Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Aile Ekonomisi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2071 – Aile Ekonomisi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Ailenin Ekonomik Yapısını Etkileyen Yasalar Google

 Bu yazının yayın tarihi itibariyle kanunun (Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) güncel hali 6502 sayılı kanuna buradan ulaşabilirsiniz. Ailenin ekonomik yapısını etkileyen 4077 sayılı Tüketici Koruma Kanununu açıklayabilmek Ailenin ekonomik yapısını etkileyen birçok yasa bulunmaktadır. Aslında aile toplumun temel yapı taşıdır. Dolayısı ile toplumda bulunan yasaların tamamı aileyi bir yönü ile mutlaka etkiler. Öte yandan her […]

Ailenin Tüketim Alanları ve Vergiler Google

Ailenin tüketim alanlarını göstermek Aileler ekonomik planlamalarda var olan kaynaklarını önce temel tüketime ayırmaktadırlar. Bunlar beslenme, barınma ve giyinmeye ilişkin tüketimlerdir. Aile ekonomisinde zorunlu tüketim kapsamında eğitim, vergiler, sağlık ve büyük kentlerde ulaşım da yer almaktadır. Temel tüketim faaliyetlerini temel düzeyde karşılayabildi aileler temel tüketim alanlarına daha fazla harcama yapabilmektedirler. Ailenin yaşam düzeyini yükselten bu […]

Ailenin Yaşam Dönemleri Ve Kaynaklar Google

Ailenin yaşam dönemlerinin ekonomik, boyutunun farkını açıklayabilmek Ailenin ihtiyaç ve istekleri bireylerin yaş ve cinsiyet kombinasyonlarına göre farklılık göstermektedir. Ailenin yaşam dönemleri istek ve ihtiyaçlar üzerinde önemli bir etki oluşturmaktadır. Aile bireyleri ekonomik kararlarında bağımsız hareket etmemektedirler. O nedenle ailenin yaşam dönemleri aile kaynaklarının kullanım alanlarında farklılık yaratmaktadır. Bir ailenin yaşam dönemleri birçok aşamayı, kritik […]

Bütçe Google

Bütçenin tanımı, gerekliliği ve ailelerin bütçe yapmama nedenlerini açıklamak Bütçe; istek ve ihtiyaçların karşılanması konusunda giderlerin gelirlere göre planlanmasıdır. Gelecekteki harcamalara yön verecek planlamadır. Zaman zaman ekonomik planlama, kaynak yönetimi, para yönetimi kavramları da bütçe anlamında kullanılmaktadır. Bütçe devlete, özel ve resmi kurumlara, ailelere ve bireylere ilişkin olabilmektedir. Bütçe, ait olduğu birimin ekonomik gücünü gösteren […]

Ekonomik Kararlar Google

Ekonomik kararları tanımak ve diğer karar alanlarını tanımlayabilmek Kararlar ilgi odaklarına göre gruplanır. Bunlar sosyal kararlar, ekonomik kararlar, teknik kararlar, yasal kararlar ve politik kararlardır. Bütün alanlarda verilen kararlarda dolaylı bir şekilde diğer karar alanlarından etkileşim olmaktadır. Aile ekonomisinin temel kararları ekonomik kararlardır. Ekonomik kararların alınmasında kaynakları en verimli biçimde kullanarak, en az kaynak ile […]

Ekonomik Planlamada Kriterler Google

Ekonomik planlamada göz önünde tutulacak kriterleri açıklamak Birey ya da ailenin ekonomik faaliyetleri yaşam boyu devam etmektedir. Ekonomik planlama, bütçe; ekonomik amaçlara ulaşmak için planlar geliştirme ve uygulama sürecidir. Ailenin ekonomik faaliyetlerinin planlanmasında aşağıdaki kriterlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar; • Kısa ve uzun dönemli amaçlar • Kaynağın analizi • Kredi ile tüketim yöntemi • Gelir […]

Hane Halkı Gelir Dağılımı Google

Türkiye genelinde hanelerin % 20’lik dilimlerine göre hane halkı kullanılabilir gelirleri, Çizelge 8.7’de verilmiştir. Hane halkı sayısına ve toplam fert sayısına, toplam hane halkı kullanılabilir gelirini % 20’lik dilimleri ve kent-kır durumunu dikkate alarak bölüştürünüz. Türkiye genelinde 1987 ve 1994 yıllarına ilişkin hane gelirinin, hanenin % 20’lik dilimlerine göre dağılımı Çizelge 8.8 ve Çizelge 8.9 […]

İhtiyaçlar Ve Ekonomik Faaliyet Karar Alanları Google

Aile ekonomisinde ekonomik faaliyet kararlarının gereğini ortaya çıkaran sebepleri açıklayabilmek Ailenin kısa ve uzun sürede ulaşmak istediği amaçlar vardır. Bu amaçlara ulaşmak birçok ekonomik faaliyet kararları gerektirmektedir. Ailenin amaçları belli ihtiyaçların karşılanmasına yöneliktir. Davranış bilimciler bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için belirli bir biçimde davranmaya güdülendiklerini belirtmektedirler. Abraham Maslow’a göre insanların ihtiyaçları belli bir hiyerarşi oluştururlar. Bu […]

İnsansal Kaynakların Verimliliği Google

İnsansal kaynakların geliştirilmesinin, verimliliğin artırılmasının önemini açıklayabilmek Fiziksel kaynaklar kullanılmadıkları sürece genelde aynı değeri korurlar. Kullanıldıkları zaman ise azalırlar. Sadece doğal kaynakların canlı olanlarında (bitki – hayvan vb.) çoğalma yeni oluşumların mümkün olduğu alanlarda (kömür vb) artma olabilmektedir. İnsansal kaynaklar ise kullanıldıkça gelişmekte, kullanılmadığı durumlarda azalmaktadır. Kaynak kullanımında bireyin karar verme ve kaynak yönetimi konusundaki […]

Karar Verme Süreci Google

Karar verme sürecinin aşamalarım sıralamak ve her aşamanın önemini açıklayabilmek Karar vermenin bir zihinsel faaliyet, bir problem çözme işlemi olduğunu belirtmiştik. Yönetim bir anlamda seri bir biçimde verilen kararlardır denilebilir. Ailede kaynakların doğru yönetilebilmesi için, birçok doğru kararın alınması gerekir. Bu da çok zor bir işlemdir. Çok çeşitli alanlarda birçok ihtiyaç ve istek karşılanacaktır. Ayrıca […]