Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

Haksız Rekabet ve Unsurları Google

Haksız rekabeti tanımlayıp, unsurlarının neler olduğunu açıklayabilmek. TTK. m. 56, haksız rekabeti; aldatıcı hareket veya dürüstlük kurallarına aykırı başkaca suretle ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır, diye tanımlamış bulunmaktadır. Tanımlamanın başarılı olduğu söylenemez. Burada aldatıcı hareket ve dürüstlük kurallarına aykırılık iki ayrı unsur imiş gibi görünmektedir. Oysa aldatıcı hareketlerin esasen dürüstlük kurallarına aykırılık oluşturduğu açıktır. […]

Haksız Rekabetin Sonuçları Google

Haksız rekabet gerçekleşmesi halinde uygulanacak hukuki ve cezai yaptırımların neler olduğunu saptayabilmek. Haksız rekabeti düzenleyen hükümler, hukuki ve cezai yaptırımlarla korunmuş bulunmaktadır. Hukuki Yaptırımlar TTK. m. 58 haksız rekabet nedeni ile açılabilecek hukuk davalarını şöylece sıralamıştır: – Ortada bir haksız rekabetin olup olmadığını belirlemek için açılabilen tesbit davası – Haksız rekabetin durdurulması, önlenmesi amacını taşıyan […]

Her İki Tarafın Tacir Olması Halinde Uygulanacak Özel Hükümler Google

Her iki tarafını tâcirlerin oluşturduğu hukuki ilişkilerde hangi hükümlerin uygulanacağını belirleyebilmek İhtar ve İhbarlarda Yazılı Şekil TTK.m.20/3’e göre tâcirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmek, veya sözleşmeyi fesih yahut sözleşmeden vazgeçmek amacı ile yapılacak ihbar ve ihtarların geçerli olması için noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla yahut telgrafla yapılması şarttır. Bu hüküm bir isbat değil, […]

Hizmet Sözleşmesi Google

Hizmet sözleşmesinin tanımını verebilmek, tarafların borçlarını belirleyebilmek Kavram Hizmet sözleşmesi, iş görme amacını güden, diğer bir deyişle konusu bir insan emeği olan sözleşmelerdendir. Bununla bir kimse (işçi), belirli veya belirsiz bir süre için hizmet görmeyi, diğer taraf (işveren) ise buna karşılık bir ücret ödemeyi yüklenir (BK. m. 313/I). Hizmet sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen […]

Hukuk Kavramı – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden “Düşmesinler diye bağladım”. Babaeski’ye bağlı Büyükmandıra, bahçesinden izinsiz badem toplayan üç çocuğu silahla tehdit eden, sonra da ellerinden bağlayıp traktör römorkunda karakola götüren Kadir Çetin (74) , serbest bırakıldı. Adliyeye dün çıkarılan Çetin’in, ‘Silah tehdidinde bulunma ve zorla alıkoyma’ suçlarından tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Adliyede çocukları çok sevdiğini söyleyen Çetin, “Yıllarca eğitimcilik yaptım. […]

Hukuk Kurallarının Özelliği ve Hukukun Sistemi – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Müteahhide para cezası RADİKAL 01/03/2002 DHA – KOCAELİ – 17 Ağustos Depremi’nde Derince’de iki kişinin öldüğü, üç kişinin de yaralandığı bir binanın müteahhiti toplam 20 milyar 140 milyon lira maddi tazminat ödemeye mahkûm edildi. Kocaeli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün yapılan duruşmada müteahhit Ömer Alkan binanın yıkılmasında yüzde 60 oranında kusurlu bulundu. Alkan’a, […]

Hukuk Kurallarının Özellikleri (Hukukun Yaptırımı) Google

Yaptırım ve hukuki yaptırım türlerini tanımlayabilmek ve örnekleyebilmek Yaptırım Kavramı Yaptırım (müeyyide) herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun surette hareket etmeme, onun yap dediğini yapmama veya yapma dediğini yapma halinde karşılaşılacak olan tepkidir. Bizleri bir kuralın koymuş olduğu emirlere uygun biçimde davranmaya veya onun yasakladığı davranışlarda bulunmaktan kaçınmaya zorlayan da, hep bir […]

Hukuki Sorumluluk Kavramı Google

Borç ilişkisinde, borçlunun alacaklıya karşı yükümlülüğünü ve bu yükümlülüğün türlerini saptayabilmek (Hukuki sorumluluk kavramı) Tanımı Bir borç ilişkisinde borçlu, alacaklıya karşı belli bir davranış biçiminde bulunma, yani üstlendiği (taahhüt ettiği) edimi yerine getirme yükümlülüğü altına girmiştir. Borçlu edimini kendi isteğiyle yerine getirmeyecek olursa, hukuk düzeni alacaklıya borçlunun malvarlığına el koyabilme imkanını tanımaktadır ki, buna sorumluluk […]

Hukukun Diğer Sosyal Kurallar İle İlişkisi Google

Hukuk ile diğer sosyal kurallar arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek Hukuk kurallarının koyduğu emir ve yasaklar, diğer sosyal kuralların, özellikle din ve ahlak kurallarının emir ve yasaklarıyla büyük ölçüde benzerlik gösterir. Başka bir deyişle, din ve hele ahlak kurallarının yapma dediği bir eylem ve davranışa hukuk kuralları asla yap demez. Örneğin başkalarının canına, malına ve namusuna göz […]

Hukukun Gerekliliği ve Sosyal Hayat Google

Hukukun gerekliliğini kanıtlayan bir örnek türetebilmek Sosyal hayat bakımından hukukun gerekli olup olmadığı konusu, büyük bir önem taşır. Gerçekten, sosyal hayat için hukukun gerekli olduğu kabul edilirse, sorun yoktur. Buna karşılık, hukukun sosyal hayatın düzenlenmesinde hiç de gerekli olmadığı sonucuna varılırsa, diğer bir deyişle hukukun sosyal hayattaki işlevi yadsınırsa (inkar edilirse) , bu, hukukun hayata […]