Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: İktisada Giriş

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 1005 – İktisada Giriş Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. İktisadın Tanımı ve Temel Kavramları Google

Evlilik. Birçok insan için uygun bir eş bulmak kolay değilken, uygun eş bulunduğunda ise günümüz koşullarında evlilik oldukça pahalıya mâl olmaktadır. Bu nedenle evlenme sayısında bir gerileme veya en azından bir duraklama beklenirken istatistikler bunun tam tersini, yani evlenme sayısının arttığını söylüyor. Bu da birçoğumuzun eninde sonunda bir eş seçimi kararı vereceğimizi gösteriyor. Bu kararı […]

02. Kıtlık, Tercih ve Fayda Google

Mutluluk parayla satın alınabilir mi? İktisatçılar bu soruya cevap verebilmek için geçmiş yıllarda psikoloji literatürünü kullanmakta, psikologlar tarafından yürütülen araştırma sonuçlarından yararlanmaktaydılar. 1960’ların ortalarında yapılan bir araştırmada, çeşitli gelir dilimlerine giren insanlara mutlu olup olmadıkları sorulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, geliri en yüksek olan insanlar aynı zamanda en mutlu insanlardır. Son yıllarda iktisatçıların bu soruna […]

03. Arz ve Talep Google

Borsa haberleri, artık günlük yaşamımızda ön plana çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Bu haberlerden “benim hisse senedim yok ki borsayla ilgileneyim” diyerek kaçmak mümkün değildir. Zira bir yandan bir iktisat öğrencisi olarak bu mekanizmanın ardındaki mantığı öğrenmemiz gerekmekte, öte yandan bu piyasada gelişmelerin diğer piyasalara yansıması sonucu günlük yaşantımızın direkt olarak nasıl etkilendiğini bilmemiz gerekmektedir. […]

Alternatif İktisadi Sistemler Google

Ne, nasıl, kimin için üretilecektir şeklinde özetlenen iktisadi soruların cevaplanabilmesi için geliştirilen karar mekanizmalarını açıklayabilmek. Üretim imkanları eğrisi kıtlık ve tercih sorununu basit bir şekilde açıklamakla birlikte, her ekonominin yanıtlamaya çalıştığı temel soruları da tartışmamıza olanak sağlamaktadır. Tüm ekonomilerin yanıt aradığı üç temel soru; neler üretilecek, nasıl üretilecek ve kimler için üretilecek ya da nasıl […]

Arz ve Arz Miktarı Google

Arz ve arz eğrisi kavramları ile arzı belirleyen faktörleri açıklayabilmek Temel ekonomik eşitliğimizin bir yanında talep yer alırken, diğer yanında firmaların piyasaya arz etmeye hazır oldukları mal ve hizmetler yani arz yer almaktadır. Herhangi bir mal veya hizmetin arzı, diğer değişkenler sabitken, belli bir zaman diliminde piyasada üreticilerin değişik fiyat düzeylerinde satmaya hazır oldukları mal […]

Arz ve Talep – Sıra Sizde Cevap Anahtarı Google

Sıra Sizde Cevap Anahtarı Sıra Sizde 1 Talep tablosunu grafiğe aktarabilmek için, örneğin fiyat ekseninde 10 TL’lik fiyat düzeyinde çizeceğimiz izdüşüm ile bu fiyat düzeyinde satın alınmak istenen 3 bin adetlik miktar düzeyinden çizeceğimiz izdüşümün kesişme noktasını a ile işaretleyelim. Talep tablosunda yer alan diğer fiyat-miktar ikilileri için de aynı işlemi yaparak b-c-d-e noktalarını belirleyebiliriz. […]

Arz ve Talep – Yaşamın İçinden Google

Yaşamın İçinden Uygulanan Kavramlar: Arz, talep, denge, denge fiyatı. Ünite boyunca ele aldığımız örnek olayları dikkatlice cevaplandırmaya çalıştıysanız artık hisse senedi piyasalarında fiyatın nasıl belirlendiğini rahatlıkla açıklama gücüne sahip olduğunuzu düşünebilirsiniz. Doğal olarak, gerçek piyasalarda fiyatın belirlenmesi bizim örnek olaylarda açıklamaya çalıştığımız kadar basit bir mekanizma ile çalışmayabiliyor, ancak denge fiyatının belirlenmesine ilişkin mekanizmanın özü […]

Eğimin Tanımı ve Hesaplanması Google

Şimdiye kadar yaptığımız açıklamalardan anlaşılacağı gibi, grafikler ya doğru biçiminde ya da eğri şeklinde olmaktadır. Grafikte gösterilen bu eğri ya da doğruların en önemli özelliği eğimleridir. İster doğru, isterse eğri olsun, eğim bize ilişkinin yapısı hakkında önemli niceliksel bilgi verir. Eğim, değişkenlerin birindeki bir birimlik değişmeye karşılık, diğer değişkenin ne kadar değişeceğini gösterir. Eğim, dikey […]

Ek: İktisatta Grafiklerin Kullanımı Google

Bu kitapta ve daha sonraki sınıflarda okuyacağınız iktisat kitaplarında yer alan iktisat teorilerini rahatlıkla anlayıp, öğrenebilmeniz için en önemli önkoşullardan birisi, grafiklerin nasıl oluşturulduklarının bilinmesi ve yorumlanmasıdır. Ayrıca birçoğunuz, gelecekte de, belki de sıklıkla grafiklerle ilgilenmek durumunda kalacaksınız. Çünkü grafikler sadece ders kitaplarında değil, gazetelerde yer almakta; doktorlar hastalarındaki gelişmeyi bu grafikler sayesinde izleyebilmektedir. TC […]

Grafik Türleri Google

Daha önce de vurguladığımız gibi, iktisatçılar analizlerinde grafikleri yoğun bir biçimde kullanmakta ve iktisat ders kitapları da bu grafiklerin çeşitli örnekleri ile dolup taşmaktadır. İktisatçıların analizlerinde kullandıkları üç tip grafikten söz edilebilir. Bunlar, serpilme diyagramları, zaman serisi grafikleri ve kesit veri grafikleridir. Şimdi sırasıyla bunlar hakkında bilgi sahibi olalım. Serpilme Diyagramları Ayrı ayrı sayı noktalarından […]

  • Sayfalar 1 / 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >