Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

Broşür Google

Altı ya da daha fazla sayfadan oluşan, belirli bir amaçla, önceden belirlenen hedef kitleye dağıtılan, sürekliliği olmayan basılı iletişim aracıdır. Özel bir konu ile ilgili açıklama yapmak ya da geniş kitlelere bir şeyler açıklama ihtiyacı hissedildiğinde kullanılırlar. Broşürler, konu ile ilgili hemen hemen gerekli tüm ayrıntıları içerebilir. Broşürler, satış, promosyon ve basın dosyasında kilit öneme […]

Broşür, Basın Kiti, Kitap, Gazete – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası ANKARA-İSTANBUL 5 SAATE HAZIRLANIYOR Genel Müdürümüz Süleyman Karaman ile üst yönetim, yol yenileme çalışmaları sürdürülen ve bu çalışmalar sonucunda 5 saate düşürülmesi hedeflenen Ankara-İstanbul hattında 25 Mart 2004 tarihinde yol kontrol seferine katıldı. Saat: 10. 00’da Ankara’dan hareket eden tren, Ankara-İstanbul arasını 4 saat 50 dakikada aldı. YABANCI YATIRIMCILARDAN ERZİNCAN’A DEMİRYOLU BAĞLANTI ELEMANLARI […]

Broşür, Basın Kiti, Kitap, Gazete – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Broşürler, halkla ilişkiler amaçlı olarak oldukça yaygın bir kullanım amacına sahiptirler. Kurumsal halkla ilişkiler uygulamaları için kullanılabilecekleri gibi, pazarlama amaçlı halkla ilişkiler çalışmalarında da bir ürünle ilgili detaylı bilgi verilmesi gerektiğinde kullanılırlar. Broşürler, okuyucusuna kurumun ya da ürünün ne olduğunu, nasıl bir geçmişe sahip olduğunu, ürün ya da […]

Broşür, Basın Kiti, Kitap, Gazete – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Yoksa yine”. . Hafta sonu gazetenin içinden çıkan bir reklam “ek”i. Hangi gazeteden şimdi tam olarak hatırlamıyorum; ya Hürriyet, ya da Sabah, ikisinden birinden çıktı”. Küçük bir broşür olarak tasarlanmış; iyi kâğıda iyi bir baskı. Kapağında ağaçlar içinde ve bol ışıklı bir salonun fotoğrafı var. Sade, güzel ve pahalı mobilyalarla (minimalist!) görüyoruz. Fotoğrafın […]

Çalışanlarla İletişim Kurma Stratejileri ve Yöntemleri Google

İçinde bulunduğumuz yüzyılda çalışanlarla öncelikli iletişim hedefi, güvenilirliği geliştirme, samimi olma ve güven kazanma olmalıdır. Çalışanların güvenini kazanma, kendini daha fazla adamış ve üretken çalışanlara sahip olma ile sonuçlanır. Ancak birçok organizasyonda yerleşmiş bulunan güvensizlik yarasının dokularını kazıyıp atmak stratejik yaklaşımlar gerektirir. Böyle bir strateji programında beş anahtar unsurdan söz edilebilir (Seitel. 2004. s. 266). […]

Canlı Yayın: Şimdi, Burada ve Anında Google

Televizyonda canlı yayın kavramının önemini kavramak. Bir kitle iletişim aracı olarak televizyonun cazip bir aygıt olmasının en önemli nedenlerinden biri de, görsel-işitsel iletileri eş zamanlı olarak üretebilmesinde ve aynı anda yayımlayabilmesinde saklıdır. Televizyondaki bilgi akışı, diğer kitle iletişim araçları ile karşılaştırılamayacak kadar hızlıdır. Böylelikle, farklı toplumlar birbirlerine ait bilgilere anında ulaşabilme olanağı kazanmıştır. Bu nedenle […]

Davetiye Google

Halkla ilişkilerde kullanılan basılı araçlardan bir diğeri de davetiyedir. Toplantı, konferans, seminer, gezi, nişan, düğün ve açılış gibi tören ve etkinliklere katılması istenen kişilere bu etkinliği duyurma ve davet amacıyla yazılan kısa mesajlardır. Genellikle parşömen, deri, porselen, cam, ahşap veya iyi cins kartona yazılır. Davetiyeler, doğru renkler, doğru tasarım, doğru içerik, doğru kâğıda doğru baskı […]

Demokrasilerde Haber Medyasının İşlevi Google

Haberin amacı, gerçekleşen ve aktarılmak üzere seçilmiş bir olayı kitlelere aktarmaktır. Bu noktada neredeyse haber eşittir olay konumundadır. Olay, çeşitli olguların, belirli bir yer ve zamanda meydana gelmesi, geçmesi sürecidir. Ortaya çıkan, oluşan bir durumdur. Olay, sadece bir eylem olarak karşımıza çıkmayabilir. Bir söylem, tarih, ortam ve benzeri durumlar da olabilir. Olayın haber olmaya adaylığı […]

Dergi Google

Özenle seçilmiş materyalle, spesifik hedef kitleye ulaşma imkânı sağlar. Makale ve yorumlara yer verilen kuruluş dergilerinde fotoğraf ve diğer basılı görsel materyale de yer verilmektedir (Şekil 5. 9). Kurumsal dergi, kurum içi ve dışı hedef kitlelere ulaşmada son derece yararlı iletişim kanallarıdır. Belirli aralıklarla hazırlanarak hedeflenen tüm noktalara ulaştırılan bu yayınlar, iş konusunda olduğu kadar […]

Dinleme Becerileri Google

Türlü nedenlerle iletişimde meydana gelen kopukluklar, insan ilişkilerini olumsuz yönde etkiler. İletişimde kopukluklara yol açan nedenlerin bazısı farkında olarak, bazısı da farkında olmadan yapılan davranışların sonucudur. Örneğin; bazen konuşmacı kendisi için önemli bir konuyu anlatırken karşısındaki, yüzünde boş bir ifadeyle bakar. Dinleyici, konuşmacıyı işitir ama dinlemez. Ne var ki, aynı şeyi hemen hemen herkes çoğu […]