Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

13. Borcun İfası, İfa Edilmemesi ve Sona Ermesi Google

Berna, Eskişehir’de bulunan evindeki buzdolabını aralarında imzaladıkları bir satım sözleşmesiyle 100 bin TL’ye Gökçe’ye satmıştır. Aralarındaki anlaşma gereğince buzdolabı sözleşmenin yapılmasından iki ay sonra teslim edilecek ve satış bedeli de teslimden sonraki iki gün içinde ödenecektir. Berna sözleşme yapıldıktan sonra Ankara’ya taşınmış ve tüm eşyalarını da Ankara’ya taşımıştır. Berna iki aylık süreyi beklemeksizin, Gökçe’yi aramış […]

13. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Grev ve Lokavtla Çözümü Google

Bu ünitede, grev ve lokavt kavramları, kanuni grev ve lokavt ile kanun dışı grev ve lokavt konuları, grev ve lokavt kararının alınması, uygulanması ile grev ve lokavtın sona ermesi ele alınarak açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – Grev nedir? – Lokavt nedir? – Grev ve lokavt nasıl kanun dışı hale gelir? […]

14. Anonim Ortaklığın Organları (Genel Kurul) Google

Tektaş Anonim Ortaklığı yönetim kurulu 1 Şubat 2002 tarihinde olağan genel kurul toplantısının yapılmasını kararlaştırmış ve yeterli çoğunluk sağlanamazsa toplantının 4 Şubat 2002 tarihinde yapılacağını belirtmiştir. Bu amaçla 20 Ocak 2002 tarihinde, esas sözleşme uyarınca Ankara ve İstanbul’da yayınlanan günlük gazetelerden ikisiyle ilan yapılmış ayrıca, nama yazılı pay senedi sahiplerine de mektupla durumu bildirmiştir. Yapılan […]

14. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sosyal Sigortaların İşleyişi Google

Türk sosyal güvenlik sisteminin finansman sorunları yeni bir yapılanma gereksinimi doğurmuş ve 2006 yılında yapılan değişikliklerle sistem tek çatı altında toplanmıştır. Üç ayrı kanunla tamamlanması planlanan sosyal güvenlik reformu ile adil, ulaşılabilir ve finansal açıdan sürdürülebilir bir yapı oluşturulması hedeflenmiştir. 2006 yılında yapılan bu reformla sosyal güvenlik sisteminin üst kuruluşu olarak Sosyal Güvenlik Kurumu oluşturulmuştur. […]

14. Sözleşme Türleri I – Satım, Kira, Hizmet Sözleşmeleri Google

Bakkal amca tercihi Türk tüketicisi veresiye imkânı nedeniyle alışverişlerinde bakkaldan vazgeçemiyor. Ekonomik fiyatları ise marketleri cazip hale getiriyor. RADİKAL 14/04/2002 Beyaz eşya satışları kıpırdadı Şubatta buzdolabı ve TV başta olmak üzere beyaz eşya satışlarında hareketlenme başladı. RADİKAL 16/04/2002 Kiracıya iyi haber Yargıtay, kiranın her yıl artırılabilmesi için sözleşmeye bu yönde madde konulması gerektiğine karar verdi. […]

15. Anonim Ortaklığın Organları (Yönetim ve Denetleme Kurulu) Google

Basri, Tuğba, Mahmut ve Emine, bir anonim ortaklığın yönetim kurulu üyeliğine, üç yıl görev yapmalarının ardından yeniden seçilirler. Genel kurulda bir grup üye, yönetim kurulu üyeliğinin bir dönemle sınırlı tutulduğunu ve aynı kişilerin tekrar yönetim kuruluna seçilemeyeceğini, ayrıca Basri’nin yönetim kurulunda bir derneği temsil ettiğini, oysa yönetim kurulunda sadece gerçek kişilerin yer alabileceğini ileri sürerler. […]

15. Sosyal Sigorta Kolları Google

Sosyal sigortalar, kanunlarla belirlenmiş mesleki, fizyolojik ve sosyo-ekonomik risklere karşı sosyal sigorta yöntemi ile güvence sağlar. Klasik bir ayırımla sosyal sigortalar, kısa ve uzun vadeli sigortalardan oluşur. 2006 yılında kabul edilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da bu ayırımı benimsemiştir. Kısa vadeli sigorta kolları nispeten kısa süre için ödenen primlerle kısa süreli yardımları […]

15. Sözleşme Türleri II – Vekalet, Kefalet, Finansal Kiralama, Franchise, Factoring Sözleşmeleri Google

Tacir Aslı, kendisine ait matbaacılıkla ilgili bir iş yeri açmıştır. İşyerinde kullanılmak üzere elektronik eşyalar satan mağaza sahibi Sezer’den taksitle 4 milyar liraya bir bilgisayar ve bir yazıcı satın almıştır. Bu borcuna arkadaşı Canan kefil olmuştur. İş yerinde kullanacağı baskı makinesini ise finansal kiralama yöntemiyle sağlamayı düşündüğünden, finansal kiralama şirketi olan (B) ile anlaşmış ve […]

16. Anonim Ortaklıkta Pay ve Pay Sahipliği, Pay Sahiplerinin Hak ve Borçları Google

(X) Anonim ortaklığı, tekstil ürünleri üretmek amacıyla kurulmuştur. Ortaklığın kurucuları ortaklık sermayesini eşit olarak paylaşarak, 16. 05. 2002 tarihinde nakit olarak ödemek üzere yükümlenmişlerdir. Ayrıca pamuk tarlası sahibi olan ortak (B) her yılın 5. ayının 20’sinde ücreti karşılığı teslim edilmek üzere 1 ton pamuğu (X) Anonim ortaklığına teslim etmeyi yükümlenmiştir. Ancak ortaklardan (A), kendisine düşen […]

16. Genel Sağlık Sigortası Google

Bu ünitede, öncelikle genel sağlık sigortasının kişiler bakımından uygulama alanı ile genel sağlık sigortalılığının başlangıcı bildirimi, tescili ve sona ermesi açıklanacak daha sonra genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerin kapsamı ele alınarak, genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerden yararlanma şartlar, sağlık hizmetlerinin sunumu, finansmanı ve genel sağlık sigortasına ilişkin çeşitli hükümler açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, […]