Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

İletişim / Halka İlişkiler

Halkla İlişkiler, İletişim, Halkla İlişkiler Yazarlığı, İkna ve Konuşma, Kurumsal İletişim Yönetimi Dersleri

01. Bireyden Kitleye Google

Geçenlerin çoğu hallerinden memnun ve ayakları yere sağlam basan insanlar gibiydiler. Sanki tek düşündükleri kalabalığın arasında kendilerine yol açmaktı. Kaşlarını çatıyor ve bakışlarını her yanda gezdiriyorlardı; üstlerini başlarını düzeltip koşuşturmaya devam ediyorlardı. Daha başkalarının-bunlar da kalabalıktı düzensiz hareketleri ve kıpkırmızı kesilmiş suratları vardı; etraflarını alan, sayısız insandan oluşma kalabalıkta sanki kendilerini yalnız sanmışlar gibi, kendi […]

01. Halkla İlişkiler Planlaması Google

Masrafların ve rekabetin arttığı, kaynakların azaldığı bir çağda, diğer örgütsel çabalar gibi halkla ilişkiler de hayatta kalabilmek için rekabet etmek durumunda. Halkla ilişkiler çalışmaları açık stratejilere ve hedeflere dayanır. Bu strateji ve hedefler, kendi bütçeleri, süreleri ve kaynakları olan taktiklere ayrılır. Herhangi bir halkla ilişkiler programını uygulamadan önce ne yapılacağının, hangi sırayla yapılacağının ve kurumun […]

01. Halkla İlişkiler Yazarlığı Google

Halkla ilişkiler yazarları çalıştıkları kuruluşları veya hizmet verdikleri müşterileri için basın bülteni, konuşma metni, reklam metni, yıllık, broşür, haber mektubu, basın makalesi, basın kiti, kitap, el kitabı, kurum dergisi ve gazetesi, el ilanı, doğrudan postalama, davetiye vb. yazarlar. Bunun için amaca uygun olarak seçilecek iletişim araçları için farklı mesaj dili geliştirir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan […]

01. Halkla İlişkilerin Tanımı Google

Son yıllarda yoğun rekabet ortamında kurumların yönetim anlayışı çok değişti. Böyle bir ortamda kurumların başarısı için son derece önemli olan halkla ilişkiler konusunda da pek çok yeni fikirler ortaya çıktı. Artık halkla ilişkiler bu farklı boyutların (medya ilişkilerinden, kurum kültürüne, kurum kimliğinden, imaja, sosyal sorumluluğa, bütünleşik pazarlama iletişimine…) tartışıldığı bir kavram haline geldi. Amaçlarımız Bu […]

01. İç Güvenlik Güçlerinin Kurumsal İmajı ve Halkla İlişkiler Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Değişen yönetim yaklaşımları paralelinde kamu hizmeti kalitesi kavramını tanımlayabilecek. – Vatandaş memnuniyeti ve toplum odaklılık yaklaşımlarını tanıyacak – Kamu yönetiminde halkla ilişkilerin önemi ve işlevlerini açıklayabilecek – İç güvenlik birimlerin kurumsal kimlik ve çağrışımlarını tanımlayabilecek – İç güvenlik hizmetin nitelikleri ile iletişim arasındaki ilişkiyi tartışabileceksiniz. Karakola Çaya Bekleriz Görev […]

01. Kurumsal İletişim ve Kurum Kimliği Google

Kurumsal iletişim, bir kurumun hedef kitlelerine yönelik iletişim çalışmalarının tümünü kapsar. Kurumların, bu çalışmaları yürütebilmesi için, içinde bulundukları çevre ile sürekli bilgi alış verişi içerisinde olması gerekir. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladıktan sonra, aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olabilirsiniz: – İletişim ve kurumsal iletişim kavramı nedir? – Kurumsal iletişime neden ihtiyaç duyulur? – […]

01. Tutum, İkna ve İkna Edici İletişim Google

İnsanlar arası iletişimin tanımında yer alan tutum, tutumun öğeleri ve iknanın öğelerinin ikna edici iletişim süreci içerisindeki yeri büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde, ikna edici iletişimde ikna kavramının ve tutumun tanımları ve iletişime etkileri kavramlarla ilgili ayrıntılara ve ikna edici iletişim matrisinde yer alan bağımlı ve bağımsız değişkenler gibi kavramların anahtar özelliklerine değinilmektedir. Tüm bunların […]

02. Haber Yazımı ve Teknikleri Google

Medyada yer alacak haberlerin belirli kurallar ve tekniklerle yazılması gereklidir. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Haber nedir? Bir olayın haber olma ölçütleri nelerdir? – Haber değeri nedir? – Habercilik kuralları nelerdir? – Haber kaynakları nelerdir? – Haber yazımında 5N 1K nedir? – Haber yazma teknikleri nelerdir? – Haber giriş teknikleri nelerdir? sorularına cevap verebilecek […]

02. Habere İlk Adım Gazete Google

Gazete, yazınsal, toplumsal ve kültürel açılardan basılı kitaptan daha önemli bir buluştur. Diğer kültürel iletişim biçimleriyle karşılaştırıldığında gazetenin farklılığı birey olarak okura yönelmesine, kaynağını gerçeklikten almasına, kullanışlılığına, atılabilirliğine, dînî olmayışına ve meslek sahipleri ile kent merkezli iş dünyasından oluşan yeni sınıfın ihtiyaçlarına uygunluğuna dayanmaktadır. Gazetenin üstünlüğü teknolojisinden ya da dağıtım olanaklarından değil, değişmekte olan ve […]

02. Halkla İlişkilerde Problem Tanımlama ve Durum Analizi Google

Bir halkla ilişkiler faaliyetinin çoğu zaman sadece uygulama kısmının görülmesi, diğer aşamalarının göze çarpmaması halkla ilişkiler uygulamalarının gerektiği gibi değerlendirilmemesi sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bir kampanyanın başarısını değerlendirirken dikkate alınan en önemli hususlardan biri ortaya konan problemin çözülüp çözülmediğidir. Eğer problem ortaya doğru bir şekilde konursa, kurum ya da kuruluşun elde edeceği çıktılar en üst düzeyde […]