Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Yazışmalar Google

Bir kişinin; bir başka kişiye, resmi kurumlara ya da diğer kuruluşlara kendi durumunu bildiren; kendisi ya da içinde yaşadığı toplum adına isteklerini bildiren, sorular sorulan, istekler belirtilen ve karşılığı beklenen yazılardır. Bu nedenle yazışmalarda, yazanın adresinin yazılması gerekir. Bu kural, en yakınımıza yazdığımız mektuptan, bir resmi daireye verilen dilekçeye kadar bütün yazışmalar için geçerlidir. Özel […]

Yetersizliği Olan Öğrencilerin Sosyal Becerilerini Geliştirme Google

Günlük yaşamda diğer bireylerle başarılı şekilde etkileşime girmek, arkadaşlık kur­mak, serbest zaman etkinliklerine katılmak ya da bir grubun üyesi olmak gibi in­san yaşamını zenginleştiren, yaşamın niteliğini arttıran sosyal beceri deneyimleri tüm bireyler için olduğu gibi yetersizliği olan bireyler için de oldukça önemlidir. Yetersizliği olan öğrencileriniz daha önce sözü edilen akran öğretimi ve iş birliği­ne dayalı […]

Yıllık Plan, Günlük Plan ve Örnekleri Google

Yıllık Plan Yıllık plan; bir eğitim-öğretim yılı içerisinde kazandırılması düşünülen hedefler ve davranışları, ele alınacak kavramları, gezi-gözlem etkinliklerini, özel gün ve haftalara ilişkin etkinlikleri ve bu etkinliklere ailenin katılımının nasıl olacağını içeren ana plandır. Bu ana planda, belirlenen etkinliklerin nasıl uygulanacağı ile ilgili eğitim durumları ve değerlendirmenin farklı boyutlarda nasıl yapılacağı da ana hatlarıyla yer […]

Zihinsel Beceriler Hiyerarşisi Google

Zihinsel Beceriler Hiyerarşisi

Gagne, zihinsel becerileri kendi içinde dörde ayırmaktadır ve basitten karmaşığa doğru şu şekilde sıraya dizmektedir: ayırdetme, kavram öğrenme, kural öğrenme ve problem çözme. Aşağıda, her bir zihinsel beceri çeşidi örneklerle açıklanmaktadır. Ayırdetme: Ayırdetme, nesneleri birbirinden ayıran şekil, boyut, renk gibi özelliklere farklı tepkilerde bulunmaktır. Diğer bir deyişle ayırdetme, bir özellik açısından (örneğin, renk) benzeyen nesneleri […]