Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Konuşma ve Yazma Eğitimi

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2358 – Konuşma ve Yazma Eğitimi Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

01. Çocuğun Gelişim ve Öğrenmesinde Konuşmanın Rolü Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – dil ve konuşmanın, çocuğun gelişim ve öğrenmesindeki rolünü ve önemini kavrayabilecek, – konuşmanın, eğitim içinde niçin önem kazandığını anlayabilecek, – sınıf ortamında, öğretmenlerin kullandığı konuşma dilinin, çocuklar üzerindeki etkilerini kavrayabilecek, – onaylayıcı ve kısıtlayıcı konuşma diline ilişkin örnekler verebilecek, – öğretmenlerin amaçlarının önemini anlayabilecek, – konuşma diline ilişkin amaçları […]

02. Konuşmanın Üretimi Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Sözlü iletişim hakkında bilgi sahibi olabilecek, – kesintisiz ve akıcı sözlü iletişimin gerçekleşebilmesi için gerekli şartlar hakkında bilgi sahibi olabilecek, – konuşmanın önemini kavrayabilecek, – konuşmanın nasıl gerçekleştiğini anlayabilecek, – konuşmada kullanılan organlar ve işlevleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – konuşmayı oluşturan sesbirim ve bürünsel özellikler hakkında bilgi sahibi […]

03. Konuşma ve Konuşma Farklılıkları Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – konuşma sürecini oluşturan eylemlerin neler olduğunu kavrayabilecek, – konuşma ve dili oluşturan katmanların neler olduğunu öğrenebilecek, – konuşma sorunları hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okul öncesi dönem çocuklarda konuşma farklılıkları hakkında bilgi sahibi olabilecek, – çocukların konuşmasında değişik nedenlerle ortaya çıkabilecek farklılıkları gözlemleyebilecek, – okul öncesi dönemde uygulayacağınız etkinliklerde […]

04. Okuma ve Anlam Çıkarma Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okumanın, anlama olduğunu açıklayabilecek, – öğretici ve yazınsal metinlerin özelliklerini kavrayabilecek, – öğretici ve yazınsal metinleri okuyup anlamada, nelere dikkat edileceğini kavrayabilecek, – metin okumada, anlamanın önemini tartışabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla bir metni okuyarak, anlayıp anlamadığınızı tartışınız. – Bir metni okuyunuz ve […]

05. Konuşma, Okuma ve Yazma Arasındaki İlişki Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okuma ve konuşma arasında ilişki kurabilecek, – konuşmanın ögeleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – iyi bir konuşmacının niteliklerini açıklayabilecek, – okuma ve yazma arasında ilişki kurabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızla okuduğunuz kitapların, konuşmanıza etkilerini tartışınız. – Konuşmanızı nelerin etkilediğini araştırınız. – İyi bir […]

06. Anlatım Nedir? Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – anlama ile anlatım arasında ilişki kurabilecek, – anlatımın özelliklerine ilişkin bilgi sahibi olabilecek, – anlatım ögelerini kavrayabilecek, – anlatım ortamını tanımlayabilecek ve sözlü-yazılı anlatım ortamlarının özelliklerini tartışabilecek, – anlatım türlerini kavrayabilecek, – anlatım yolları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Anlatıma ilişkin bilgilerinizi gözden […]

07. Anlatım Birimleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – paragrafın planına, konusuna ve anlatım özelliklerine göre türleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – tümce, sözcük, ses, harf terimlerini açıklayabilecek, – sözcüklerin gerçek, somut, yan ve mecaz anlamlarını seçebilecek; – sözcükler arası anlam ilişkilerinde eş anlamlılık, zıt anlamlılık, yakın anlamlılık, eş seslilik hakkında bilgi sahibi olabilecek, – anlamsız sözcükleri, ikilemelerin […]

08. Yazılı Anlatım Nedir? Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yazılı anlatımın önemini kavrayabilecek, – yazmaya başlamadan önce yapılması gerekenleri anlayabilecek, – yazılı anlatım sürecinde uyulması gereken kurallar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Yazılı anlatıma ilişkin bilgilerinizi gözden geçirerek, eksik gördüğünüz yerleri araştırınız. – Bir yazıyı yazmadan önce neler yaptığınızı belirleyiniz. – Bir […]

09. Yazılı Anlatım Türlerinden Sanatlı Metinler ve Bilgilendirici Metinler Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – yazılı anlatım türlerinin önemini kavrayabilecek, – sanatlı ve bilgilendirici metinleri tanımlayabilecek, – sanatlı ve bilgilendirici metinlerin kişiler, olay, yer, zaman ve planlarına ilişkin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Şiir, öykü, fıkra, masal, roman, tiyatro ve makale özelliklerine ilişkin bilgilerinizi hatırlayınız. – Bu […]

10. Yazılı Anlatım Türlerinden Düşünsel Metinler ve Yazışmalar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – düşünsel metin ve yazışmaların önemini kavrayabilecek, – deneme, eleştiri, röportaj, gezi yazısı, günlük gibi metinlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilecek, – özel yazışmaların amaçlarını ve yazılış şekillerini kavrayabileceksiniz. Çalışma Önerileri Üniteyi çalışmaya başlamadan önce: – Deneme, eleştiri, röportaj, gezi yazısı, günlük gibi yazıların metinlerin özelliklerine ilişkin bilgilerinizi düşünerek eksiklerinizi […]