Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Eğitim Bilimleri

Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Özel Öğretim Yöntemleri, Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Dersleri

01. Birleştirilmiş Sınıflar Google

Türkiye’de nüfusu az ve dağınık olan yerleşim birimlerinde ilköğretime giden öğ­renci sayısının az olması ve her sınıfa çok az öğrenci düşmesi nedeniyle, beş ders­likli okulların yapılması ve bu okulların her sınıfına öğretmen gönderilmesi ola­naklı ve ekonomik olmamaktadır. Bu yerleşim birimlerinde, çocukların ilköğretim gereksinimini karşılamak bakımından başvurulan yollardan biri birleştirilmiş sı­nıflarda öğretim uygulamasıdır. Birleştirilmiş sınıflarda öğretim, […]

01. Çocuğun Gelişim ve Öğrenmesinde Konuşmanın Rolü Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – dil ve konuşmanın, çocuğun gelişim ve öğrenmesindeki rolünü ve önemini kavrayabilecek, – konuşmanın, eğitim içinde niçin önem kazandığını anlayabilecek, – sınıf ortamında, öğretmenlerin kullandığı konuşma dilinin, çocuklar üzerindeki etkilerini kavrayabilecek, – onaylayıcı ve kısıtlayıcı konuşma diline ilişkin örnekler verebilecek, – öğretmenlerin amaçlarının önemini anlayabilecek, – konuşma diline ilişkin amaçları […]

01. Dramada Temel Kavramlar Google

Bu ünitede drama, dramatik, dramatik an, dramatik oyun, dramatizasyon, yara­tıcılık, yaratıcı drama, eğitici drama, tiyatro, psikodrama, doğaçlama, rol oyna­ma, canlandırma, oyun gibi kavramları üzerinde durulmakta; eğitimde drama-yaratıcı drama kavramlarının genel bir tanımı yapılmaktadır. Amaçlarımız Bu üniteyi tamamladığınızda, – Eğitimde drama kavramlarının gerekliliğini açıklayabilecek, – Eğitimde drama kavramında ele alınması gereken temel kavramları tanım­layabilecek, – Eğitimde […]

01. Gelişimin Temelleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim alanlarının birbirleriyle olan etkileşimlerini açıklayabilecek, – gelişimi ortaya çıkaran belirleyicilerin rolünü kavrayabilecek, – gelişimsel süreçlerin birbirleriyle ilişkilerini açıklayabilecek, – yaşamın başlangıcından ölüme kadar olan gelişim sürecini, gelişim dönemleri çerçevesinde açıklayabilecek, – yaşam dönemlerinde gerçekleştirilmesi beklenen gelişim ödevlerini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Değişim Süreci Olarak […]

01. Öğretmenlik Mesleği İle İlgili Temel Kavramlar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – eğitim, öğretim ve öğrenme kavramlarını tanımlayarak aralarındaki ilişkiyi belirleyebilecek, – formal ve informal eğitimi ayırt edebilecek, – öğrenmenin ortak özelliklerine uygun örnekler verebilecek, – öğretme kavramının öğretimle olan ilişkisini kurabilecek, – öğrenmenin gerçekleşmesi için nelere dikkat edilmesi gerektiğini gerekçeleriyle açıklayabilecek, – öğretmenin eğitim sürecindeki rolünü ve önemini çeşitli öğretim […]

01. Okulöncesi Eğitimde Temel Kavramlar, Amaçlar ve Eğitim İlkeleri Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – okulöncesi eğitim alanındaki kimi temel kavramların önemini kavrayabilecek, – bu kavramların içeriği hakkında bilgi sahibi olabilecek, – okulöncesi eğitimin evrensel ve ulusal amaçlarını kavrayabilecek, – okulöncesi eğitim uygulamalarında esas olarak kabul edilen temel ilkeleri kavrayabilecek, – her ilkenin sınıfta nasıl hayata geçirileceğini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Okulöncesi Eğitimde Temel […]

01. Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları Google

Ülkemizde 2006-2007 öğretim yılında ilköğretim çağında yetersizliği olan dolayısıyla eğitimleri bazı özel düzenlemeleri gerektiren yaklaşık bir milyon iki yüz bin öğrencinin olduğu tahmin edilmektedir. Bu ünitede özel eğitim olarak adlandırılan bu düzenle­meler ve bu düzenlemeler içerisinde son yıllarda ön plana çıkan kaynaştırma uygula­malarına ilişkin bazı temel kavramlar ve konunun yasal boyutları açıklanacaktır. Amaçlarımız Bu üniteyi […]

01. Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – bilgi kavramını ve bilginin türlerini tanıyacak, – bilgi edinmede ve bilimsel çalışmada yöntem kavramının önemini görecek, – çeşitli yönleri ve nitelikleriyle bilimsel çalışmayı ve bilim kavramını tanımlayabilecek, – bilimsel sonuçların niteliklerini öğrenebileceksiniz. İçindekiler – Giriş Bilgi ve Çeşitleri Bilim Bilimsel Araştırmanın İlkeleri Özet Değerlendirme Soruları Başvuru Kaynakları Öneriler Bu […]

02. Bir Meslek Olarak Öğretmenlik Google

Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; – öğretmenlik mesleğinin özelliklerini kavrayabilecek, – kimi Avrupa, ülkelerindeki öğretmen eğitimine ilişkin uygulamaları açıklayabilecek, – Türkiye’de öğretmenlik mesleğinin durumunu değerlendirebilecek, – Türkiye’de öğretmen yetiştirme modellerini açıklayabilecek, – öğretmenlerin, hizmet içinde yetiştirilmesinin önemini kavrayabileceksiniz. İçindekiler – Giriş Öğretmenlik Mesleğinin Özellikleri Kimi Avrupa Ülkelerinde Öğretmen Eğitimi Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Durumu Türkiye’de Öğretmen […]

02. Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretimin Temel Dayanakları Google

Birleştirilmiş sınıflarda öğretimin temel dayanağı ilköğretim programıdır. 2005- 2006yılında uygulamaya konulan İlköğretim Programı’nda birleştirilmiş sınıflar­da öğretim için ayrı bir program ya da açıklama bulunmamakta; programın ba­ğımsız sınıflarda öngörülen biçimiyle birleştirilmiş sınıflarda da uygulanması istenmektedir. Yeni İlköğretim Programı, önceki programlardan farklı bir bakış açısına sahip olduğundan; programın öngördüğü yaklaşım ve etkinliklerin birleş­tirilmiş sınıflara da uyarlanması gerekmektedir. […]