Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İkna ve Konuşma

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2096 – İkna ve Konuşma Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Tutum, İkna ve İkna Edici İletişim Google

İnsanlar arası iletişimin tanımında yer alan tutum, tutumun öğeleri ve iknanın öğelerinin ikna edici iletişim süreci içerisindeki yeri büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde, ikna edici iletişimde ikna kavramının ve tutumun tanımları ve iletişime etkileri kavramlarla ilgili ayrıntılara ve ikna edici iletişim matrisinde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenler gibi kavramların anahtar özelliklerine değinilmektedir. Tüm bunların […]

02. İknaya Tarihsel Bakış ve İknanın Toplumsal Hayattaki Yeri Google

Antik Yunan’da en büyük araştırmacılardan birisi olan ve iknanın günümüze değin uzanan hikayesinde en çok adı geçen kuramcılardan biri olan Aristo’dan başlayarak ikna kavramı iletişim sürecindeki yerini almıştır ve çağdaş iknanın temelleri Antik Yunan’da atılmıştır. Bu bölümde Aristo’nun ikna ile ilgili olarak geliştirdiği artistik kanıtlara değinilmektedir. Bunun yanı sıra alanında uzman olmak isteyen ya da […]

03. İknaya Karşı Koyma Google

Günlük hayatımızda her birimiz sayısız ikna edici iletilerle karşılaşmaktayız. Bunların her birini aynı şekilde algılayıp bu iletiler sayesinde ikna olmamız ve sonucunda istendik yönde tutum geliştirmemiz zordur; çünkü, zaten bu kadar çok ileti arasında hepsi ile ilgilenmemiz imkansızdır. Genelde toplumsal ortamlarda insanlar bilerek ya da bilmeyerek de olsa ikna edici iletilere karşı koymaktadırlar. Bu bölümde […]

04. Konuşma ve Dinleme Becerileri Google

İkna edebilmek için iknacı, nasıl konuşması ve dinlemesi gerektiğini iyi bilmelidir. İnsan iletişiminde, etkili konuşma ve dinleme, olmazsa olmazlar arasında yer alır. Bu bölümde, etkili satışın inceliklerinden; bir satış elemanında bulunması gereken özelliklere, güzel ve akıcı konuşmanın ve etkili dinlemenin yollarına kadar sürecin tüm aşamaları açıklanmaktadır. Konuşmacının konuşma yapacağı ortamı, izleyicileri tanıması ve haklarında önceden […]

05. Konuşma Türleri Google

Etkili konuşma türleri arasında bilgilendirici konuşma ve sunuş konuşmaları, anma konuşmaları, yemek sonrası konuşmalar v. b. gibi özel durumlardaki konuşmalar yer almaktadır. Bu bölümde, bilgilendirme amaçlı konuşmanın türleri ve ilkeleri, bilgilendirme amacıyla yapılan konuşmalarda dikkat edilmesi gereken unsurlar anlatılmaktadır. Konuşma türlerinin ve gerekliliklerinin yanı sıra bu bölümde bireyin mensubu olduğu grupla olan ilişkisine ve grup […]

06. Konuşmanın Yapısını Oluşturma ve Konuşmayı Etkili Kılma Google

İknacının konuşmasını yaparken öncelikli olarak geçerli ve etkili bir başlık seçmesi, genel amacını hedefleri doğrultusunda belirlemesi, özel amaçları öncelik sırası dahilinde betimlemesi gerekmektedir. Dinleyicilerin analizi sürecinde, konuşmacının izleyici merkezli bir perspektifte düşünerek, kendisine sorması ve yanıtını kesinleştirmesi gereken bazı temel sorular bulunmaktadır. İzleyici analizinde demografik ve psikografik analiz türüne ve durumsal izleyici analizine başvurulmaktadır. Bu […]

07. İkna Edici Konuşma Google

İkna edici konuşma bir sanattır ilkesinden yola çıkılarak bu bölümde, ikna edici konuşma perspektiflerine ve bu tarz bir konuşma planı hazırlanırken üzerinde düşünülmesi gereken konulara değinilmektedir. İkna edicinin konuşmasını yaparken üstlendiği sorumluluklar, izleyiciye sunması gereken imkânlar konuşmanın istendik yönde etki yaratmasını sağlayan etmenler arasında yer almaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – ikna edici konuşma kavramını […]

08. İkna Edici Konuşmanın Düzenlenmesi ve Planının Oluşturulması Google

Konuşmanın yapısını oluştururken dikkate alınması gereken modeller; problem çözme, karşılaştırmalı fayda, ölçüt-doyum, artık model ve güdüleyici modeldir. Bu bölümde, tüm bu modellerin tanımına ve ikna edici konuşma açısından önemine değinilmektedir. Konuşma girişleri hazırlanırken, konuşmanın etkisini pekiştirecek ifadeler ve uygulanması önerilen teknikler, konuşmanın gerektiği biçimde sonuçlandırılmasında rol oynarlar. İzleyici tutumlarını uyumlaştırmak ve izleyicilerin dikkatlerini istendik yöne […]

09. Satış Kampanyası Konuşması Google

Satış kampanyalarının etkili olabilmeleri için temelde müşteriler ile kurulan iletişimdeki konuşmacının ikna etme gücü önem kazanmaktadır. Satış elemanlarının yetiştirilmesi sürecinde ikna edici konuşmanın yaratım ve sürdürülme aşamasına yer verilmelidir. Bu bölümde satış amacı ile gerçekleştirilecek olan ikna edici kampanya konuşmasının niteliklerine ve amaçlarına yer verilmektedir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – satış kampanyası sürecinde yapılacak konuşmaların […]

10. İkna Edici Konuşmayı Destekleyici Etmen Olarak Sözsüz İletişim Google

İletişimsizlik diye bir durumun imkânsız denilecek bir halde olmasını sağlayan faktör sözsüz iletişimin varlığıdır. İnsanlar bir şekilde, karşısındaki ile sözler aracılığıyla olmasa da beden dili, susma, renklerin dili ve giyim kuşam kodları aracılığıyla iletişim içerisine girerler. Bu bölümde de sözsüz iletişimin ikna edici iletişim sürecindeki yerine, önemine ve türlerine değinilmektedir. Beden dilinin evrensel ve kültürel […]