Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

El İlanları Google

El ilanı, tek sayfalı, genellikle zarf boyutunda, sayfanın tek yüzü ya da her iki yüzünün de kullanıldığı kâğıtlardır. Pankartlardan daha küçük kâğıtlara basılan el ilanları, daha çok reklam amacıyla kullanılır. El ilanları bilgiyi yaymanın en hızlı yoludur. Hedef kitle çok büyük olsa da, el ilanları yardımıyla bilgi ucuz olarak yayılabilir. Genellikle fotokopi ile çoğaltılırlar ve […]

El Kitabı Google

El kitapları, kurum ya da ürünle ilgili konular, yeni projeler, karşılaşılan sorunlara yönelik bilgilerin bulunduğu, resimden çok yazıya ağırlık verilen yayınlardır. Eğer el kitapları kurum içine yönelik olarak hazırlanıyorsa amaç, kuruluşa yeni başlayan personele kuruluşu bütün yönleriyle tanıtmak, yeni başlayan çalışanların hak ve sorumluluklarını göstermek olacaktır. Kurumsal bir el kitabında, kurumun kuruluş ve çalışma konusu […]

Empati Kavramı Google

Siyasette, ticarette, işte, evde kısacası yaşamımızın tüm alanlarında en çok yakınılan konular arasında iletişimsizlik ilk sırayı almaktadır. İnsanlar, cep telefonlarına, internete, televizyona, yani sahip oldukları iletişim teknolojilerine karşın yine de birbirleriyle iletişim kuramamaktan, kendilerini başkalarına anlatamamaktan, başkalarınca anlaşılamamaktan yakınıyorlar. İki arkadaş, karı koca, öğretmenle öğrenci, polis ile vatandaş, amirle memur arasında yaşanan iletişim çatışmaları, çok […]

Etik Davranışı Etkileyen Etkenler Google

Bir kurumda ister yönetici ister çalışanlar olsun etiğe uygun davranışlar çeşitli etkenlerin ışığında gelişir. Bir davranışın ya da kararın etik değerlendirilmesini, değerlendirmeyi yapacak kişinin ahlaki gelişim sürecinde bulunduğu aşama, kişisel özellikleri ile örgütün yapısal değişkenleri, kurum kültürü ya da etik sorununun ağırlığı gibi etkenler belirler. Bu etkenler Şekil 9. 4’dedir. Bir kararın doğru ya da […]

Etkili Sunuş Teknikleri – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Sunuşun hemen öncesinde olduğu için Ece Hanıma derin nefes alması ve kas gevşetici hareketler yapması önerilebilir. Sıra Sizde 2 Aşağıdaki türde sorular düşündüyseniz doğru yoldasınız demektir: 1. Dikkate alınması gereken değerler nelerdir? 2. Sunuşta anlatılanları anlamalarını ya da etkinliklere katılmalarını engelleyecek unsurlar ve özellikleri nelerdir? 3. Sunuş öncesinde […]

Etkili Sunuş Teknikleri – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Etkili sunuş yapma konusunda ne kadar beceriklisiniz? Öğrenmek ister misiniz? Aşağıda Mandel (1993) tarafından hazırlanmış bir ölçekten esinlenerek geliştirilmiş bir ölçek verilmiştir. Deneyim bakalım ne kadar iyisiniz? Sunuş Becerilerini Saptama Ölçeği Lütfen aşağıdaki ifadeleri dikkatlice okuyun. Daha sonra her ifadenin yanında yer alan rakamlardan size uygun olanını yuvarlak içine alın. Rakamlar şu anlama […]

Etkin Bir Satış Elemanının Özellikleri Google

Bir satış konuşmasını gerçekleştiren satış elemanının en belirleyici özelliği inanılırlıktır. Aşağıdakiler ise satış elemanının inanılırlığını belirleyen etmenlerdir: – Ürün veya hizmet konusunda bilgili olmak – Müşteri ihtiyaçlarına duyarlılık – Ürün ve hizmet konusunda coşkulu olmak – Satışın ahlaki yönlerine dikkat etmek – Kolay anlaşılır bir iletişimci olmak Satış elemanının inanırlığını belirleyen etmenleri biliyor musunuz? Ürün […]

Etkinlik Yönetimi Google

Halkla ilişkilerin son derece önemli konularından biri de etkinlik yönetimidir. Etkinlik yönetimi, hedef kitle ve medya için özellikle düzenlenen ve ilginç açıklamalar, gösteriler ve faaliyetlerden oluştuğu için haber değeri taşıyan (veya yaratılan) organize olaylardır. Yarışma, sergi, açılış, toplantı vb. etkinlik gibi görünürlük ya da katılım sağlamak için düzenlenen etkinliklerdir. İyi halkla ilişkiler uzmanları haberi dikkat […]

Etkinlik Yönetiminde Stratejik Planlama Google

Etkinlik yönetiminin başarısının sırrı, çok iyi olarak planlanmasıdır. Etkinliğin ulaşmak istediği hedef, kuruluş stratejisi doğrultusunda belirlenmeli, etkinlik sonunda hedef kitleye verilmesi gereken mesaj doğru olarak aktarılabilmelidir. Bu nedenle de yapılmak istenen etkinlik, rahat bir zaman dilimi içinde bütün aşamaları ile çok detaylı olarak planlanmalıdır. Ayrıca, her aşamanın A ve B planları oluşturularak olabilecek krizler programlanmalı […]

Etkinlik Yönetiminin Püf Noktaları Google

Etkinlik yönetiminde, göz önünde bulundurulması gereken bazı noktalar vardır. Bunları şu şeklide sıralayabiliriz: Odaklanma/Konsantrasyon: Etkinlik yönetimi, ciddi ve planlı çalışmayı içerir. Bu nedenle de ilgili kişinin etkinliğin bütün aşamalarını takip edebilen, etkinliği önemseyen ve görev edinen biri olması gerekir. Hedef Odaklı Yaklaşım: Etkinliğin, süreç boyunca hedefine uygun ve hedefe ulaşabilmek için o doğrultuda yönetilmesi gerekir. […]