Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Özel Öğretim Yöntemleri

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4389 – Özel Öğretim Yöntemleri Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Yeri ve Önemi Google

Eğitim süreci içinde ölçme ve değerlendirme ile hedef davranışların ne kadarını gerçekleştirdiğimizi, bir başka deyişle hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksikliklerin bulunduğunu ve bu eksikliklerin neler olduğunu görürüz. Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde doğru ve etkili geribildirimler verebiliriz, daha etkili rehberlik yapabiliriz. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. Daha önce genel […]

Eğitimde Oyun Yoluyla Öğrenme Google

Eğitim sürecinde öğretmenin ve öğrenmenin temel taşı olarak oyunun seçilmesi, Jean Jacques Rousseau’nun (1712 …1778) felsefesine dayanır. Oyun, bebeklerin, çocukların sağlıklı büyümesinde önemli bir etkendir. Oyun deneyimi; yaratıcılık, sözel zeka, perspektif alma, dil gelişimi ve konuşma becerisini kazandırmakla kalmayıp, işbirliği, uyarıcı kontrolü gibi sosyal becerilerin gelişimini de sağlar (Johnson, Christie ve Yawkey 1987, s. 23). […]

Eğitimde Proje Yaparak Öğrenme Google

Çocuklar, gereksinimleri doğrultusunda, seçilmiş konular üzerinde derinlemesine çalıştıklarında, o konu üzerinde hakimiyetleri artar ve çok yönlü bilgi ve deneyim sahibi olurlar. Proje, çocukların seçilen konu üzerinde merak ettikleri soruların yanıtlarını aradıkları etkileşimli bir süreçtir. Bu süreç de çocuk aktif olarak işin içindedir. Proje çalışmaları sırasında çocuklar bireysel, küçük ve büyük gruplarla çalışırlar. Projenin anahtar özelliği, […]

Eğitimde Soru-Yanıt Yoluyla Öğrenme Google

Tanımı Soru sormak, soruyu soran kişi için de sorunun yöneltildiği kişi için de aktif bir iştir. Sözel becerilere dayanan bir öğrenme ve öğretme yöntemdir. Soru sormak merak edilen bir konuyla ilgili mevcut bilgilerin hatırlanmasını, gözden geçirilmesini ve çözüme ulaşmak için kullanılmasını gerektirir. Soru sormada önemli olan, çocuğun doğru yanıt vermesi değil, araştırma, keşif ve sorunun […]

Etkili Öğrenme Nasıl Gerçekleşir? Google

“Çocuklar nasıl daha etkin ve daha kolay öğrenirler?” sorusuna verilecek yanıt, öğretmenlerin öğrenme ve öğretim ortamlarını planlamalarında hareket noktası olacaktır. Bu nedenle, öğretmenin hem bütün boyutlarıyla çocuğun gelişimini hem de çocuğun nasıl öğrendiğini bilmesi gerekir. Çocukların öğrenmeyle ilgili özellikleri şunlardır (Tuğrul, 2002; Edwars ve Spinqate, 1995): – Çocuklar beş duyunun fonksiyonuyla öğrenirler. – Çevrelerindeki kişi, […]

Gelişim ve Temel İlkeleri Google

Gelişim, belli kurallara göre olmaktadır. Gelişim ilkeleri gelişimin bütünü için ortak bir bakış açısı oluşturur. Bu ilkeler, çocuğu anlamak ve yapılacak uygulamaları ortak bir temele oturtmak açısından bilinmesi gereken kriterlere işaret eder. Gelişimin temel ilkeleri şunlardır: – Gelişim kalıtım ve çevrenin ürünüdür ve çocuklar arasında bireysel farklılıklar vardır: Çocuklar, doğumla birlikte farklı yapısal ve tepkisel […]

Gelişimi Etkileyen Etmenler Google

Gelişim, genel olarak kalıtımsal etkilerle çevresel etkilere bağlıdır. Çevremizdeki bir çok çocuk veya yetişkinin gerek fiziksel gerekse diğer pek çok yönden anne babalarına veya diğer yakınlarına benzer özellikler gösterdiği görülür. Bu benzerliklerin bir kısmının kalıtımsal, bir kısmının ise aynı ortamdaki etkileşimler sonucunda kazanıldığı bilinmektedir. Buna karşın aynı evde büyüyen öz kardeşler arasında bile önemli ölçüde […]

Gelişimin Desteklenmesi Google

Çocuğun gelişim alanları ve bu alanların özelliklerinin dikkate alınması, onun bulunduğu düzeyden üst düzeye geçmesi için temel oluşturur. Okulöncesi dönemde, gelişim özelliklerinden yararlanılarak nelere dikkat edileceği bazı yönleri ile aşağıda açıklanmıştır. – Çocuğun kalıtımla getirdiği kapasitesi iyi tanınmalı, olgunluk düzeyi ve hazır oluşuna göre ve olabileceği en iyi düzeye getirilmelidir. Çocuk zorlanmamalı, yapabileceğinden de alıkonulmamalıdır. […]

Gelişimle İlgili Temel Kavramlar Google

Gelişimle ilgili bazı temel kavramların anlamının bilinmesi ve bu kavramlar arasındaki farkın ayırt edilebilmesi, insanın nasıl büyüyüp geliştiğinin anlaşılabilmesi için önemlidir. Bu temel kavramlar; büyüme, olgunlaşma, öğrenme, hazırbulunuşluk ve gelişmedir. Büyüme Büyüme, vücudun ve organların belli bir düzeye gelinceye kadar boy, ağırlık ve hacim yönünden geçirdiği artışa bağlı değişikliklerdir. Bu değişikliklerin bazıları dışarıdan kolayca gözlenebilen […]

Gösteri-Demonstrasyon Yoluyla Öğrenme ve Öğretim Google

Çocukların kendilerine sözel olarak söylenenleri anlamaları ve sözel olarak ifade edilenlere uygun davranabilmeleri her zaman olanaklı olmaz. Çocuklara sözlü olarak söylenenlerin görsel olarak da desteklenmesi öğrenmeyi kolaylaştırır. Çocukların spor dersinde bir dizi hareketi yapması istendiğinde öğretmenin bütün hareketlerin nasıl yapılacağını göstermesi, hareketin demonstrasyonunu yapmak anlamını taşır ki, bu da çocuk için sözlü iletinin anlaşılırlığını arttırır. […]