Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Halkla İlişkiler

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2175 – Halkla İlişkiler Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Halkla İlişkilerin Tanımı Google

Son yıllarda yoğun rekabet ortamında kurumların yönetim anlayışı çok değişti. Böyle bir ortamda kurumların başarısı için son derece önemli olan halkla ilişkiler konusunda da pek çok yeni fikirler ortaya çıktı. Artık halkla ilişkiler bu farklı boyutların (medya ilişkilerinden, kurum kültürüne, kurum kimliğinden, imaja, sosyal sorumluluğa, bütünleşik pazarlama iletişimine…) tartışıldığı bir kavram haline geldi. Amaçlarımız Bu […]

02. Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi Google

21. yüzyılın ilk yıllarında yüzüncü yaşını kutlayan halkla ilişkiler diğer disiplinlerin yanında hala genç bir alandır. Halkla ilişkilerin bu göreli gençliği, alanın her geçen gün gelişiyor olması anlamına gelmektedir. Uygulamaların gücü, açık ve demokratik bir toplumda bulunmayla ilişkilidir. Kamuoyunun öneminin artması, internet ve web ortamının olağanüstü yükselişi ile dünya çevresindeki milyonlarca insanın sınırsız bir iletişimle […]

03. Halkla İlişkilerde Meslekleşme ve Temel İlkeler Google

Herhangi bir uğraşı alanının meslek haline gelebilmesi için; o alanda biçimsel eğitim veriliyor olması, çalışanların geçimlerini bu meslekle sağlamaları, mesleki dayanışma, iletişimi sağlayacak biçimsel bir organizasyonun ve periyodik bir yayının olması ve son olarak da meslekle ilgili ahlak kurallarının varlığı gereklidir. Bu koşullar altında incelendiğinde halkla ilişkiler bir meslektir. Başta ABD olmak üzere diğer ülkelerde […]

04. Halkla İlişkilerde İletişim ve Kamuoyu Google

İletişim ve halkla ilişkiler ilişkisi, tarihsel gelişimde sürekli ayrılmaz iki kavram ve olgu olarak yol aldı. Halkla ilişkiler temelde kitle iletişim araçlarının artan etkisi ile varlığını somutladı, işlevini pekiştirdi. Bu açıdan kitle iletişimin gelişimi, halkla ilişkilerinin varoluşunun kaçınılmaz bir nedeni. Kamuoyunun ve gündemin oluşumunda haber medyasının etkilerini kurum ve kuruluşlar adına yönetme en önemli görev […]

05. Halkla İlişkilerde Araştırma Google

Bugünün Halkla İlişkiler uygulamacısı eskiye nazaran çok daha talepkar bir iş ortamında çalışıyor. Artık günümüzde Halkla İlişkiler ajanslarına başvuran müşteriler istekleri doğrultusunda altına girdikleri maliyetlerin karşılığında tahmin değil delil istiyorlar, risk almak istemiyorlar. Dolayısıyla halkla ilişkiler alanında çalışanlar, müşterilerine iletişim stratejileri önerirken, iletişim problemlerine yönelik danışmalık yaparken ve en önemlisi müşterilerini en iyi halkla ilişkiler […]

06. Halkla İlişkilerde Planlama ve Yönetim Google

Toplumun dinamik bir parçası olan kuruluşlar, kendilerine ait bir çevre içinde yaşar ve onunla karşılıklı ilişkiler içerisinde bulunur. Günümüzde kuruluşların etkileşim içerisinde olduğu çevreler sürekli değişim göstermektedir. Bu nedenle işletmelerin de kapsamı ve etki alanı giderek genişlemektedir. Bütün bu değişiklikler işletmelerin hedef, yapı ve davranış tarzlarını gözden geçirmelerine hatta değiştirmelerine neden olmaktadır. Kuruluşlar bu etkileşim […]

07. Halkla İlişkilerde Medya İlişkileri Google

Halkla ilişkiler uzmanlarının başlıca görevlerinden biri, kurum ya da kuruluşun mesajlarını en doğru kanalla hedef kitlelerine iletmektir. Bu görevi başarmanın yolu ise medya ile ilişkilerin geliştirilmesi, sürdürülmesi ve yönetilmesine bağlıdır. Lobi faaliyetlerinden basın bültenlerinin medyada yer almasına kadar birçok halkla ilişkiler faaliyetinin amacına ulaşması, haber kaynağı ile kanal arasındaki bu önemli bağın sağlam temeller üzerine […]

08. Halkla İlişkilerde Ortam ve Araçları Google

Halkla ilişkiler faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, çok çeşitli iletişim araçlarından ve ortamlarından yararlanılır. Bu iletişim araçlarının ve ortamlarının neler olduğu, başat özelliklerini, hangi durumlarda, hangi araçlardan yaralanmanın daha doğru olacağını bilmek, bir halkla ilişkiler programının başarısında son derece önemli rol oynar. Bu açıdan, hedef kitlelere mesajlarımızı ulaştıracak en etkili araç ve ortamın, doğru zamanda ve doğru […]

09. Kurum İçi Halkla İlişkiler Google

Kurumlarda verimliliğin arttırılması, kuruma bağlılığın sağlanması ve aynı zamanda çalışmaların bir sistematiğe oturtulması için kurum içi hedef kitleyle olumlu ve sağlıklı işleyen bir iletişim ağının kurulması oldukça önemlidir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, – Kurum içi iletişimin yönetim için önemi nedir? – Kurum içi iletişim ile kurum içi halkla ilişkiler arasındaki ilişki nedir? – Kurum […]

10. Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler ve Sponsorluk Google

Halkla ilişkiler uygulamaları kuruluşlara geniş bir çerçeve sunmaktadır. Kimi uygulama, medya ile ilişkileri geliştirmeye çalışırken, kimisi çalışanlarla ilişkileri kapsar. Bazı uygulamalar hükümet ya da kamu ile ilgiliyken, bazıları pazarlama amaçlı halkla ilişkileri gerektirebilir. Günümüz rekabet koşullarında gereksinim duyulan konu şirketin finansal halkla ilişkileri olabilecekken, öte yandan önemli bir etkinlik için sponsor olma fırsatı da elde […]