Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Dil ve Edebiyat

Çağdaş Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı, İlköğretimde Çocuk Edebiyatı ve Türk Dili Dersleri

Temel Noktalama İşaretleri Google

Okuduğumuz yazıları noktalama işaretlerinin değerini bilerek okumamız yazıyı doğru anlamamızda nasıl etkili olur? Nokta (.) – Nokta, anlamca tam bir yargı bildiren cümlelerin sonuna konur: Televizyonların, radyoların dil sevgisini artırmada ve dil bilincini oluşturmada öncülüklerine gerek duyuyorum. Bu kuruluşların dil konusundaki duyarlılıkları, örnek çalışmalar sunmaları dilimizin gelişmesini sağlar. – Tam bir yargı değeri taşıyan eksiltili […]

Temel Yazım Kuralları Google

Yazılı anlatımlarımızda yazım kurallarını bilerek kullanıyor muyuz? Okuduğumuz metinleri yazım kurallarına dikkat ederek okuyor muyuz? Büyük Harflerin Kullanılışı Türkçede cümleler büyük harfle başlar. Bunun dışında sadece özel adlar büyük harfle başlayarak yazılır. Öyleyse “Neler özel addır?” sorusunu yanıtlayalım: Kendi adınız, soyadınız, bütün kişi adları özel addır. Bunun yanı sıra beslediğiniz hayvanlar varsa ve onların da […]

Topluluk Karşısında Konuşma Google

Bir topluluk karşısında konuşma yapan kişinin sahip olması gereken özellikleri şöyle sıralayabiliriz: 1. Konuşmanın ciddi bir iş olduğunun ve insanları etkilemekteki rolünün önemli olduğunun bilincinde olmalıdır. 2. Konuşma için yeterli bir hazırlığın gerekli olduğunu kavramış olmalıdır. 3. Ağzından çıkan her sözün onu bağlayıcı olduğunu ve bu nedenle söylediklerinin sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini bilmelidir. 4. Dili doğru […]

Türk Dili Google

Türkçe tarihte ve günümüzde diğer diller arasında nasıl bir yere sahiptir? Türk dili, gerek tarihi dönemlerde gerekse bugün Doğuda Pasifik Okyanusu’ndan Batıda Baltık Denizi kıyılarına, Kuzeyde Kuzey Buz Denizi’nden Güneyde Basra Körfezi kıyılarına kadar uzanan coğrafi alanda konuşulmuş ve konuşulmaktadır. Bu dil, birbirine sınır bölgelerde konuşulduğu gibi bazen de aralarında büyük mesafeler olan yerlere de […]

Türkçe’de Sözdiziminin Esnekliği Google

Türkçenin zenginliği, yalnızca, tarih boyunca sahip olduğu engin söz varlığından ibaret değildir. Anadilimiz, çeşitli sözdizimi (syntax) özellikleri, konuların, durumların, olguların anlatımında yararlandığı yolların çeşitliliği de aynı zenginliği sergilemektedir. Anadilimizin cümle kuruluşundaki önemli özelliklerinden biri, onu birçok dilden ayırmakta, ona geçmiş bir anlatım zenginliği kazandırmaktadır: Birçok dilin tersine, Türkçede özne, nesne ve yüklem sırası kolaylıkla değiştirilebilmekte, […]

Türkçe’nin Sözvarlığındaki Yabancılaşma Google

Türkçede görülen ve giderek düşünce yapımızı da etkilemeye başlayan yabancılaşma, bilinçli bir dil tutumuyla önlenebilir mi? Türkçe, yabancı uluslarla ilişkiler, zaman zaman birlikte yaşama ve özellikle aydınlarımızın, bilim ve sanat adamlarının yabancı dillere olan eğilimleri nedeniyle X. yüzyıldan sonra giderek artan bir biçimde Arapça ve Farsçanın etkisi altına girmiştir. Bu etki sonucunda dilin özündeki, temel […]

Türkçenin Söyleyiş Özellikleri Google

Türkçeyi iyi konuşabilmek için, Türkçenin söyleyiş özelliklerinin de kazanılmış olması gerekir. Türkçenin bazı söyleyiş özellikleri şöyle sıralanabilir: – Türkçe sesçil bir dildir. Okunduğu gibi yazılan, yazıldığı gibi okunan bir dil olmasına rağmen bazı kural dışı sözcükler vardır. Dildeki değişikler, yazı dilinde hemen kendini göstermez. Konuşma dilindeki değişim, yazı dilindeki değişimlerden daha hızlıdır. – Türkçede yazarken […]

Yazarken Uygun Terim ya da Sözcüğün Seçilmesi Google

Yazımızın kavranabilirliğini etkileyen en önemli etkenlerden biri kullandığımız sözcük ve terimlerdir. Anlatmak istediğimize uygun sözcük ve terimi bulamamışsak ya da seçememişsek anlatımımız bulanıklaşır, söyleyeceklerimiz açıklık kazanmaz; çünkü anlatımın da anlamanın da temel yapıtaşı sözcüklerdir. Bu yönden sözcük ve terimleri seçerken kimi noktaları özellikle göz önünde tutmalıyız. Terimler Belirli bir uzmanlık dalına özgü sözcüklere terim denir. […]

Yazı ve Yazım Google

Yazım kurallarına dikkat etmek, iyi bir anlatıma hangi özellikleri kazandırıyor? Yazı, günümüze değin en yaygın ve kalıcı iletişim yolu olarak kullanıla gelmiştir. Yazı, dilin seslerini karşılayan görsel işaretlerden yani harflerden oluşur. İşte bu görsel işaretlerle yazışır, anlaşırız. Bir dilin seslerini gösteren ve belli bir sıra ile belirlenen harflerin tümüne, o dilin abecesi (alfabesi) denir. Her […]

Yazı Yazarken Google

Bilgisayarımızın ya da yazı makinemizin başına geçebiliriz, kalemimizi elimize alabiliriz artık. Çünkü konumuzu seçtik ve sınırlandırdık, amacımızı belirledik; söyleyeceklerimizi bulduk ve bunları nasıl bir düzen içinde vereceğimizi kararlaştırdık. Şimdi sıra bunları yazıya dönüştürmeye gelmiştir. Yazılaştırırken de yazımızın okunulurluğunu artıracak kimi noktaları göz önünde tutmamız gerekir. Hemen belirtmek gerekir ki yazma eylemi güç bir iştir. Bunun, […]