Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Halkla İlişkiler Yazarlığı

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2420 – Halkla İlişkiler Yazarlığı Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Halkla İlişkiler Yazarlığı Google

Halkla ilişkiler yazarları çalıştıkları kuruluşları veya hizmet verdikleri müşterileri için basın bülteni, konuşma metni, reklam metni, yıllık, broşür, haber mektubu, basın makalesi, basın kiti, kitap, el kitabı, kurum dergisi ve gazetesi, el ilanı, doğrudan postalama, davetiye vb. yazarlar. Bunun için amaca uygun olarak seçilecek iletişim araçları için farklı mesaj dili geliştirir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan […]

02. Haber Yazımı ve Teknikleri Google

Medyada yer alacak haberlerin belirli kurallar ve tekniklerle yazılması gereklidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Haber nedir? Bir olayın haber olma ölçütleri nelerdir? – Haber değeri nedir? – Habercilik kuralları nelerdir? – Haber kaynakları nelerdir? – Haber yazımında 5N 1K nedir? – Haber yazma teknikleri nelerdir? – Haber giriş teknikleri nelerdir? sorularına cevap verebilecek […]

03. Basın Bülteni Google

Halkla ilişkilerin görevi, söylenmek istenilen şeyin içindeki haber değerini ortaya çıkarmak ve bunu ulaşılmak istenilen kitlenin en çok ilgisini çekecek, en çarpıcı şekilde sunmaktır. Hesap için çarpım cetveli ne önem taşıyorsa, basın bülteni de halkla ilişkiler için aynı anlamı ifade eder. Basın bülteni halkla ilişkiler yazarı tarafından kaleme alınmasına karşın son onayı basın editörleri verir. […]

04. Basın Makalesi, Haber Mektubu, Röportaj Google

Basın Makaleleri, Haber Mektupları ve Röportajlar halkla ilişkiler etkinliklerin önemli bir çalışma boyutunu oluşturmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, – Basın makalesi nedir? Hangi amaçlara yönelik hazırlanır? – Halkla ilişkiler amaçlı makale çeşitleri nelerdir? – Haber mektubu (bülten) nedir? Hangi özellikleri taşımalıdır? – Haber mektupları hangi amaçlara yönelik hazırlanmalıdır? – Röportaj nedir? – Röportajı niteleyen […]

05. Broşür, Basın Kiti, Kitap, El Kitabı, Gazete ve Dergi Google

Basılı ya da görsel malzemeler için metin yazımı, halkla ilişkiler uygulamasının kalite işareti gibidir. Basılı materyal yazımı halkla ilişkiler profesyonelleri için, en güçlü alanlar olarak düşünülür. Yıllar önce, birçok halkla ilişkiler çalışanı, bu işe, gazetecilikten başlamıştır. Kuşkusuz, bugün, halkla ilişkiler için gazetecilik geçmişine sahip olmak bir koşul değildir, ancak iyi bir halkla ilişkiler çalışanı, hem […]

06. El İlanı, Doğrudan Postalama, Yıllık Rapor, Davetiye, Hatırlatma Notu Google

Bilgisayar çağında yaşıyor olmamıza rağmen, halkla ilişkiler yazarlığı, kilit öneme sahip olmaya devam ediyor. Halkla ilişkiler pratiği, profesyonel iletişimcilerle amatörleri birbirinden ayırır. Herkesin, nasıl yazılacağı ve nasıl konuşulacağına dair aşağı yukarı bilgisi olmasına rağmen, halkla ilişkiler profesyonelleri, meslektaşlarından daha iyi yazıp konuşmak zorundadırlar. Halkla ilişkiler uygulamalarının temelini oluşturan iletişim, etkili yazma ve konuşma becerisini gerektirir. […]

07. Kurumsal Tanıtım Yazarlığı Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Reklam aracının halkla ilişkilerdeki kullanım biçimleri nelerdir? – Reklam yaratıcı stratejisine ilişkin analiz türleri hangileridir? – Reklam yaratım sürecindeki temel öğeler ve ilkeler nelerden oluşmaktadır? – Çeşitli medyalarda reklam yazarlığının değişen özellikleri nelerdir? – Reklamların kurum açısından değerlendirme ölçütleri nelerdir? sorularına cevap verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz. Örnek […]

08. Etkili Sunuş Teknikleri Google

Etkili bir sunuş yapmanın doğuştan gelen bir yetenek olduğu ve öğretilemeyeceğine ilişkin bir inancınız olabilir. Ama bu inanç yanlıştır! Eski Yunan döneminde bile bu inancın yanlış olduğuna ilişkin çalışmalar yer almaktadır. Örneğin Aristo, M. Ö. 350 yıllında yazdığı kitabında etkili bir sunuşun nasıl yapılabileceğine ilişkin ipuçları vermektedir. Gelin bu tür ipuçlarına bir göz atalım! Amaçlarımız […]

09. Halkla İlişkiler Yazarlığı Terimler Sözlüğü Google

A Açık Hava Reklamcılığı: Bedeli ödenerek kiralanan yerlerde sergilenen bilboardlar ile bedelsiz olarak çeşitli mekanlara dağıtılan afişlerin sergilenmesi. Afiş: Reklam temasını ifade eden dört beş sözcük ile bunu destekleyen güçlü görsel öğelerin uyumlu bileşimi. Ambargo: Belirtilen tarih ve saatten önce basın bülteninin basılmaması. Ana Metin: Başlığın ardından mesajın daha da geliştirildiği, çeşitli kanıt ve argümanların […]

Açık Hava/Sergileme Google

Reklam mesajlarının hedeflenen kitlelere doğrudan ulaştırılma olanağı sağlayan reklam araçlarından biri de açık hava reklamlarıdır. Açık hava reklamcılığı, bedeli ödenerek kiralanan yerlerde sergilenen billboardlar ile bedelsiz olarak çeşitli mekânlara dağıtılan afişleri içerir. Billboard, afiş ve poster, vb. araçlardan oluşan açık hava reklamcılığı birçok reklam kampanyasında sıklıkla kullanılmaktadır. Açık hava reklamcılığın kimi özellikleri ve işlevleri şu […]