Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Halkla İlişkiler ve İletişim

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1443 – Halkla İlişkiler ve İletişim Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. İç Güvenlik Güçlerinin Kurumsal İmajı ve Halkla İlişkiler Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Değişen yönetim yaklaşımları paralelinde kamu hizmeti kalitesi kavramını tanımlayabilecek. – Vatandaş memnuniyeti ve toplum odaklılık yaklaşımlarını tanıyacak – Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin önemi ve işlevlerini açıklayabilecek – İç güvenlik birimlerin kurumsal kimlik ve çağrışımlarını tanımlayabilecek – İç güvenlik hizmetin nitelikleri ile iletişim arasındaki ilişkiyi tartışabileceksiniz. Karakola Çaya Bekleriz Görev […]

02. İletişim Süreci ve Öğeleri Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – İletişimi bir süreç olarak tanımlayabilecek, – İletişimin birey ve toplum açısından önemini ve işlevlerini açıklayabilecek, – İletişim sürecinin kaynak, mesaj, kodlama-kod açma, alıcı, geribildirim ve gürültü öğelerini tanımlayarak, özelliklerini açıklayabileceksiniz. Yetmişli Yılların Sonunda Bir Kütüphanede Yapılmış Bir Araştırma Kütüphaneden çıkan bazı insanların, kitapları kontrol için kütüphane görevlisine uzatırken, gizli […]

03. Kişilerarası İletişim Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Özkişisel iletişimi tanımlayarak, kişilerarası iletişim açısından önemini açıklayacak, – Kişilerarası iletişimin kavramsal çerçevesini ve sınıflamasını yapabilecek, – Etkin ve sağlıklı bir kişilerarası iletişim becerisini geliştirebilmek için iletişimin düşünsel analizine ilişkin temel unsurları kavrayacak, – Kişilerarası iletişimde etkinliği sağlamanın koşullarını açıklayabileceksiniz. Çocuğunuzla Bir Sorun Yaşadığınızda Sorunun Ne Olduğunu ve Kimde […]

04. Stres Kaynakları, Sonuçları ve Başa Çıkma Yolları Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Stres kavramını tanımlayabilecek, – Stres ve kişilik ilişkisini açıklayabilecek, – Stres kaynaklarını, sonuçlarını ve başa çıkma yöntemlerini tanıyacak, – Örgütsel stres kaynaklarını ve stresi önlemede örgütsel önlemleri açıklayabileceksiniz. Güvenceli Hayat İş dünyasının yüksek basamaklarında hayat hiçbir zaman güvenceli değildir. Her hafta önceden sezilmemiş tehlikelerle ve kararsızlıklarla doludur. Fakat bu […]

05. Sözlü, Yazılı ve Sözsüz İletişim Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Sözlü ve yazılı iletişimin özelliklerini kavrayacak, – Sözsüz iletişimin, kişiler arası iletişimdeki rolü ve önemini tanımlayacak, – Beden dilini ve bu dili oluşturan öğeleri tanıyacak, – Ses tonu, temas ve mekânın sözsüz iletişim açısından anlamlarını açıklayabilecek, – Kılık-kıyafetin, kişiler arası iletişim ve özellikle kişisel imaj açısından taşıdığı anlamları kavrayacak […]

06. İletişimde Empati ve Dinleme Becerisi Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – İletişimde empati kavramını tanımlayacak, – Benlik analizi modelini tanıyacak, çeşitli benlik rolleriyle empatik iletişim becerisi arasındaki ilişkiyi açıklayacak, – Empatik iletişim açısından iletişim türleri ve davranışlarına ilişkin örnek uygulamaları tartışabilecek, – Dinleme becerisinin iletişimdeki önemini, etkin dinleme tür ve tekniklerini açıklayabileceksiniz. Evlilikte en önemli sorun ‘iletişimsizlik’ Ondokuz Mayıs Üniversitesi […]

07. Kurum İçi İletişim Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Kurum içi iletişim ve işlevlerini tanımlayacak – Kurum kültürü ve iletişim ilişkisini açıklayabilecek – Biçimsel ve biçimsel olmayan iletişimin özelliklerini tartışabilecek – Yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya iletişimin etkinliğini artırma yollarını açıklayabilecek – Kurum içi iletişimin araç ve yöntemlerini tanıyacaksınız. Alman Ustabaşı ve Türk İşçi Bir Türk işçi yeni […]

08. Güvenlik Güçleri ve Haberciler: Kamu Hizmetinde Ortaklık Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Haberi tanımlayabilecek – Demokrasilerde kitle iletişimin -haber medyasının- işlevini açıklayabilecek – Haber üreticilerinin görev ve sorumluluklarını tanımlayabilecek – Haber üreticileri ve genelde kitle iletişim araçlarının çalışanları ile sağlıklı ve olumlu ilişkilerin geliştirmenin önemini ve koşullarını tartışabileceksiniz. Anahtar Kavramlar – Haber – Haber Değeri – Gündem Oluşturma – Kamuoyu – […]

09. Halkla İlişkiler ve İletişim Terimleri Sözlüğü Google

A A Tipi Kişilik: Rekabetçi, işkolik, aceleci sabırsız, yüksek sesle ve hızlı konuşan, hızlı yemek yiyen, sürekli zamana karşı yarışan özellikler gösteren kişiler. Alıcı: Kaynağın gönderdiği mesaja hedef olan kişi, grup ya da kitle. B B Tipi Kişilik: Gevşek, sakin, esnek, olayları olduğu gibi kabul eden, zaman baskısı yaşamayan, kolay sinirlenmeyen, sakin ve düzenli çalışma […]

Benlik Analizi Google

Kişiler arası iletişim çatışmalarında “Transaksiyonel Analiz” olarak bilinen model, em patik iletişim becerisini geliştirmede oldukça yararlı ipuçları sağlamaktadır. Transaksiyonel analize göre, insanın kişiliği üç bölümden oluşur. Bunlar ana baba, çocuk ve yetişkin benlik durumlarıdır. Bu benlik durumlarına kişisel roller de diyebiliriz. Bir in san, kişiler arası iletişim sırasında bu üç temel rolden birini ya da […]