Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Gelişim ve Öğrenme

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2354 – Gelişim ve Öğrenme Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Gelişimin Temelleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim alanlarının birbirleriyle olan etkileşimlerini açıklayabilecek, – gelişimi ortaya çıkaran belirleyicilerin rolünü kavrayabilecek, – gelişimsel süreçlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayabilecek, – yaşamın başlangıcından ölüme kadar olan gelişim sürecini, gelişim dönemleri çerçevesinde açıklayabilecek, – yaşam dönemlerinde gerçekleştirilmesi beklenen gelişim ödevlerini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Değişim Süreci Olarak […]

02. Gelişim ve Öğrenmede Bilimsel Araştırma Yöntemleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – psikolojide yaygınlıkla kullanılan bilimsel araştırma yöntemlerini sınıflayarak, bu yöntemlerin insan gelişimini ve öğrenmesini açıklamada nasıl kullanıldığını açıklayabilecek, – bilimsel araştırma yöntemlerinin her birine ilişkin örnekler oluşturarak, bu yöntemlerin güçlü ve sınırlı yönlerini tartışabilecek, – insan gelişimini ve öğrenmesini anlamaya yönelik gerçekleştirilen bilimsel araştırma ve yöntemlerine ilişkin yapılan açıklamalar doğrultusunda, […]

03. Fiziksel Gelişim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – insan gelişiminde doğum öncesi gelişimin evrelerini açıklayabilecek, – yeni doğan bebeğin fiziksel özelliklerini kavrayabilecek, – bebeklik, ilk çocukluk, ikinci çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan fiziksel gelişimi açıklayabilecek, – doğum öncesinden ergenliğe kadar olan fiziksel gelişime ilişkin açıklamaları, fiziksel gelişimle diğer gelişim alanlarının ilişkisini kurmada kullanabileceksiniz. İçindekiler – Giriş […]

04. Bilişsel Gelişim Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilişsel gelişimin önemini kavrayabilecek, – bilişsel gelişimin insan yaşamındaki işlevini açıklayabilecek, – bilişsel gelişimdeki temel kavramları kavrayabilecek, – bilişsel gelişimle ilgili kavramların birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilecek, – bilişsel gelişim dönemlerini kavrayabilecek, – bilişsel gelişime katkıda bulunma yollarını tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Büyümenin ve Gelişmenin Dönemleri Bilişsel Gelişim ve İlgili Temel […]

05. Kişilik Gelişimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – kişiliğin anlamını kavrayabilecek, – kişilik gelişimini etkileyen faktörlerin neler olduğunu kavrayarak, bu faktörler arasındaki ilişkileri açıklayabilecek, – kişilik gelişimi ile ilgili kuramların, kişilik gelişimini nasıl açıkladığını anlayabilecek, – kişilik gelişimini açıklayan kuramların temel kavram ve ilkelerini kavrayarak, bunlar arasındaki ilişkileri açıklayabilecek, – kişilik gelişimi kuramlarının açıklamalarını kullanarak, çevrenizdeki bireylerin […]

06. Ahlak Gelişimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – ahlak gelişiminin önemini kavrayabilecek, – ahlak gelişiminin insan yaşamındaki işlevini açıklayabilecek, – ahlak gelişimindeki temel kavramları kavrayabilecek, – ahlak gelişimiyle ilgili kavramların, birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilecek, – ahlaki gelişim dönemlerini kavrayabilecek, – ahlak gelişimine katkıda bulunma yollarını tartışabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Piaget ve Ahlak Gelişimi Kohlberg ve Ahlaki Gelişim Kuramı […]

07. Klasik Koşullama ve Edimsel Koşullama Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğrenmenin tanımını yapabilecek, – öğrenmenin özelliklerini sıralayabilecek, – klasik koşullama kuramını ve ilkelerini anlayabilecek, – edimsel koşullama kuramını ve kuramın ilkelerini anlayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Öğrenmenin Özellikleri Pavlov’un Klasik Koşullama Kuramı Skinner’ın Edimsel Koşullama Kuramı Özet Değerlendirme Soruları Düşünelim, Tartışalım Başvuru Kaynakları Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – […]

08. Gözleyerek Öğrenme Kuramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – gözleyerek öğrenmenin tanımını yapabilecek, – gözleyerek öğrenme kuramının özelliklerini sıralayabilecek, – gözleyerek öğrenme kuramının ilkelerini anlayabilecek, – gözleyerek öğrenme kuramının eğitim ortamlarındaki doğurgularını sıralayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Gözleyerek Öğrenme Kuramı Gözleyerek Öğrenmenin Süreçleri Gözleyerek Öğrenmede Öğrenmeyi Kolaylaştıran Özellikler Gözleyerek Öğrenme Kuramının Eğitsel Doğurguları Özet Değerlendirme Soruları Düşünelim, Tartışalım Başvuru […]

09. Bilgi İşleme Kuramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilişsel öğrenme yaklaşımıyla ilgili temel kavramları kavrayabilecek, – öğrenmede bilişsel yaklaşımla davranışçı yaklaşımın ayrılan yönlerini sayabilecek, – bilgi türlerini, özellikleri ve örnekleriyle ayırt edebilecek, – bilgi işleme kuramına göre öğrenmenin, nasıl oluştuğunu betimleyebilecek, – bilgi depolarının özelliklerini açıklayabilecek, – bilişsel süreçlerin işlevlerini sayabilecek, – bilişsel süreçlerin etkili biçimde, uygulama […]

10. Weiner’in Nedensel Çıkarsama Kuramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – nedensel çıkarsamayı tanımlayabilecek, – nedensel çıkarsama, duygu ve davranış ilişkilerini betimleyebilecek, – nedensel çıkarsamaların biçimlenmesinde yaşantısal bilgilerin, bilişsel özelliklerin ve kişilik özelliklerinin oynadığı rolleri betimleyebilecek, – nedensel çıkarsamaların boyutlarını sıralayabilecek, – kuramın eğitim ortamları açısından doğurgularını belirtebilecek, – olumlu bir sınıf atmosferi yaratmada öğretmenin neler yapabileceğini açıklayabileceksiniz. İçindekiler – […]