Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Dinleme Becerisi Google

Hiç birine bir şey sorup da yanıt alamadığınız ya da sorunuzla ilgisiz bir yorumla karşılaştığınız oldu mu? Birini dinlerken aklınız başka yerlere gittiği için hiç suçluluk duydunuz mu? Dinledikleriniz içinde bir şeyi anlamadığınız duygusuna kapıldınız mı? Daha da kötüsü, bir şeyi onaylarken aslında neyi onayladığınızı bilmediğinizi hissettiniz mi? Empatik iletişim, büyük ölçüde dinleme becerisini geliştirmeye […]

Dinleme Hakkındaki Mitler Google

Çok önem taşımasına karşın, dinleme insanlar tarafından yanlış anlaşılmakta ya da daha doğru bir deyişle dinleme becerisinin ne olduğu ve dinlemenin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiği, olması gereken biçimiyle bilinmemektedir. Bu da iletişimi doğrudan etkilemektedir. Dinleme ile ilgili olarak üç kavram önem taşımaktadır: – Dinleme işitme değildir. – Dinleme becerisi doğal değildir. – Bütün dinleyiciler aynı iletiyi […]

Dinleme ve Anlama Google

Dinleyici olarak bir kişi, eğer bir kimsenin söylediğini anlamayı gerçekten ister ve dikkatini tamamen söylenenler üzerinde toplarsa, konuşanın bütün olarak ne demek istediğini mutlaka anlayamaz mı? sorusu bu noktada gündeme gelmektedir. Yapılan araştırmalar dinlemenin insanı mutlaka anlamaya götürmediğini ortaya koymuştur. Bazı durumlarda insanlar, bütün dikkatlerini verdikleri halde bazı şeyleri tam anlamıyla anlamadıklarını fark ederler. İletişim […]

Dinleyicileri Analiz Etmek Google

İzleyici Merkezlilik İletişim konusunda çalışma ve araştırma yapanların önemli bir bölümü, iyi konuşma ve konuşmacıların izleyici merkezli olmasının gereklerine işaret ederler. Başka deyişle konuşma yapmanın ilk ve tek temel amacı birisinin öğrenmesine etki etme, birisinin üstünlüğünü kanıtlaması olmamalıdır. Başarılı konuşmanın anahtarı konuşulan kişiye bir doğruyu, bir bilgi ya da düşünceyi sözcüklere dökerek mükemmel biçimde aktarmak […]

Dış Halkla İlişkiler Ortam ve Araçları Google

Dış halkla ilişkiler ortam ve araçlarını; basılı, görsel-işitsel, diğer görsel-işitsel ve organizasyon faaliyetleri başlıkları altında inceleyeceğiz. BASILI ARAÇLAR Gazeteler Geniş halk kitlelerine, kurumların faaliyetleri ile ilgili haberlerin gönderilmesinde yararlanılan basılı araçların başında günlük olarak yayınlanan gazeteler önemli bir yer tutmaktadır. Kurum ile ilgili olumlu haberlerin gazetelerde yer alması, halkla ilişkiler çalışmaları açısından son derece önemlidir. […]

Doğrudan Postalama Google

Geniş kitlelere yollanan standart mektuplara doğrudan postalama adı verilir. Önceden belirlenmiş bir kitleye mesajı ve ürünü posta aracılığıyla ulaştıran firma sunusudur. Posta sistemi aracılığıyla dağıtılan, kişisel olarak adreslenmiş reklam olarak görülür. Doğrudan postalama, mektup, broşür, geri dönüş kartları ya da zarfları ile posta yoluyla siparişi de kapsayabilen bir yelpazeye benzetilebilir. Doğrudan postalanan materyal ne kadar […]

Düşüncelerimizin Özellikleri Google

Otomatik Pilot Genel olarak, düşüncelerimizin her zaman farkında olduğumuzu düşünürüz. Oysa farkında olduklarımıza oranla farkında olmadıklarımızın oranı çok daha fazladır. Çünkü çoğu davranışlarımızın gerisinde artık farkında olma ihtiyacı duymadığımız ve otomatik pilota bağladığımız düşüncelerimiz yatar. Beyin, belirli bir davranışın gerisinde yatan düşünceleri, bir inanış haline dönüştürdüğünde, bunları bilinç düzeyine çıkartıp, ilk elde kolaylıkla farkına varamadığımız […]

El İlanı, Doğrudan Postalama, Yıllık Rapor – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası Şişe Cam 2003 Yıllık Raporu Büyük önder Atatürk’ün Türkiye İş Bankası’na cam sanayiini kurma ve geliştirme talimatından sonra Paşabahçe’de ilk mütevazı cam tesisinin kurulması ve üretimin başlamasının üzerinden 65 yıl geçmiştir. Bu süre içinde Şişecam, önce ülkenin tüm temel cam ürünleri gereksinimini karşılamış ve 1960’li yılların başından itibaren ihracata başlayarak “pazarımız dünyadır” ilkesi […]

El İlanı, Doğrudan Postalama, Yıllık Rapor – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 El ilanları, bir bilginin son derece hızlı bir biçimde yayılması söz konusu olduğunda yararlanılan bir iletişim aracıdır. Bilginin hızlı yayılmasının yanı sıra kalabalık gruplar hedef kitle olarak belirlendiğinde de kolay ve ekonomik olarak kullanılabilir. Sıra Sizde 2 Doğrudan postalama, doğrudan tepki almaya yönelik iletişim araçları arasında en büyük […]

El İlanı, Doğrudan Postalama, Yıllık Rapor – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden