Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Hukuk

Hukuka Giriş, İdare Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, Vergi Hukuku Dersleri

01. Hukuk Kavramı Google

İki kardeş Ali ve Belma, bakıma muhtaç anneleri Meral’i evden atmışlardır. Bu aileye komşu olan Sevgi, duruma üzüldüğü için anne Meral’i evine almış, annelerinin durumunu görüşmek için Ali ve Belma’nın evine gitmiştir. Ancak Ali ve Belma, komşuları Sevgi’yi içeri almadıkları gibi kapıyı yüzüne kapatmışlardır. Ali ve Belma’nın anneleri ile komşuları Sevgi’ye karşı davranışları çevrede hoş […]

01. İdare Kavramı Google

Bu ünitede, İdare Hukuku’nun konusunu oluşturan idare kavramı öncelikle organik anlamda, daha sonra fonksiyonel anlamda ele alınarak; Yasama, Yargı ve Yürütme ile olan ilişkisi incelenmektedir. Daha sonra idare fonksiyonunun konusu, amacı ve özellikleri konusunda bilgi verilmektedir. Bu üniteyi çalışırken, Devletin fonksiyonları konusunda daha ayrıntılı bilgi edinmeniz yararlı olacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda, aşağıdaki bilgi ve […]

01. İş ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Bilgiler Google

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku dersinin ilk ünitesinde sizlere, bu hukuk dalına ilişkin genel bilgiler verilecektir. Önce, konunun daha iyi anlaşılabilmesine yardımcı olacak temel kavramlar açıklanacak, ardından da bu hukuk dalının konuları sistematize edilerek ortaya konulacaktır. Daha sonra, iş hukukunun dünyada ve Türkiye’deki tarihsel gelişimleri ele alınarak, art arda işlenilecektir. Son başlıklar altında ise, iş […]

01. Ticaret Hukuku ve Ticari İşletme Kavramı Google

Ahmet Kara, aracıyla Türk Telekom’a ait bir araca çarpmıştır. Kaza nedeniyle Türk Telekoma ait araçta hasar meydana gelmiştir. Telekom zararın giderimi için dava açmıştır. Kurum avukatı, Telekomun ticarî şekilde işletilen bir kurum olduğunu ve bu nedenle ödenmeyen zarar bedeli için işletilecek faizin, ticarî işlerdeki temerrüt faizine, yani TC. Merkez Bankasının kısa vadeli krediler için öngördüğü […]

01. Vergi Hukukunun Genel Esasları Google

Vergi hukuku, hiç kuşkusuz bağımsız bir hukuk dalıdır. Ancak, vergi hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olması, onun hukukun bütünlüğü içerisindeki yerinin ve diğer hukuk dalları ile olan ilişkisinin irdelenmesini engellemez. Tam tersine, vergi hukukunun özüne sinmiş bakış açısının ve kendine özgü yönlerinin daha iyi anlaşılması bakımından böyle bir irdelemeye ihtiyaç vardır. İşte, kitabımızın bu ilk […]

02. Anayasa ve İdare Google

Bu ünitede Anayasa’da yer alan ve İdareyi bağlayan ilkeler incelenmektedir. Anayasa’nın, İdare ile doğrudan doğruya ilgili olan merkezden yönetim, yerinden yönetim ve idarenin bütünlüğü ilkeleri konusunda ayrıntılı bilgi verilmektedir. Bu üniteyi çalışırken 1982 Anayasası’nı elinizde bulundurmanız ve hukuk devleti ilkesi ile laiklik ilkesini Anayasa Hukuku kitabınızdan okumanız yararlı olacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda, aşağıdaki bilgi […]

02. Hukuk Kurallarının Özelliği (Hukukun Yaptırımı) ve Hukukun Sistemi Google

Değişik Kişilere Karşılıksız Çek Verdikten Sonra Kayıplara Karıştı. Beyaz eşya satan bir mağazadan 100 bin TL’lik çeşitli mallar alan Cansever isimli bir kişi, mağazaya olan borcuna karşılık, 100 bin TL’lik çek verdi. Çeki bozdurmak üzere bankaya giden mağaza sahibi kötü bir sürpriz ile karşılaştı. Çekin karşılığı yoktu ve Cansever, kendileri ile birlikte en az 10 […]

02. İş Hukukunun Kaynakları ve 4857 Sayılı İş Kanunun Uygulama Alanı Google

Bu ünitede önce, ülkemizde çalışma yaşamını düzenleyen temel kanunlar sistematize edilerek size tanıtılacaktır. Daha sonra, Türkiye’de bireysel iş ilişkilerini düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun uygulama alanının sınırları çizilecektir. Bu bağlamda 4857 sayılı İş Kanunu’nun düzenleme alanına hangi işler ve iş ilişkilerinin, kimlerin ve hangi işyerlerinin girdiği örneklendirilerek açıklanacaktır. Ünitenin son ana başlığı altında ise; bir […]

02. Tacir ve Tacir Sıfatının Sonuçları Google

Ticarî işletme sahibi Ahmet’in ölümü ile işletmesi tek mirasçısı olan 15 yaşındaki oğlu Mehmet’e kalmıştır. Ticarî işletme, Mehmet’e vasi olarak atanan amcası Ali tarafından işletilmiş, Mehmet de ticarî faaliyetlerin yürütülmesi sırasında amcasına yardımcı olmuştur. Ancak zaman içinde işlerinin kötü gitmesi nedeniyle, Mehmet aleyhine iflâs davası açılmıştır. Mehmet, küçük olduğu için kendisine karşı böyle bir dava […]

03. İş İlişkisinin Kurulması Google

Bu ünitede, iş ilişkisinin hukuki dayanağı olan iş sözleşmesi ele alınarak açıklanacaktır. Öncelikle iş sözleşmesi kavramı, iş sözleşmesinin türleri ve iş sözleşmesinin hükümsüzlüğü üzerinde durulacak, daha sonra iş sözleşmesinin kurulması açıklanacak ve son olarak da işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan karşılıklı borçları ele alınacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra, aşağıdaki soruları yanıtlayabileceksiniz: – İş […]