Kayıt ol  |  Giriş
NotOku'yu +1'le

Dil ve Edebiyat

Çağdaş Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı, İlköğretimde Çocuk Edebiyatı ve Türk Dili Dersleri

Konuşmanın Tanımı ve Kapsamı Google

Konuşma nedir? Konuşmaya ilişkin yapılan tanımlara bakıldığında en yalın anlamıyla konuşma, duygu ve düşüncelerimizi, görüp yaşadıklarımızı, dinleyen kişiye sözcükler aracılığıyla iletme işidir. Konuşmanın temelinde ses vardır ve konuşma sesleri belirli bir uzlaşmaya göre dizilir. Belirli bir anlam ifade ettiği için konuşma, karşımızdakilere anlam aktarmada çok güçlü bir iletişim aracıdır. Konuşma, üzerinde düşünülmediğinde, çok basit bir […]

Konuşmayı Oluşturan Etkenler Google

Konuşmayı oluşturan etmenler nelerdir? Konuşma, günlük hayatın en önemli gereksinmelerinden biridir. İnsanın toplumdaki rolü ve konumu ne olursa olsun herkes için konuşma vazgeçilmez bir gereksinimdir. Konuşmayı oluşturan etmenler şunlardır: – Ses – Boğumlanma (söyleyiş) – Konuşma dinamiği (duygu, düşünce, istek) – Sözcük dağarcığı – Biçem (üslup) Ses Hava titreşiminin kulakla duyulmasına ses adı verilmektedir. Ses, […]

Noktalama İşaretlerinin Önemi Google

Her türlü yazılı anlatımımızda, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanmamız yazımıza neler kazandırır? Noktalama işaretlerinin görev ve işlevlerini tanırsak okuduğumuzu daha iyi anlar anlatmak istediğimizi de yazıya dökerken daha iyi anlatırız. Bir bakıma noktalama işaretleri, konuşurken söylediklerimizin daha iyi anlaşılması için yaptığımız el yüz işaretleri ya da duraklama ve tonlamanın yazıdaki karşılıkları gibidir. Cümlelerimizin anlamına el […]

Okuma Metinleri ve Uygulama Google

Okuduğumuz metinleri daha iyi kavrayarak bilgi ve düşünce dünyamızı daha da zenginleştirebilir miyiz? Şimdi birkaç metin okuyalım ve birlikte uygulama çalışmaları yapalım. Bu metinlerin ilki bir şiir, ikincisi bir öykü, üçüncüsü ise bir anı örneğidir. Hepsi de çok tanınmış ve çağdaş sanatçılarımızın eserleri olan bu metinlerin ilginizi çekeceğini, onları beğeneceğinizi sanıyorum. Önce, çağdaş Türk halk […]

Okuma ve Anlama Google

Okuma, anlama nedir? İnsanlar bugün televizyon, radyo, sinema, cep telefonu, bilgisayar, internet vb. iletişim araçlarından görme ve işitme yoluyla birçok bilgi, beceri, hatta görüş ve tutum edinebilmektedirler. Ancak bu, insanın yetişmesi için yeterli değildir. Çünkü yetişmekte olan bir kişi, çok daha geniş ve zengin bilgi kaynaklarına erişmek, bu kaynaklardan kendi ihtiyacına göre yararlanmak ister. Bu […]

Özel Yazışmalar Google

Özel yazışmalar nelerdir, bu yazışmalarda uymamız gereken kurallar nelerdir? Özel yazışmalar, kişiler arasında yapılan ve genellikle özel konuları içeren yazışmalardır. Özel yazışmalar, amaçlarına ve biçim özelliklerine göre türlere ayrılır. Şimdi bu türleri ve yazarken dikkat etmemiz gereken kuralları görelim: Mektup Mektup, benzetmeli bir söyleyişle, bizden uzak olanlarla kağıt üzerinde yaptığımız bir konuşmadır. Başlangıçta salt bir […]

Resmi Yazışmalar Google

Resmi yazışmalar nelerdir, bu yazışmalarda uymamız gereken kurallar nelerdir? Devlet kurumlarının kendi aralarında ya da özel ve tüzel kişi ve kuruşlarla veya kişilerin devlet kurumları ile yaptıkları yazışmalar resmi yazışmaları oluşturur. Resmi yazıların mekanik ya da elektronik daktilo makinesi veya bilgisayarla hazırlanması gerekir. Konunun uzunluğuna göre tam ya da yarım sayfa boyutunda çizgisiz beyaz kağıt […]

Sözcük Yanlışları Google

Sözcüklerle ilgili, sıkça yapılan anlatım bozuklukları nelerdir, bu bozuklukları nasıl düzeltebiliriz? En sık rastlanan sözcük yanlışlarını şu başlıklar halinde inceleyebiliriz: – Yapıları yanlış olan sözcükler – Birbirleriyle karıştırılan sözcükler – Yanlış anlamda kullanılan sözcükler – Gereksiz sözcükler – Tekrarlar (yinelemeler) – Gereksiz yardımcı Eylemler – Çelişen sözler Yapıları Yanlış Olan Sözcükler Her dilde olduğu gibi, […]

Sözcüklerin Tür Özellikleri Google

Cümlelerin doğru kurulmasında, sözcük seçimi neden önemlidir? Türkçede sözcükler cümledeki anlamlarına, görevlerine ve konumlarına göre belli tür adları alır: ad (isim), sıfat (önad), zamir (adıl), zarf (belirteç), edat (ilgeç), bağlaç, ünlem, eylem (fiil). Burada dil eğitimiyle ilgili şu değerlendirmeyi ekleyelim: Dilimizin özelliklerini, işleyişini tanıyıp öğrenmek, onu daha kısa zamanda, daha başarılı ve doğru kullanmamızı sağlar. […]

Sözcüklerin Yapı Özellikleri Google

Duygu ve düşüncelerimizi aktarmak için kullandığımız sözcüklerin yapıları nasıldır? Sözcükler, bütün dillerde o dillerin yapı taşıdır. Duygu, düşünce ve eylemlerimizi onlar aracılığıyla iletebiliriz. Dilimizde bir sözcüğün anlamlı, en küçük parçasına o sözcüğün kökü denir. Kök halindeki sözcükler ya sonlarına aldıkları eklerle yeni sözcükler oluşturur (türeme) ya da yeni bir sözcükle birleşerek yepyeni bir anlamda kullanılabilir […]