Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Özel Öğretim Yöntemleri

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 4389 – Özel Öğretim Yöntemleri Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Araştırma-İnceleme Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı Google

Araştırma-inceleme yoluyla öğrenme yaklaşımı, bir sorun (problem) çözme yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın temel alındığı öğrenme etkinliğinde sorun çözme yöntemi izlenir. Araştırma inceleme yoluyla öğrenme yaklaşımında, çocuklar konuyla ilgili belli bir sorunu çözmek için araştırma süreçlerini kullanarak sonuca ulaşmaya çalışırlar. Çocukların araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren bu yaklaşımda çocuk, sorun çözme yönteminin aşamalarına uygun olarak, sorunu […]

Buluş Yoluyla Öğrenme Yaklaşımı Google

Bruner tarafından geliştirilen bu yaklaşım keşfetme yoluyla öğrenme yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır. Buluş yoluyla öğrenme, çocukların kendi etkinlikleri ve gözlemlerine dayalı olarak yargıya varmasını teşvik eden, çocuk merkezli bir yaklaşımdır (Sözer, 2000, s. 101; Özdemir ve Sönmez, 2000 2, s. 63). Bruner, öğrenme kuramında, çocukta düşünme aşamalarından çok düşünce biçimleri üzerinde durmuştur. Kuramını sadece öğrenme […]

Çocuğun Gelişim Özellikleri Google

Çocuğun ana karnında başlayan gelişimi doğumdan sonra da hızla sürer. Çocuğun gelişim alanlarını yaşa göre farklı özellikleri olan fiziksel gelişim, psikomotor gelişim, zihinsel gelişim, dilsel gelişim, sosyal-duygusal gelişim oluşturur. Fiziksel Gelişim Vücudun, boy ağırlık ve hacım olarak artmasına, vücut sistemlerinin ve organların işlevlerini yerine getirecek düzeye gelmesine fiziksel gelişim denir. Fiziksel gelişim, çocuğun boy ve […]

Drama Yoluyla Öğrenme ve Öğretim Google

Tanımı Drama, bireyin fiziksel, duygusal, zihinsel yaşamına ait duyarlılığını geliştiren, kendisine ve çevresine karşı anlayış ve bilgi düzeyini genişleten doğal malzemelerden, deneyimlerden oluşan bireye özel yaşamsal projeksiyondur (Tuğrul, 2002). Drama yoluyla öğrenme ve öğretim, bir fikir, durum, olay, nesne ya da kişinin canlandırılması, dramatize edilmesidir. Çocuklar oyunları sırasında aldıkları roller sayesinde gerçek yaşam deneyimlerinin provalarını […]

Eğitim Araç-Gereçlerinin Seçimini Etkileyen Etmenler Google

Eğitim ortamlarında, öğretme ve öğrenme amaçlı kullanılacak araç-gereçlerin seçimini etkileyen pek çok etmen bulunmaktadır. Okulöncesi eğitim ortamları için bu etmenleri; eğitim amaçları, içerik, çocukların özellikleri, eğitim ortamlarının özellikleri, öğretmen özellikleri ve maliyet şeklinde özetleyebiliriz. Eğitim Amaçları Eğitim ortamında kullanılan tüm araç-gereçler, eğitimin amaçları doğrultusunda öngörülen davranışların kazanılmasına yardımcı olmalıdır. Her araç her amacın gerçekleştirilmesinde aynı […]

Eğitim Ortamında Kullanılan Araç ve Gereçlerin Sınıflandırılması Google

Öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan araçların çocuğun duyularına hitap etmesi öğrenmelerin kalıcı olması açısından çok önemlidir. Bir öğretme etkinliği ne kadar çok duyu organını içine alırsa, öğrenme olayı o oranda kalıcı ve nitelikli olmaktadır. Bu nedenle, araçların seçiminde çocuğun görsel ve işitsel duyularını devreye sokacak araçlar olmasına dikkat edilmelidir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, insanlar okuduklarının %10’unu, duyduklarının […]

Eğitimde Anlatım Yoluyla Öğrenme Google

Tanımı Bütün öğretim yöntemleri içinde oyun yoluyla öğrenmeden en uzak ve en ters nitelikte olan yöntem, anlatım yoluyla öğretim yöntemidir. Oyun ne kadar çocuk merkezliyse, anlatım yoluyla öğretim yöntemi de o kadar öğretmen merkezlidir. Oyunla eğitim, esnek ve minimum öğretmen karışmasının olduğu bir öğretim ve öğrenme yöntemi iken, anlatım yoluyla öğretme, tüm ayrıntılarına kadar öğretmen […]

Eğitimde Birbirlerine Öğretme Google

Okulda, evde ya da sokakta çocuklar bir arada oldukları her zaman birbirlerinden bir şeyler öğrenirler, birbirlerine bir şeyler öğretirler. Öğretmenler sınıf ortamında çocukların birbirlerine bir şey öğretmesini destekleyecek düzenlemeler yaptıklarında, çocuklar arasında olumlu bir iletişim ortamı yaşanır. Özellikle, çocuklar henüz öğrendikleri şeyleri birbirlerine öğrettiklerinde öğrenme güçlenir. Çocuklar, öğretmek için bildiklerini gözden geçirmek ve organize etmek […]

Eğitimde Grup Tartışması Google

Çocuklar, günlük iletişimleri içinde çok doğal olarak birbirleriyle fikirlerini paylaşırlar, tartışırlar, bazen uzlaşırlar, bazen uzlaşamazlar, bu informel bir tartışmadır. Öğretmenler, çocukların tartışabilecekleri bir problemi ortaya koyduğunda, çocuklar bu problem üzerinde tartışabilirler. Bu formel bir tartışmadır. Tartışma sürecinde çocuklar, üzerinde tartıştıkları konu hakkında fikirlerini belirtmek, yeni fikirler edinmek gibi zihinsel alanda bilgilerini genişletmenin yanı sıra tartışmanın […]

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Nedir? Google

Standartlara uygun ve etkili bir ölçme-değerlendirme yapılabilmesi için bazı kavramların anlaşılması gerekmektedir. Ölçme ve değerlendirme kavramları pek çok kişi tarafından eş anlamlı gibi kullanılmaktadır; ancak bu iki kavram birbirleriyle ilişkili olmakla birlikte birbirinden farklıdır. Ölçme Ölçme, belli varlıkların veya olayların çeşitli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sayısal sembollerle ifade […]