Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

03. Arz ve Talep Google

Borsa haberleri, artık günlük yaşamımızda ön plana çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Bu haberlerden “benim hisse senedim yok ki borsayla ilgileneyim” diyerek kaçmak mümkün değildir. Zira bir yandan bir iktisat öğrencisi olarak bu mekanizmanın ardındaki mantığı öğrenmemiz gerekmekte, öte yandan bu piyasada gelişmelerin diğer piyasalara yansıması sonucu günlük yaşantımızın direkt olarak nasıl etkilendiğini bilmemiz gerekmektedir. […]

03. Erken Ortaçağ’da Avrupa Google

Ortaçağ Avrupa’sı en azından 13. yüzyıla kadar Akdeniz’in doğusuna göre az gelişmiş bir sosyal ve ekonomik yapıya sahipti. Esasen en azından neolitik çağlardan, M. S. 13. yüzyıl sonrasına kadar Kuzey Avrupa dünyanın doğusuna göre geri kalmış kabul edilebilir. 13. yüzyılın sonlarında Çin’e giden Venedikli gezgin ve tüccar Marco Polo Kubilay Han’ın hükümdarlığında Çin’de gördüğü zenginlik […]

04. Aile Ekonomisi Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – aile ekonomisini tanımlamak ve fonksiyonlarını açıklayabilmek, – aile ekonomisinin gelişim sürecini ve aşamalarını açıklayabilmek, – aile ekonomisi eğitiminin toplum kalkınmasındaki rolünü açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. 28 Nisan 2002, Hürriyet İlk Tescilli Özel Gıda Laboratuvarı Tarım Bakanlığı’nın laboratuvar hizmetlerinin özelleştirilmesi programı çerçevesinde, Türkiye’nin ilk “tescilli özel gıda […]

04. Ortaçağ Avrupası: İleri Ortaçağ Google

Yaklaşık olarak M. S. 1000 tarihlerinden başlayarak, 1350 tarihlerine kadar süren dönem, Avrupa’da siyasi istikrarın yerleştiği ve belirli bir devletler sisteminin ortaya çıktığı İleri Ortaçağ’dır. Döneme damgasını vuran özellik, ekonomik genişlemedir. Bu genişleme ve toparlanma çağında, yeni şehirler kuruldu, nüfus arttı; tarımda ve imalat sanayiinde teknolojik gelişmeler kendini gösterdi. Kırsal kesimde, malikane bünyesinde değişim oldu. […]

05. Aile Kaynakları Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – ailenin elinde bulunan kaynak türlerini açıklayabilmek, – ailenin fiziksel kaynaklarını ve aralarındaki farklılığı örnek vererek açıklaya bilmek, – ailenin insansal kaynaklarını tanımlamak ve irdeleyebilmek, – insansal kaynakların geliştirilmesinin, verimliliğin artırılmasının önemini açıklayabilmek, – ailenin yaşam dönemlerinin ekonomik boyutunun farkını açıklayabilmek, – ailenin kaynaklarını kullandığı ekonomik faaliyet alanlarını sıralayabilmek için gerekli […]

06. Aile Kaynaklarının Yönetimi Google

Amaçlarımız Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yönetimi – kaynak yönetimini tanımlayabilmek, – aile ekonomilerinde kullanılabilecek kaynakları açıklamak ve kaynak yönetim ilkelerini sıralayabilmek, – kaynak yönetiminde etkili olan faktörleri açıklayabilmek, – kaynak yönetimi süreçlerini ve süreç aşamalarında birbirleri ile etkileşimini açıklayabilmek, – ülkemizde var olan aile yapılarını ve ailede kaynak yönetim modelleri oluşmasındaki etkisini açıklayabilmek için […]

07. Aile Ekonomisinde Karar Verme Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – aile ekonomisinde ekonomik faaliyet kararlarının gereğini ortaya çıkaran sebepleri açıklayabilmek, – karar vermenin tanımını yapabilmek ve fonksiyonunu açıklayabilmek, – karar vermeyi etkileyen faktörleri tanımlamak ve etkilerini açıklayabilmek, – karar verme sürecinin aşamalarını sıralamak ve her aşamanın önemini açıklayabilmek, – ekonomik kararları tanımak ve diğer karar alanlarını tanımlayabilmek için gerekli bilgilere […]

08. Aile ve Sosyal Refah Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; – yaşam standardı ve yaşam düzeni arasındaki farkın ne olduğunu ayırt edebilmek, – refahı tanımlamak ve ulusal refah ile aile ekonomisini ilişkilendirebilmek, – refah sağlamada kriterlerin genel amaçların belirlenmesi, eğitimin uygun duruma getirilmesi, mal ve hizmetlerin sağlanması ve kurallara uyulması olduğunu yazabilmek, – refaha yaklaşımda rol oynayan unsurları açıklayabilmek, – refaha […]

09. Aile Gelirinin Planlanması ve Bütçe Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; aile gelirinin planlanmasında aile kaynaklarının sınırlılıklarını ve ilişkilerini açıklayabilmek, – ekonomik planlamada göz önünde tutulacak kriterleri açıklayabilmek, – bütçenin tanımı, gerekliliği ve bütçe yapmama nedenlerini sıralayabilmek, – ailenin tüketim alanlarını göstermek, – aile bütçesinin özelliklerini ortaya koyabilmek, – aile bütçesinin türlerini göstermek ve bütçe hazırlayabilmek, için gerekli bilgilere ve becerilere sahip […]

10. Ailede Yatırımın Tanımı, Önemi ve Türleri Google

Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığımızda; yatırımın tanımını ve önemini açıklayabilmek, – yatırım araçlarını gruplayabilmek, yatının türlerini açıklayabilmek, – gayrimenkul yatırımlarını sıralayabilmek, – menkul yatırımlarım sıralayıp açıklayabilmek, – sermaye piyasasının temel araçları olan menkul kıymetleri sıralayıp, açıklayabilmek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olacağız. Salih Neftçi – 11.04.2002, Star Gazetesi İki çeşit yatırımcı… Piyasalara son zamanlarda “beklenmedik” […]