Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Kurumsal İletişim Yönetimi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2419 – Kurumsal İletişim Yönetimi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Kurumsal İletişim ve Kurum Kimliği Google

Kurumsal iletişim, bir kurumun hedef kitlelerine yönelik iletişim çalışmalarının tümünü kapsar. Kurumların, bu çalışmaları yürütebilmesi için, içinde bulundukları çevre ile sürekli bilgi alış verişi içerisinde olması gerekir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz: – İletişim ve kurumsal iletişim kavramı nedir? – Kurumsal iletişime neden ihtiyaç duyulur? – […]

02. Kurumsal Dizayn, Kurumsal Kültür, Kurumsal İmaj Google

Kurum kimliğini, kurum kültürünü oluşturmamış bir kurumun olumlu imaj yaratması mümkün değildir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz: – Kurumsal dizayn nedir? Kurumsal dizaynın öğeleri nelerdir? – Kurumsal dizayn ile kurumsal kimlik arasındaki ilişki nedir? – Kurumsal kültür nedir? Kurumsal kültürün sembolleri nelerdir? – Kurumsal imaj nedir? […]

03. Kurumsal İletişimde Stratejik Yönetim ve Planlama Google

Stratejik yönetim, ezici bir rekabetle yüz yüze bulunan kuruluşların rakipleriyle yarışabilmeleri için ne yapmaları, ne tür stratejiler izlemeleri gerektiğini inceleyen bir araştırma alanıdır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz: – Kurumsal iletişim stratejisinin belirlenmesinde rol oynayan kurum felsefesi ve vizyonu nedir, neleri kapsar? – Strateji, stratejik yönetim […]

04. Kurumsal Reklamcılık Google

Kurumsal iletişimde reklamcılığın en sık kullanılan biçimlerinden biri, kamuoyuna yönelik bilgilendirmedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz: – Kurumsal iletişim uygulamalarında reklamcılığın işlevlerini nelerdir? – Kurumsal reklamcılık türleri ve amaçlarını nasıl sınıflandırılır? – Kurumsal reklamcılığın kurum imajı oluşturma ve geliştirmeye olan etkisini nedir? – Bütünleşik kurumsal iletişim, […]

05. Halkla İlişkiler Google

Halkla ilişkiler, kurumsal iletişimde, kurum kimliğini biçimlendiren, kuruluşların benimsenebilir ve savunulabilir belirgin bir imaj yaratmasında en temel görevlerden biridir. Bu açıdan halkla ilişkiler, uzun dönemli bir yatırım, sürekli varolması gereken bir iletişim ve karşılıklı anlaşma çabasıdır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz: – Kurumsal iletişimde halkla ilişkiler […]

06. Sponsorluk Google

Kurumların, sanattan eğitime, spordan sağlığa her alana destekleri, sponsorluğun gittikçe önem kazandığının bir göstergesi… Kurumsal iletişim bütünlüğünde, diğer araçlar gibi sponsorluğa da ciddi adımlarla yaklaşılması gerekir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve beceriye sahip olabilirsiniz: – Sponsorluk kavram olarak nasıl tanımlanabilir? – Sponsorluğun diğer iletişim araçlarıyla ilişkisini değerlendirebilecek özellikler nelerdir? […]

07. Satış Tutundurma Google

Satış tutundurma etkinlikleri günümüzde alışverişin ayrılmaz bir parçasıdır. Birer tüketici olarak yapılan bir indirim, ürünle birlikte verilen bir armağan ya da sonucunu merakla beklediğimiz bir yarışma satın alma kararlarımızı önemli ölçüde etkiler. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıtlar verebilir, birer tüketici olarak zaman zaman tanık olduğunuz satış tutundurma etkinliklerini sistematik bir biçimde değerlendirebilirsiniz. […]

08. Kişisel Satış Google

Kişisel satış, iknaya dayalı bir iletişim sürecidir. Amaç, bir alıcının ya da alım grubunun satın alma kararını etkilemektir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıtlar verebilir, birer tüketici olarak zaman zaman tanık olduğunuz kişisel satış etkinliklerini sistematik bir biçimde değerlendirebilirsiniz – Kişisel satış nedir? – Kişisel satışın üstün ve zayıf yönleri nelerdir? – Kişisel […]

09. Kurumsal İletişimin Sosyal Sorumluluk ve Etik Boyutu Google

Toplumsal sorumluluk ve etik bilinci kuruluşların itibarları için önemli bir belirleyici ve tüketici tercihlerinde etkileyici bir öğedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek, karşılaştığınız çeşitli kurumsal iletişim etkinliklerini toplumsal sorumluluk ve açısından değerlendirebileceksiniz. – Kurumsal iletişimi yönlendiren güçler nelerdir? – Toplumsal sorumluluk nedir ve düzeyleri nelerdir? – Etik nedir, Etik konusundaki yaklaşımlar […]

10. Kurumsal İletişim Yönetimi Terimler Sözlüğü Google

A Ahlâk: Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda bulundukları davranış kuralları, aktöre. Ambalaj: Eşyayı sararak, paket yaparak ya da sandığa yerleştirerek, taşınabilir bir duruma koyma işi, sarmalama. Armağan: Birini hoşnut etmek ya da saymış olmak için karşılıksız verilen seçme şey, hediye. Avantaj: Üstünlük sağlayan şey, yarar. B Bürokrasi: Bir işin yürütülmesinde ya da çözülmesinde uzun […]