Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Ticaret Hukuku

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2061 – Ticaret Hukuku Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı Google

Ahmet Kara, aracıyla Türk Telekom’a ait bir araca çarpmıştır. Kaza nedeniyle Türk Telekoma ait araçta hasar meydana gelmiştir. Telekom zararın giderimi için dava açmıştır. Kurum avukatı, Telekomun ticarî şekilde işletilen bir kurum olduğunu ve bu nedenle ödenmeyen zarar bedeli için işletilecek faizin, ticarî işlerdeki temerrüt faizine, yani TC. Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü […]

02. Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları Google

Ticarî işletme sahibi Ahmet’in ölümü ile işletmesi tek mirasçısı olan 15 yaşındaki oğlu Mehmet’e kalmıştır. Ticarî işletme, Mehmet’e vasi olarak atanan amcası Ali tarafından işletilmiş, Mehmet de ticarî faaliyetlerin yürütülmesi sırasında amcasına yardımcı olmuştur. Ancak zaman içinde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle, Mehmet aleyhine iflâs davası açılmıştır. Mehmet, küçük olduğu için kendisine karşı böyle bir dava […]

03. Ticaret Unvanı ve Diğer Ticari Adlar Google

“Kotex Giyim Sanayii”nin sahibi olan A. E. , “Kotex-San Konfeksiyon Sanayii ve Ticaret A. O. “ya ihtarname göndererek faaliyet alanlarının aynı olduğunu ve kendi ticaret unvanının daha önce tescil edilmiş olduğunu beyan ederek, ortaya çıkabilecek karışıklığın önlenebilmesi amacıyla unvanını değiştirmesini istemiştir. “Kotex-San Konfeksiyon Sanayii ve Ticaret A. O”. , daha önce kurulmuş bulunan “A. E. […]

04. Ticaret Sicili Google

Ayşe, Oya ve Çetin aralarında anlaşarak bir kolektif ortaklık kurmaya karar verirler. 5 Ocak 2002 tarihinde ortaklık sözleşmesini yazılı olarak düzenleyip imzalayarak ticari faaliyetlerine başlarlar. Daha sonra ortaklığın, ticaret siciline tescil edilmesi gerektiğini öğrenen ortaklar, 5 Mart 2002 tarihinde söz konusu tescil ve ilan işlemlerini gerçekleştirirler. Bir süre sonra aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle Ayşe ortaklıktan […]

05. Haksız Rekabet Google

A ortaklığı, “X” markası ile kestane şekeri üretmektedir. A ortaklığının piyasada tanıttığı “X” markası ortaklık adına tescil ettirilmiştir. Şekerleme ve çikolata üreten B ortaklığının yönetim kurulu başkanı Mehmet, A ortaklığının ürettiği “X” marka kestane şekerinin kalitesine eş değerde kestane şekeri üretmek istemektedir. Mehmet isteğine ulaşmak için, A ortaklığında çalışan ustabaşı Ali’ye, “X” marka kestane şekerinin […]

06. Ticari Defterler Google

Tâcir olan Ertuğrul, tâcir olan Elif’le alım- satım sözleşmesi yapıp, işletmesi için otomobil almıştır. Elif, otomobil tutarının Ertuğrul tarafından ödenmediğini ileri sürmüş ve işletmesinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde Ertuğrul aleyhine dava açmıştır. Davacı Elif, mahkemeye gerekli defter ve evrakları teslim etmiş ve Ertuğrul’un, defterlerini mahkemeye teslim etmesi durumunda içeriğini kabul edeceğini mahkeme huzurunda beyan etmiştir. […]

07. Tüccar Yardımcıları Google

Bir ticarî işletme sahibi olan İsmet, işlerinin yoğunlaşması nedenleriyle ticarî faaliyetlerini aksatmaya başlayınca kardeşi Erkan’ı ticarî mümessil olarak atamıştır. Erkan da ticarî işletme ile ilgili işlemleri yapmaya başlamıştır. Bir süre sonra Erkan’ın işlerinden memnun olmayan İsmet, kardeşini azletmiş yerine arkadaşı Ömer’i ticarî vekil olarak atamıştır. Olay ile ilgili olarak hangi noktalar üzerinde değerlendirme yapılması gerektiği […]

08. Cari Hesap Google

Ayşe ile Ali aynı semtte ticari işletme sahibi olan tâcirdirler. İşleri gereği birbirleriyle karşılıklı olarak sık sık alış veriş yapmaktadırlar. Her seferinde aralarında yaptıkları alış veriş için para ödemek istemeyen Ali ile Ayşe, karşılıklı olan alacak ve borçlarını takas ederek, gereksiz para ödemesi yapmamaya bir sözleşme uyarınca karar verirler. Ayşe vadesi henüz gelmemiş olan alacağını […]

09. Ortaklık Kavramı ve Kolektif Ortaklık Google

Bir kamu kuruluşundan akıl zayıflığı nedeniyle emekli olan Hilmi, almış olduğu emekli tazminatını ticarete atılarak değerlendirmek istemektedir. Tâcir olan arkadaşı Sadık, kendisine yardımcı olabileceğini ifade ederek kolektif ortaklık biçiminde kurmayı düşündüğü fırın işletmesine ortak olmasını önermiştir. Bu olayda sözünü ettiğimiz ilişkilere günlük hayatta rastlayabilmekteyiz. İnsanlar bu olayı farklı farklı değerlendirebilirler; ancak, olaya ticaret hukuku açısından […]

10. Kolektif Ortaklıkta Ortaklar Arasındaki İlişkiler Google

Özgür ve Tolga Eskişehir’de elektrik malzemesi ticareti ile uğraşmak üzere bir kolektif ortaklık kurmuşlar ve Özgür’ün 10. 000 Yeni Türk Lirasına kadar olan alımlarda yönetim hakkına sahip olduğunu karara bağlamışlardır. Daha sonra Özgür kendi nam ve hesabına aynı işle ilgili Afyon’da bir başka işletme kurmuş ve faaliyete başlamıştır. Bu olayda sözünü ettiğimiz türde ilişkilere günlük […]