Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ekonomi / İktisat

İktisada Giriş, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, İktisat Tarihi, Kamu Ekonomisi, Maliye Politikası Dersleri

Maliye Politikasının Etkinliği Google

Maliye politikası tek başına yeterli midir? Bir ekonomide, maliye, politikasının ekonomik faaliyet düzeyini etkilemede kullanılabileceği veya kullanılması gerektiği fikri oldukça yeni bir kavramdır. Bu alanda, daha önceki çalışmalarda da bu konuda bazı izlere rastlanılsa bile, ilk sistematik çalışma İngiliz ekonomist John M. Keynes’in 1936 yılında yayınlanan “Para, Faiz ve İstihdamın Genel Kuramı” isimli kitabıdır. Hemen […]

Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar – Okuma Parçası Google

Okuma Parçası MAKROEKONOMİK KURAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI Kaynak: Irwin B. TUCKER, Macroeconomics for Today, Second Edition, South-Western College Publishing, New York 1999, s. 384

Maliye Politikasının Etkinliğine İlişkin Tartışmalar – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden 1930’ların Cambridge Üniversitesi (1) Cambridge Üniversitesi dünyanın en eski ve en meşhur üniversitelerinden biridir. İngiltere’deki bir diğer eski ve meşhur üniversite olan Oxford’la her alanda ezeli bir rekabet içindedir. Bu rekabet bazen güzel işbirlikleri de doğurur. Her iki üniversitede de alanlarının dehaları çalışmıştır. Haksızlık yaptığımı bildiğim halde, ezeli rekabette Cambridge’in Oxford’dan biraz daha […]

Monetarist Yaklaşım: Para Çok Önemlidir Google

Monetaristlere göre maliye politikasının etkinliği kamu harcamalarının finansmanına bağlı olarak nasıl değişecektir (Monetarist yaklaşım)? Milton FRIEDMAN ve çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi için http://cepa. newschool. edu/het/profiles/friedman. htm adresine bakınız. 1960 ve 1970’li yıllar süresince, özellikle ABD’de Milton Friedman’ın önderliğinde birçok ekonomist Keynesyen kuramı şiddetle eleştirmiş, onun yerine, serbest piyasa ekonomisinin işleyişine dayalı ve ekonomi politikası içinde […]

Ortaçağ Avrupa’sında Ekonomik Büyüme Google

Bu dönem aynı zamanda ekonomik bir genişleme dönemiydi. Tarihçiler bir zamanlar Ortaçağ’ı durgun bir ekonomik dönem olarak görmekteydiler. Teorik temelini, tarihi, safhalar şeklinde ele alan görüşlerin teşkil ettiği bu yaklaşımın aksine, bugün artık Ortaçağın Avrupa için dinamik bir genişleme dönemi olduğu kabul edilmektedir. Daha önce değilse bile 11. yüzyıldan itibaren Avrupa’da ticaret genişlemiş, yeni şehirler […]

Ortaçağ Avrupa’sında Nüfus Google

İkinci bin yılın başlangıcında Avrupa nüfusu kıta boyunca seyrek olarak dağılmıştı. 1000 yıllarında tüm Avrupa’da, Rusya ve Balkanlar da dahil olmak üzere, 30-35 milyon arasında bir nüfus yaşıyordu. 10. yüzyıldan 14. yüzyılın başlarına kadar nüfus yavaş, fakat sürekli olarak arttı. Dönem boyunca muhtemelen Fransa, Almanya ve İngiliz adalarının nüfusu üç, İtalya’nın ise iki katına çıktı. […]

Ortaçağ Avrupa’sında Şehirlerin Doğuşu ve Büyümesi Google

10. ve 12. yüzyıllarda Avrupa’da şehirlerin doğuşu, Batı Avrupa tarihinde bir dönüm noktası oldu. Hem pek çok yeni şehir doğdu, hem de mevcut şehirler büyüdü. Daha önce değinildiği gibi pek çok Ortaçağ şehri, eski Roma yerleşim merkezleri üzerinde kuruldu. Roma tahkimatları, sığınma yeri veya piskopos ve kontlar için idare merkezi olarak Ortaçağ’da da sürekliliklerini korudular. […]

Ortaçağ Avrupa’sında Teşebbüs ve Kredi Alanındaki Gelişmeler Google

Ticari teşebbüs ve iş alanındaki gelişmeler de teknolojik ilerlemenin önemli bir parçasıdır. 11. yüzyıldan itibaren Avrupa’da iş tekniklerinde dikkate değer bir gelişme görülüyordu. Panayırların düzenlenmesi, ticari temsilcilerin yaygınlaşması, yeni muhasebe tekniklerinin doğuşu, çek, ciro ve sigorta bu gelişmelerden yalnızca birkaçıdır. İtalya, bu yeniliklerin pek çoğunun doğuş yeriydi. 5. yüzyıldan 11. yüzyıla kadar Avrupa’da tasarrufların yatırıma […]

Ortaçağ Avrupa’sında Para Alanındaki Gelişmeler Google

Sekizinci yüzyılın son çeyreğinde Şarlman bir para reformu yaparak yeni bir para sistemi getirmişti. Bu para (penny) 1, 7 gram ağırlığında ve saf gümüşten olup on iki tanesi eski paranın birine (shilling) eşitti. Yeni penny’lerin 240 tanesi ise l pound ağırlığında idi. Böylece Fransız İhtilâline kadar kıta Avrupa’sında geçerli olan aşağıdaki ilişki ortaya çıkmıştı: l […]

Ortaçağ Avrupa’sında Sanayi Google

Ortaçağ toplumu esas olarak tarıma dayalıydı. Ancak, sanayinin ekonomiye katkısı da önemliydi. Daha önce gördüğümüz gibi imalat faaliyetleri Erken Ortaçağ’da malikanelerde toplanmıştı ve genellikle temel mesleği çiftçilik olan kişilerce ek gelir kaynağı olarak yürütülüyordu. Ortaçağ’da en geniş ve yaygın sanayi kolu, dokumacılıktı. Kumaş, Avrupa’da her ülkede, her bölgede ve hatta her evde imal ediliyordu. Fakat […]