ise günün herhangi bir saatinde; öğlen, akşam veya gece günün olaylarını takip edebileceklerini bilirler. Televizyondan takip etmeyenler ise radyolarından, internetten veya gazetelerden haberleri takip etmeye çalışırlar. […]

Haber Olgusu Google

Haber olgusunu tanımlamak, haberin üretim aşamalarını tanımak. Gazete dediğimizde aklımıza ilk gelen kavramlardan biri de haberdir. Haber, daha önce bilinmeyen ve insanların ilgileneceği bir olay hakkında kitle iletişim araçlarından duyurulan, insanlar için yeni olan bilgi veya enformasyondur. Yeni olan ve insanlara ilginç gelen her gelişme haber olarak kabul edilmez. Haber dediğimiz bilgi türünün güvenilir olması […]

Haber Üreticilerinin Görev ve Sorumlulukları Google

Haber olarak bizlere sunulan olayların, durumların, söylemlerin ne türde süreçlerden ve etkilerden geçerse geçsin habercilikte yer etmiş temel sorulara yanıt vermesi beklenmektedir. Ne olduğu, nerede olduğu, ne zaman olduğu, kimin veya kimlerin yer aldığı, nasıl olduğu, neden olduğu ve olayın ne anlama geldiği yanıtlanmalıdır. Belirtilen temel sorulardan haberde olayın işlenmesi adına daha geniş bir yapıya […]

Haber Yazımı ve Teknikleri – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra sizde 1 Haber, toplumun genelinin ilgisini çekecek güncel olayların, onların en kolay anlayacağı biçimde sunumudur. Sıra Sizde 2 Verilen haber örneğinde, olayın haber alma ölçütlerini tek tek inceleyelim. Sıklık açısından, haber daha önceden yaşanan soğuklardan sonra gelen sıcak havanın tekrar soğuyarak kara dönüşmesi yönünden bir anlam ifade etmektedir. Yoğunluk değeri […]

Haber Yazımı ve Teknikleri – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Senin Ustan Kimdi… Nerede Çalışıyordu? Her mesleğin belli kuralları vardır. Bir de bu kuralları yaratan insanları ve geçmişi vardır. Bu sebeple “gazetecilik sıradan bir iş kolu değildir.” denilir. Her eline kalem alana, kalem erbabı denilmez. Her gazeteci yazar olmadığı gibi, mesleğe karışmış bazı kişiler de gazeteci olmayabilir. Bunlar başka iş seçeneklerinden tesadüfle mesleğe […]

Haber Yazımında Dikkat Edilecek Kurallar Google

Halkla ilişkiler yazarlığında, oluşturulacak basın bültenlerinin, medya editörlerinin ya da muhabirlerin zorlanmadan habere dönüştürebilmeleri için, haber formatında yazılmaları uygun olmaktadır. Basın bültenleri ya yetkili kişinin ağzından konuşma metni olarak verilmekte ya da yetkilinin söyledikleri, haber yüklemleri kullanılarak haber formatında sunulmaktadır. Haber formatında hazırlanan basın bültenlerinin, medya editörleri tarafından daha az çabayla haber medyasında yer alması, […]

Haber Yazma Google

Haberci, haberini inşa ederken kelimeleri kullanır. Haberci, haberini düzgün ve kurallara uygun yazmazsa, okuyucunun kafası karışır ve olayı anlayamaz. Haberi yazmadan önce, meydana gelmiş olayın unsurları açıkça ortaya konulmalıdır. Bu unsurlar tam olarak anlaşılmalı, daha sonra bunlara değer biçilmeli ve doğru biçimde sıraya konulmalıdır. Haber yazımındaki bu organizasyon ve seçim, haberin önemli unsurlarının diğer unsurlardan […]

Haber Yazma Teknikleri Google

Haber yazımında, yayımlanacak aracın özellikleri de göz önünde bulundurularak çeşitli yazım teknikleri uygulanmaktadır. Haber, bir olayın geniş bir kitle tarafından anlaşılmasını amaçladığından, bir olay, yer/zaman kısıtlılıklarını da göz önünde bulundurarak en iyi ve eksiksiz, okurun zihninde hiçbir şüphe bırakmayacak şekilde yazılması gereği bulunmaktadır. Bu amaçla, haberin yayımlanacağı tüm araçlarda uygulanmakta olan beş teknikten bahsedilebilir. Bunlar; […]

Habercilik Kuralları Google

Haberi yazan kişi, bir olayı haber yaparken bazı ölçütleri göz önünde bulundurarak haberini yazmalıdır. Haberi yazan kişinin göz önünde bulunduracağı bu kurallar, haberin hedef kitle tarafından algılanmasında ve özgür bir kamuoyunun oluşumuna katkıda önemli bir etkiye sahiptir. Bu kurallar şunlardır: Nitelik: Haberi yazan kişi, haberinde kaynak göstermelidir. Bir haberde, gerçeğin açık ve net olmadığı durumlarda, […]

Halkla İlişkiler – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Kurumsal iletişimde, halkla ilişkilerin etkili olabilmesi, öncelikle yöneticilerin halkla ilişkilerin önemini anlamış olmasına bağlıdır. Çünkü halkla ilişkiler, kuruluşların çevreleri ile ilişkilerini düzenleyen, kurumu bu çevrelere anlatan, çevreden bütün izlenim ve beklentileri kuruma anlatarak, bu beklentilere yanıt veren çift yönlü bir iletişimdir. Halkla ilişkiler, kurumsal kimlik ve imaj çalışmalarında […]