Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Dil ve Edebiyat

Çağdaş Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı, İlköğretimde Çocuk Edebiyatı ve Türk Dili Dersleri

Yazı Yazdıktan Sonra Yapılacaklar Google

Buraya kadar anlattıklarımızla iyi bir yazı oluştururken nelere dikkat edilmesi gerektiği üzerinde durduk. İyi bir yazının; biçim yönünden, yazım kuralları ve noktalama yönünden, konu ve içerik yönünden, dil ve anlatım yönünden de şu sorulara yanıt vermesi gerektiğini de belirterek ünitemizi bitirelim: Biçim Yönünden – Kağıdın düzenine özen gösterip boşlukları yeterli ölçüde bıraktım mı? (Genellikle üst […]

Yazı Yazmadan Önce Google

Yazmadan önce yapacaklarımız, yazımızın sağlam bir iskeletinin olmasını sağlayacaktır. Yapacaklarımızı kafamızda tasarlayabiliriz ama tasarladıklarımızı başlıklar halinde küçük notlarla belirlersek vakit kaybetmemiş oluruz. Şimdi gelin, yazmadan önce yapacaklarımızı sırayla gözden geçirelim. Konumuzu Seçme ve Sınırlandırma Neyi ele alacak, neyi anlatacağız? Üzerinde duracağımız olay, olgu, durum, sorun nedir? Yazmaya başlamadan önce bunu belirlememiz gerekir. Belirleyeceğimiz ya da […]

Yazım İlkeleri Google

Yazım konusu, okuyup yazan herkesi ilgilendirir. Bunun için yazım kuralları, kolay kavranıp kolay uygulanabilir nitelikte olmalıdır. Karışık değil, yalın olmalıdır. Gereğinden fazla işarete (ime) yer verip okuyanın ve yazanın zamanını almamalıdır. Çünkü yazım kuralları, bir dili ortak olarak kullanan kişilerce belirlenmiş ortak anlaşma araçlarıdır. Türkçe, yazımı kolay bir dildir. Alfabemiz, Türkçe sözcüklerin seslerini karşılayacak yolda […]

Yazma Gereksinimi Google

Yazma niçin bir gereksinimdir? Yazmanın bir gereksinim olduğunu kabul ediyorsak, önce bu gereksinimleri hangi zorunlulukların ortaya çıkardığını inceleyelim. Kişisel Zorunluluk İnsan olarak duygularımızı, düşüncelerimizi, tasarılarımızı, sezgilerimizi, görüşlerimizi dışa vurmak zorundayız. Bu dışa vuruş her şeyden önce varoluşumuzun bir gerçeğidir. Mektup yazmadan bilimsel bir tez hazırlamaya, öyküye, romana, şiire, denemeye, eleştiriye değin bütün yazılı anlatım etkinliklerinin […]

Yazmanın İki Ana Biçimi Google

Verilen durumlarda etkili yazabilmek için gerçekleştirilmesi gereken işlemler nelerdir? Genellikle, yazılı anlatım, yazarın amacına ve dili kullanım biçimine bağlı olarak iki ana biçimde toplanır: Yaratıcı yazma, öğretici yazma. Roman, öykü, şiir, oyun gibi türler, yaratıcı yazmanın kapsamına girer. Bu tür yazma, özel bir duyarlılık, yetenek, özgün bir anlatım gerektirir. Salt yazma tekniğine yönelik bilgi ve […]

Yeryüzündeki Diller Google

Yeryüzünde konuşulan diller gruplandırılabilir mi? Bugün lehçe-dil ayrımının tam olarak yapılamamasından ve yeryüzünün tanınmayan yerlerinde işlenmemiş, yazıya geçirilmemiş dillerin bulunmasından dolayı dünya dillerinin kesin sayısını vermek mümkün değildir. Bu konuda kaynaklar 2500-5000 arasında dilin varlığından söz etmektedir. Yeryüzündeki diller genelde iki bakımdan sınıflandırılmaktadır: – Yapı bakımından (morfoloji) – Kaynak (akrabalık ilişkileri) bakımından (genetik) Yapı Bakımından […]