Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Vergi Hukuku

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4186 – Vergi Hukuku Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Vergi Hukukunun Genel Esasları Google

Vergi hukuku, hiç kuşkusuz bağımsız bir hukuk dalıdır. Ancak, vergi hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olması, onun hukukun bütünlüğü içerisindeki yerinin ve diğer hukuk dalları ile olan ilişkisinin irdelenmesini engellemez. Tam tersine, vergi hukukunun özüne sinmiş bakış açısının ve kendine özgü yönlerinin daha iyi anlaşılması bakımından böyle bir irdelemeye ihtiyaç vardır. İşte, kitabımızın bu ilk […]

Vergi Hukukunun Bölümlendirilmesi ve Kısımları Google

Vergi hukukunun bölümleri ve alt dalları nelerdir? Vergi Hukukunun Bölümlendirilmesi Yukarıda değinildiği üzere, hukuk kendi içinde; kamu hukuku- özel hukuk şeklinde ikiye ayrıldığı gibi; diğer bir tasnife göre de, maddi hukuk- şekli hukuk sınıflandırılmasına tabi tutulmaktadır. Hukuk bütünü içinde yer alan ve bağımsız bir hukuk dalı olan vergi hukuku, teorik alanda bugüne kadar maddi vergi […]

Vergi Hukukunun Diğer Bilim Dalları İle İlişkisi Google

Vergi hukuku diğer bilim dalları ile nasıl bir ilişki içindedir? Vergi hukuku birçok bilim dalı ile yakın ilişki içindedir. Bunları şöylece özetlemek mümkündür: Hukuk ile İlişkisi Vergi hukukunun hukuk ile ilişkisini, kamu hukuku dalları ile ilişkisi ve özel hukuk ile ilişkisi şeklinde iki alt başlık altında ele almak gerekir. Kamu Hukuku Dalları ile İlişkisi Vergi […]

Vergi Hukukunun Genel Esasları – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası “Bundan önceki hükümet zamanında Parlamentodan çıkarılan vergi kanunlarının sayısı öylesine artmış, özellikle yürürlükteki vergi kanunlarına yapılan eklemeler öyle karmaşık duruma gelmişti ki, vergilerin uygulamasından sorumlu yargıçların bile, içinden çıkılamayan bilmeceler karşısında şaşırmak ve şaşkınlıkla kaşlarını çatmaktan, öfke ile başlarını sallamaktan başka bir şey gelmiyordu ellerinden. Başka ne yapabilirlerdi ki (!) bakıyoruz, önce bir […]

Vergi Hukukunun Genel Esasları – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Vergi ile harç arasındaki ortak yön, her ikisinin de kanun ile ve zora dayalı olarak alınmasıdır. Bu benzerliğe karşılık, vergi ile kamu hizmetlerinden yararlanma arasında doğrudan bir bağ yoktur. Harçlar ise belirli bir kamu hizmetinin karşılığı olarak alınır. Sıra Sizde 2 “Vergi mevzuatı” vergiye ilişkin olarak yürürlükte bulunan […]

Vergi Hukukunun Genel Esasları – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Vergi memurları ormana baskın yapmışlar. Hayvanlarda bir telaş, bir telaş. Ayı, “ben kaçıyorum”, demiş. – Sana ne yahu vergi memurlarından? – Öyle demeyin! Bende kürk, hanımda, çocukta kürk, vergi çok ağır gelir! Leylek de telaşlanmış. Diğer hayvanlar, “sana ne oluyor?” demişler. Leylek: – Bende yazlık, hanımda, çocukta yazlık, müthiş vergi alırlar. Maymun son […]

Vergi Hukukunun Hukuk Bütünü İçindeki Yeri ve Bağımsızlığı Google

Vergi hukuku, hukukun bütünlüğü içinde nasıl bir yere sahiptir? Hukukun Sınıflandırılması Vergi hukukunun hukuk bütünü içindeki yerini belirleyebilmek ve bu hukuk dalının bağımsız bir hukuk dalı olup olmadığını ortaya koyabilmek için, önce genel olarak hukuku bir sınıflandırmaya tabi tutmak gerekir. Önceleri hukuk, kanun koyucunun ortaya koymuş olduğu düzenlemelerden oluşmuyor ve sadece geleneklere dayanıyordu. Diğer bir […]

Vergi Hukukunun Kapsamı ve Vergi Hukuku Kavramı Google

Vergi hukukunun kapsamına hangi konular girer? Vergi Hukukunun Kapsamı İçinde bulunduğumuz yüzyılda devletlerin gerçekleştirmeye çalıştığı amaçların içinde bulunan sosyal amaçlar, toplumların vazgeçilmez ilkelerinden biri haline gelmiştir. En liberal ekonomilere sahip devletlerde dahi bu ilkenin gerçekleştirilmesine büyük yer verilmektedir. Bu bakımdan devlet harcamaları büyük rakamlara ulaşmaktadır. Günümüzde, bu ve benzeri türden yapılan devlet harcamalarının tümüne yakın […]