Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Gelişim ve Öğrenme

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2354 – Gelişim ve Öğrenme Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

Gelişim Alanları Google

Gelişim bir bütün olmakla birlikte, gelişim psikologları çalışma kolaylığı açısından gelişim alanlarını belirlemişler, gelişimsel değişmeleri temel gelişim alanları çerçevesinde incelemişlerdir. Bu değişmeler fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim alanlarında gerçekleşmektedir. Fiziksel gelişim; bir kişinin bedeninde meydana gelen değişmeleri kapsamaktadır. Bu değişmeler; ağırlık, boy uzunluğu, organ yapıları ve sistemleriyle, motor becerilerdeki değişmelerdir. Örneğin; bebeklik döneminde bebeklerin yürüme, […]

Gelişim Ödevleri Google

Bireylerin içinde bulundukları her yaşam döneminde fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim alanlarında kazanmak durumunda oldukları davranış biçimleri bulunmaktadır. Zira, her dönemde bireyin değişen durumlarla başa çıkması gerekmektedir. Havighurst, bireylerin yaşamlarının her döneminde kazanmaları gereken davranış biçimlerini “gelişim ödevleri” olarak ifade etmiştir. Her ödevde, biyolojik, psikolojik, toplumsal etkenlerin etkisi söz konusudur. Bireylerin gelişim ödevlerini yerine getirebilmeleri; […]

Gelişimi Oluşturan Süreçler Google

Gelişimi oluşturan değişiklikler yaşamın her yerinde ve her zamanında bulunmaktadır. 2 yaşında olan bir çocuğun ayağına uygun olan ayakkabısı 2. 5 yaşında ona küçük gelmeye başlar. Erinlikteki bir genç beden büyüklüğünde ani bir artış gösterir ve bazı ikincil cinsiyet özelliklerini kazanır. Bireyler genellikle bir meslek edinirler, aile kurarlar ve emekli olurlar. Bu olayları anlamak için […]

Gelişimin Belirleyicileri Google

Gelişim birçok faktörün etkileşmesi sonucu oluşmaktadır. Bu faktörler literatürde genel olarak kalıtım, çevre ve zaman olarak ifade edilmektedir. Günümüzde organizma, kalıtımın, çevre ve zaman ile etkileşmesinin bir ürünü olarak kabul edilmektedir. Aşağıda bu temalar açıklanmıştır: Kalıtım ve Çevre Tartışmaları Geçmişten beri psikologlar, insan gelişimi örüntülerinin belirlenmesinde, kalıtım ve çevre tartışmaları üzerinde odaklaşmışlardır. İlk başlarda bu […]

Gelişimin Temel İlkeleri Google

İnsan gelişimini tanımlamada birçok genel örüntü veya ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler bireyin gelişiminin biçimini ve derecesini belirlemektedir. Bu ilkelerden bazıları şöyle sıralanabilir: 1. Gelişim süreklidir. Gelişimsel değişmeler yaşam boyunca devam etmektedir. Değişimler saatler, günler, haftalar aylar yıllar boyunca oluşmaktadır. 2. Gelişim birikimlidir. Bireylerin tepkilerinin nasıl olacağı ve neler öğrenebileceği, önceki yaşantılarına bağlıdır. Yani gelişimsel değişmeler, […]

Gelişimsel Yöntemler Google

Gelişim psikologları, zaman içinde insanların çeşitli yönlerinin nasıl değiştiğini anlamaya çalışırlar. Bu amaçla, insan gelişiminin tüm yönlerini anlamak için yaşı dikkate alan araştırmalar planlarlar. Böylece, bireylerde yaşa bağlı olarak ortaya çıkan gelişimsel süreçleri betimlerler. Örneğin; fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim süreçlerinin artan yaşla birlikte geçirdiği değişmeler betimlenmeye çalışılır. Çünkü gelişim yaş ile ilişkili değişmeyi içerir. […]

Gözleyerek Öğrenme Kuramı Google

Gözleyerek öğrenme kuramı, klasik davranışçı kurama alternatif olması amacıyla geliştirilmiş bir öğrenme kuramıdır denilebilir. Klasik davranışçı kuramın insan davranışlarında olan değişikliği açıklayamadığı durumlar söz konusudur. Bir başka deyişle, klasik koşullama ve edimsel koşullama gibi klasik davranışçı öğrenme kuramları, çeşitli sosyal ortamlarda bireyin çevresindeki insanlarla olan sosyal etkileşimleri sonucu gelişen öğrenmeyi açıklayamamaktadır. Gözleyerek öğrenme kuramında, klasik […]

Gözleyerek Öğrenme Kuramının Eğitsel Doğurguları Google

Aşağıda sıralanan noktalar, gözleyerek öğrenme kuramının, çeşitli eğitim ortamlarındaki doğurgularıdır. Öğretmenler, bu noktalara dikkat ederek, sınıflarında olumlu öğrenme atmosferi yaratma, etkili ve verimli öğretime yer verme konusunda çeşitli yararlar sağlayabilirler. – Anımsayacağınız gibi gözleyerek öğrenme kuramına göre, öğretilmesi hedeflenen davranışlara ilişkin doğrudan öğretim sunulmaksızın birey, modeli gözleyerek de öğrenebilir demiştik. Bu biçimde öğrenme gerçekleşirse, öğretmen, […]

Gözleyerek Öğrenmede Öğrenmeyi Kolaylaştıran Özellikler Google

Bandura’ya göre gözleyerek öğrenmenin gerçekleşmesini kolaylaştıran beş özellik vardır: – Dolaylı pekiştirme – Dolaylı ceza – Dolaylı duygu – Dolaylı güdülenme – Modelin özellikleri Şimdi bu özelliklerin her birini kısaca açıklamaya çalışalım. Dolaylı Pekiştirme Bandura’nın çocuklarla gerçekleştirmiş olduğu araştırma bulgularından da anımsayacağınız gibi, gözlenen davranışından dolayı pekiştirme alan modelin davranışı, gözleyen bireyler tarafından daha sıklıkla […]

Gözleyerek Öğrenmenin Süreçleri Google

Gözleyerek öğrenme kuramında öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayan dört süreç yer almaktadır. Bunlar dikkati yöneltme, anımsama, davranışı sergileme ve güdülenmedir. Gözleyerek öğrenme kuramına göre, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini daha iyi anlayabilmek için, şimdi bu süreçleri kısaca açıklamaya çalışalım. Dikkati Yöneltme Daha önce de açıkladığımız gibi, gözleyerek öğrenmenin gerçekleşebilmesi için ilk koşul, gözleyen kişinin gözlediği modele ve davranışa dikkatini […]