Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Zamanaşımı Google

Zamanaşımı kavramını tanımlamak, şartlarını tespit edebilmek ve hükümlerini belirlemek. Kavram Alacak hakkı, hak sahibine alacağını borçludan istemek imkanını verir ki, buna talep hakkı denir. Alacaklı, bu hakkına dayanarak borçlusundan kendisine karşı yüklenmiş olduğu edimini yerine getirmesini isteme yetkisine sahiptir. Ancak, hukuk düzeni alacaklıya tanınmış olan bu yetkinin süresiz olarak devam etmesini sakıncalı bulmuş ve onu […]