Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

Geçmiş ve Tarih Google

Zaman, bilindiği gibi eskiden bu yana geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman diye üçe ayrılır. Tarih, doğrudan geçmiş zaman’ı konu alır. Bir başka deyişle, tarihin zamanı, yalnızca ve yalnızca geçmiş zaman’dır. “Tarih”in “geçmiş”le eşanlamlı olduğu söylenebilir mi? Dilimizde çok yaygın bir söylem vardır: “Geçmişe tarih derler. . . ” Bu yaygın söylem doğrultusunda, geçmişin […]

Geleceğin Öğretmenleri Google

“Geleceğin öğretmenleri nasıl olacaktır?’ sorusu yüzyılımızın sonlarına doğru eğitim sisteminin nasıl olacağı ile yakından ilişkilidir. Varış (1998) eğitim süreçlerinde görülen yenilik eğilimlerinin başında okul içi ve sınıf içi öğretim etkinliklerinin bilgisayar okur yazarlığı’na bağlanacağını ve bunun da öğretim yöntemlerinde köklü değişikliklere neden olacağını belirtmektedir. Kuşkusuz, bilgisayar okur yazarlığı ve öğrencilerin uziletişim (telekomünikasyon) sistemlerine gittikçe daha […]

Gelişim Alanları Google

Gelişim bir bütün olmakla birlikte, gelişim psikologları çalışma kolaylığı açısından gelişim alanlarını belirlemişler, gelişimsel değişmeleri temel gelişim alanları çerçevesinde incelemişlerdir. Bu değişmeler fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim alanlarında gerçekleşmektedir. Fiziksel gelişim; bir kişinin bedeninde meydana gelen değişmeleri kapsamaktadır. Bu değişmeler; ağırlık, boy uzunluğu, organ yapıları ve sistemleriyle, motor becerilerdeki değişmelerdir. Örneğin; bebeklik döneminde bebeklerin yürüme, […]

Gelişim Ödevleri Google

Bireylerin içinde bulundukları her yaşam döneminde fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim alanlarında kazanmak durumunda oldukları davranış biçimleri bulunmaktadır. Zira, her dönemde bireyin değişen durumlarla başa çıkması gerekmektedir. Havighurst, bireylerin yaşamlarının her döneminde kazanmaları gereken davranış biçimlerini “gelişim ödevleri” olarak ifade etmiştir. Her ödevde, biyolojik, psikolojik, toplumsal etkenlerin etkisi söz konusudur. Bireylerin gelişim ödevlerini yerine getirebilmeleri; […]

Gelişim ve Temel İlkeleri Google

Gelişim, belli kurallara göre olmaktadır. Gelişim ilkeleri gelişimin bütünü için ortak bir bakış açısı oluşturur. Bu ilkeler, çocuğu anlamak ve yapılacak uygulamaları ortak bir temele oturtmak açısından bilinmesi gereken kriterlere işaret eder. Gelişimin temel ilkeleri şunlardır: – Gelişim kalıtım ve çevrenin ürünüdür ve çocuklar arasında bireysel farklılıklar vardır: Çocuklar, doğumla birlikte farklı yapısal ve tepkisel […]

Gelişimi Etkileyen Etmenler Google

Gelişim, genel olarak kalıtımsal etkilerle çevresel etkilere bağlıdır. Çevremizdeki bir çok çocuk veya yetişkinin gerek fiziksel gerekse diğer pek çok yönden anne babalarına veya diğer yakınlarına benzer özellikler gösterdiği görülür. Bu benzerliklerin bir kısmının kalıtımsal, bir kısmının ise aynı ortamdaki etkileşimler sonucunda kazanıldığı bilinmektedir. Buna karşın aynı evde büyüyen öz kardeşler arasında bile önemli ölçüde […]

Gelişimi Oluşturan Süreçler Google

Gelişimi oluşturan değişiklikler yaşamın her yerinde ve her zamanında bulunmaktadır. 2 yaşında olan bir çocuğun ayağına uygun olan ayakkabısı 2. 5 yaşında ona küçük gelmeye başlar. Erinlikteki bir genç beden büyüklüğünde ani bir artış gösterir ve bazı ikincil cinsiyet özelliklerini kazanır. Bireyler genellikle bir meslek edinirler, aile kurarlar ve emekli olurlar. Bu olayları anlamak için […]

Gelişimin Belirleyicileri Google

Gelişim birçok faktörün etkileşmesi sonucu oluşmaktadır. Bu faktörler literatürde genel olarak kalıtım, çevre ve zaman olarak ifade edilmektedir. Günümüzde organizma, kalıtımın, çevre ve zaman ile etkileşmesinin bir ürünü olarak kabul edilmektedir. Aşağıda bu temalar açıklanmıştır: Kalıtım ve Çevre Tartışmaları Geçmişten beri psikologlar, insan gelişimi örüntülerinin belirlenmesinde, kalıtım ve çevre tartışmaları üzerinde odaklaşmışlardır. İlk başlarda bu […]

Gelişimin Desteklenmesi Google

Çocuğun gelişim alanları ve bu alanların özelliklerinin dikkate alınması, onun bulunduğu düzeyden üst düzeye geçmesi için temel oluşturur. Okulöncesi dönemde, gelişim özelliklerinden yararlanılarak nelere dikkat edileceği bazı yönleri ile aşağıda açıklanmıştır. – Çocuğun kalıtımla getirdiği kapasitesi iyi tanınmalı, olgunluk düzeyi ve hazır oluşuna göre ve olabileceği en iyi düzeye getirilmelidir. Çocuk zorlanmamalı, yapabileceğinden de alıkonulmamalıdır. […]

Gelişimin Temel İlkeleri Google

İnsan gelişimini tanımlamada birçok genel örüntü veya ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler bireyin gelişiminin biçimini ve derecesini belirlemektedir. Bu ilkelerden bazıları şöyle sıralanabilir: 1. Gelişim süreklidir. Gelişimsel değişmeler yaşam boyunca devam etmektedir. Değişimler saatler, günler, haftalar aylar yıllar boyunca oluşmaktadır. 2. Gelişim birikimlidir. Bireylerin tepkilerinin nasıl olacağı ve neler öğrenebileceği, önceki yaşantılarına bağlıdır. Yani gelişimsel değişmeler, […]