Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Ders: Gelişim ve Öğrenme

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2354 – Gelişim ve Öğrenme Dersi, Ders Notları ve Test Soruları

11. Gagne’nin Öğrenmenin Koşulları Kuramı Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – Gagne’ye göre öğrenmeyi tanımlayabilecek, – beş öğrenme çeşidini betimleyebilecek, – zihinsel beceri çeşitlerini betimleyebilecek, – öğretim amaçlarında kullanılabilecek yüklemleri sıralayabilecek, – öğrenmenin içsel ve dışsal koşullarını betimleyebilecek, – öğretimin dokuz aşamasını örneklerle açıklayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Öğrenme Çeşitleri Zihinsel Beceriler Hiyerarşisi Öğretim Amaçları Öğrenmenin Koşulları Öğretim Aşamaları Öğretim İlkeleri […]

12. Gelişim ve Öğrenme Terimler Sözlüğü Google

A Algı: Duyumları yorumlayıp, anlamlı hale getirme süreci. Animizm: Bilişsel yapılarının sınırlı olması nedeniyle çocuğun canlı ile cansızı, gerçek ile hayaliyi karıştırması. Ayrımlı Pekiştirme: Bir önuyarana bağlı olarak davranış sergilendiğinde pekiştirecin sunulması ve o uyaran ortamda bulunmadığında davranışın pekiştirilmesi. B Bağımlılık: Karşı karşıya kaldığı sorunları tek başına çözebilmek ve kendi yönünü belirleyebilmek için gerekli yetenekten […]

Ahlak Eğitimi Google

Ahlak eğitimi gerek anne ve babalar, gerekse öğretmenlerin çocukluğun çok erken yıllarından itibaren verilmesine inandıkları bir seri öğretiyi içermektedir. Çocuğa doğruyu, iyiyi ve dolayısıyla doğru davranmayı öğretmek olarak genelde anlaşılan bilgiler topluluğu, farklı biçimlerde verilebilmektedir. İçinde yaşadığımız toplumda çocuğa “doğru/yanlış” davranış ayrımının öğretilmesinde genelde, korku, suçluluk ve utanma duygularının temel alındığını söylemek abartılı olmayacaktır. 2 […]

Bebeklik Döneminde Fiziksel Gelişim Google

Bebeklik dönemi, 0-2 yaş arasını kapsar ve doğum sonrası gelişimin ilk yılları olarak kabul edilir. Doğumla birlikte, bebek dünyaya gelir ve yaşamın bu ilk iki yılında çok hızlı bir fiziksel gelişim gösterir. Böylece, bebeklik süresince gelişim, doğumdan sonraki herhangi bir zamanda olduğundan daha hızlıdır. Bebekler, doğduktan sonraki ilk birkaç hafta veya ilk bir ay süresince […]

Betimsel Yöntemler Google

Betimsel yöntemler, ilgilenilen ve araştırılmak istenen problemin mevcut varolan durumunu ortaya koymaya yöneliktir. Bu yöntemlerin en temel özelliği, mevcut hâlihazır durumu kendi koşulları içerisinde ve olduğu gibi çalışmaktır. Betimsel araştırma, çalışılan konunun mevcut durumuna ilişkin hipotezler test etmek için veya sorulara cevap bulmak için veriler toplamayı gerektirir. Betimleyici veriler, genellikle gözlem, anket, görüşme veya test […]

Bilgi Depoları Google

Bilgi işleme modelinde bilgi depolarını, yukarıda da belirttiğimiz gibi, üç tür bellek oluşturmaktadır: Duyusal bellek, işleyen bellek ve uzun süreli bellek. Duyusal Bellek Duyusal bellek; çevreden gelen uyarıcıların, dikkat edilinceye ya da daha ileri bir işlemden geçirilinceye kadar, kısa süreliğine tutulduğu bilgi deposudur. Bu belleğe “duyusal kayıt” ya da “duyusal depo” adları da verilmektedir. Duyusal […]

Bilginin Niteliği Google

Bilgi, bilişsel öğrenmelerin temel gerecini oluşturur. Bireyin yaşamında önemli bir yere sahip olan bilgi, öğrenme ürünüdür. Sözgelimi; Atatürk’e başöğretmen unvanının kaç yılında verildiğini, başlıca yazım kurallarının neler olduğunu, matematik problemini çözmede hangi basamakların izlendiğini öğrenmemiz demek, onları bilmemiz ya da o bilgilere sahip olmamız demektir. Bilginin daha önemli bir özelliğiyse, yeni öğrenmelere yön vermesidir. Daha […]

Biliş Bilgisi Google

Bilgi işleme modelinin bilgi depoları ve bilişsel süreçlerden sonra gelen üçüncü ana bileşeni biliş bilgisidir. Bilgi işleme sürecinde bu üçüncü bileşen, öteki iki bileşenin bir bütünlük içinde işlemesini sağlayan bir işlevi yerine getirir. Daha açık bir deyişle, duyusal belleğe gelen uyarıcıların, dikkat ve algı süreçlerinin yardımıyla, bilgiye dönüşmüş olarak işleyen belleğe aktarılmasını, bilginin oradan tekrar […]

Bilişsel Gelişim Dönemleri Google

Piaget’nin bilişsel gelişim dönemlerini açıklayan kuramı insanoğlunun biyolojik büyümeye paralel olarak gelişen bilişsel gelişimini açıklamaktadır. Piaget, çocukların doğumdan yetişkinliğe kadar kullandıkları düşünme örüntülerini, belli yaş aralıklarını içeren dönemlerle açıklamıştır. Bilişsel Gelişim Kuramı dört temel dönemden oluşmaktadır. Diğer gelişim kuramlarında olduğu gibi, belirtilen yaşlar, dönemlerin değişmez kesim noktaları olmayıp, bireysel farklılıkları da dikkate alan yaklaşık sayılar […]

Bilişsel Gelişim ve İlgili Temel Kavramlar Google

İnsanı, diğer canlılardan ayıran en önemli özelliklerinden birisi düşünebiliyor olmasıdır. Bilişsel gelişim, bilginin kazanımı, bellekte işlenmesi ve tutulması, akıl yürütme, gerektiğinde bilginin bulunup kullanılması, kısaca düşünme ve bu öğelerin nasıl geliştiği gibi konuları ele alır. İsviçreli bir bilim adamı olan Piaget (Piyaje) zekâ testleri ile ilgili çalışmaları sırasında, aynı yaş grubundaki çocukların benzer yanlışlıklar yaptıklarını […]